IT un datu drošība
Projektu vadība
NILLTPFN, sankcijas, risku vadība
Microsoft
Datorlietotājiem
Oracle
Vmware, Veeam
jūlijs 2024
15 Jūl
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
PMI
Projektu vadības profesionāļa (PMP) eksāmena sagatavošanas kurss
Mācību ietvaros tiek apgūti projektu vadības pamatprincipi un labā prakse, kas atbilst Projektu vadības institūta (Project Management Institute) izstrādātajam Projektu vadības standartam (The Standard for Project Management), kā arī sniegta iespēja pilnvērtīgi sagatavoties starptautiskajam Projektu vadības profesionāļa (Project Management Professional (PMP)) sertifikācijas eksāmenam.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 2100,00€
Cena (ar PVN): 2541,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
56 H
Apskatīt
16 Jūl
NILLTPFN profesionāļiem
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darījumu uzraudzība, monitorings. Darījumu izpēte un analīze. Aizdomīgu darījumu pazīmes
Mācību ietvaros iespējams apgūt teorētiskās un praktiskas zināšanas par klienta darījumu uzraudzības procesu, apskatot praktiskas metodes darījumu monitoringa veikšanai pirms un pēc darījuma izpildes. Varēsi uzzināt par aizdomīgu darījumu pazīmēm, to aktuālām tipoloģijām un šīs jomas likumdošanas aktualitātēm.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 325,00€
Cena (ar PVN): 393,25 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
8 H
Apskatīt
22 Jūl
Windows Server
Windows Server administrēšana
Šis pasniedzēja vadītais kurss ir paredzēts IT speciālistiem, kuriem jau ir neliela pieredze darbā ar Windows Server. Tas ir paredzēts serveru administratoriem, kuri būs atbildīgi par identitātes, tīklu, datu glabāšanas un servera resursu pārvaldību, izmantojot Windows Server operētājsistēmu, un kuriem ir jāsaprot Windows Server izmantošanas scenāriji, prasības un iespējas. Kursa apmeklētāji gūs zināšanas un pamatprasmes, kas nepieciešamas Windows Server ieviešanai un atbalstam vairumā organizāciju.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1600,00€
Cena (ar PVN): 1936,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
56 H
Apskatīt
22 Jūl
Risku vadība
Risku vadība uzņēmumā
Mācību laikā tiek attīstītas praktiskās risku vadības iemaņas, kritiskās domāšanas un uz risku novērtēšanu bāzētas lēmumu pieņemšanas kompetences. Ar praktisko piemēru un rīku palīdzību gūsi pieredzi risku identificēšanā un to vadībā. Tāpat gūsi ieskatu par to, kā dažādi risku vadības paņēmieni darbojas praksē.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 325,00€
Cena (ar PVN): 393,25 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
8 H
Apskatīt
23 Jūl
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Microsoft Excel
Microsoft Excel pamati
Kurss paredzēts dalībniekiem, kas vēlas apgūt pamata prasmes darbam ar Microsoft Excel. Kursa laikā tiek apgūtas teorētiskas zināšanas un veikti praktiskie darbi, lai iepazītu Microsoft Excel pamata funkcionalitāti – iestatīt un pielāgot darblapu savām vajadzībām, noformēt ievadītos datus un šūnas. Veikt aprēķinus, izmantojot formulas un funkcijas
Apskatīt
Cena (bez PVN): 300,00€
Cena (ar PVN): 363,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
24 Jūl
NILLTPFN pamati
NILLTPFN pamata līmeņa kurss
Kurss paredzēts NILLTPFN jomā strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai, gūstot aktuālo informāciju par teorētiskajiem, tiesiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un labāko praksi.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 650,00€
Cena (ar PVN): 786,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
25 Jūl
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
IT un datu drošība
Sertificēta informācijas sistēmu drošības profesionāļa (CISSP) sagatavošanas kurss
Kurss palīdz papildināt zināšanas par būtiskiem elementiem 10 informācijas sistēmu profesionāļu domēnu ietvaros. Kurss piedāvā praktisku pieeju drošības procesiem un to pārvaldībai, vienlaikus sniedzot pamata zināšanas, kas palīdzēs sagatavoties CISSP sertifikācijai.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1900,00€
Cena (ar PVN): 2299,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
29 Jūl
Azure infrastruktūra
Microsoft DevOps risinājumu plānošana un ieviešana
Kursa ietvaros tiks sniegtas nepieciešamās zināšanas un prasmes DevOps procesu izstrādei un ieviešanai.  Uzzināsi, kā plānot DevOps, izmantot avota kontroli, mērogot Git uzņēmumam, konsolidēt artefaktus, izstrādāt atkarību pārvaldības stratēģiju, pārvaldīt noslēpumus, ieviest nepārtrauktu integrāciju un konteineru veidošanas stratēģiju, izstrādāt laidiena stratēģiju, iestatīt laidiena pārvaldības darbplūsmu, ieviest izvietošanas modeli un optimizēt atgriezeniskās saites mehānismus.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1300,00€
Cena (ar PVN): 1573,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
32 H
Apskatīt
29 Jūl
CompTIA
Projektu vadība pēc Project+ standarta
Mācību ietvaros būs iespēja pilnveidot zināšanas saskaņā ar CompTIA izstrādāto metodiku, kas noderēs gan projektu vadītājiem, gan projektu dalībniekiem, kuri vēlas labāk izprast projektu vidi. Mācību laikā notiek gatavošanās starptautiskajam CompTIA Project+ sertifikācijas eksāmenam.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1750,00€
Cena (ar PVN): 2117,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
29 Jūl
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Agile Scrum
Scrum Product Owner Certified (SPOC™)
Kurss iepazīstina mācību dalībniekus ar Agile projektu vadības metodiku un Scrum projektu vadības ietvaru. Tas palīdz izprast Product Owner lomu projektos un sagatavoties Scrum Product Owner Certified (SPOC™) sertifikācijas eksāmenam.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 800,00€
Cena (ar PVN): 968,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
29 Jūl
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Azure infrastruktūra
Microsoft Azure administrēšana
Šo mācību ietvaros IT speciālisti apgūs, kā pārvaldīt savus Azure abonementus, aizsargāt identitātes, administrēt infrastruktūru, konfigurēt virtuālos tīklus, savienot Azure un lokālo infrastruktūru, pārvaldīt tīkla trafiku, ieviest datu krātuves risinājumus, izveidot un mērogot virtuālās mašīnas, ieviest tīmekļa programmas un konteinerus, dublēt un koplietot datus un pārraudzīt savu risinājumu darbspēju.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1300,00€
Cena (ar PVN): 1573,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
32 H
Apskatīt
augusts 2024
01 Aug
Dati & AI
Datu atlase, izmantojot Microsoft Transact-SQL
Mācību ietvaros apgūsi Microsoft standarta SQL valodas dialekta Transact-SQL pamatus. Kursā tiks aplūkoti gan vaicājumi, gan datu modificēšanas iespējas Microsoft SQL Server relāciju datubāzēs.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 700,00€
Cena (ar PVN): 847,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
01 Aug
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Dronu pilotēšana
Ievads dronu pilotēšanā
Lai droši apgūtu pirmos soļus dronu pilotēšanā, nebaidītos patstāvīgi veikt lidojumus, kā arī pārzinātu noteikumus, ikviens ir aicināts uz ievada kursu bezpilota lidaparātu pilotēšanā. Mācības sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Praktiskajā daļā notiek drona pilotēšana reālajā vidē.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 480,00€
Cena (ar PVN): 580,80 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
8 H
Apskatīt
05 Aug
Jaunums
Biznesa un prasību analīze, lietojamība
Figma prototipēšanas pamati un lietojamības testēšana
Šis 18 stundu kruss sniegs ieskatu lietotāja saskarņu (UI) un lietotāja pieredzes (UX) projektēšanas pamatos, sabalansējot teoriju un praktiskos uzdevumus. Pieredzējuša pasniedzēja vadībā, kursa dalībnieki apgūs prototipu izveides procesu un lietojamības testēšanu.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 700,00€
Cena (ar PVN): 847,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
18 H
Apskatīt
05 Aug
Jaunums Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Windows
Microsoft 365 gala ierīču administrēšana
Kurss sniedz visaptverošu pārskatu par ierīču un klientu lietojumprogrammu pārvaldību Microsoft 365 vidē. Tas ir sadalīts astoņos mācību ceļos, aptverot tēmas par modernu pārvaldību, ierīču reģistrāciju, autentifikāciju, atbilstību, drošību un ieviešanu, izmantojot gan lokālos, gan mākoņa rīkus. Katrs mācību ceļš veidots no moduļiem, kas piedāvā padziļinātas zināšanas un praktiskās iemaņas, sagatavojot studentus mūsdienu ierīču administrēšanas izaicinājumiem. Šis kurss ir ideāli piemērots IT profesionāļiem, kuri vēlas uzlabot savas prasmes un zināšanas par Microsoft 365 tehnoloģijām.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1600,00€
Cena (ar PVN): 1936,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
06 Aug
Jaunums Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Digitālais mārketings
Instagram platforma biznesa veicināšanai – eksperta līmeņa kurss
Instagram Pro kurss, kas paredzēts, lai uzlabotu kursa dalībnieku sociālo mediju prasmes un atraisītu dalībnieku zīmolu Instagram potenciālu. Šajā līmeņa kursā apgūsi stratēģijas, taktikas un specifiskus padomus, kas pilnveidos Tavu skatījumu un pieeju Instagram mārketinga komunikācijai. Kursā apgūsi tēmas sākot no sava profila audita un optimizēšanas līdz saistoša satura izveidei, auditorijas piesaistīšanai un rezultātu analīzei. Apgūsti Instagram mārketingu padziļināti un pacel sava zīmola klātbūtni tiešsaistē jaunā līmenī. Kopā iedziļināsimies un atklāsim, kā izcelties dinamiskajā Instagram mārketinga pasaulē.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 200,00€
Cena (ar PVN): 242,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
8 H
Apskatīt
06 Aug
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Azure infrastruktūra
Microsoft Azure pamati
Mācību ietvaros iespējams apgūt pamatlīmeņa zināšanas par mākoņa koncepcijām, Azure pamatpakalpojumiem un pārvaldības rīkiem.  

Apskatīt
Cena (bez PVN): 350,00€
Cena (ar PVN): 423,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
8 H
Apskatīt
06 Aug
Populārākā izvēle Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Microsoft Excel
Microsoft Excel lietpratējiem
Kurss paredzēts dalībniekiem kuri orientējas Microsoft Excel pamata funkcionalitātē un vēlas papildināt zināšanas par datu apstrādes, analīzes un vizualizācijas iespējām izmantojot plašo Microsoft Excel funkcionalitātes klāstu.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 300,00€
Cena (ar PVN): 363,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
07 Aug
Populārākā izvēle Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Biznesa un prasību analīze, lietojamība
Biznesa analīze, CBAP® un CCBA® eksāmenu sagatavošanās kurss
CBAP (Certified Business Analysis Professional) kurss ir paredzēts biznesa analītiķiem – zināšanu pilnveidei un esošo kompetenču stiprināšanai, kas nepieciešamas, lai efektīvi pildītu savu lomu organizācijā. Mācību ietvaros tiek apskatītas tēmas par biznesa analīzes plānošanu un monitoringu, prasību noskaidrošanu un sadarbību, prasību dzīves cikla pārvaldību, stratēgijas analīzi, prasību analīzi un dizaina definēšanu, kā arī risinājumu novērtēšanu.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1950,00€
Cena (ar PVN): 2359,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
08 Aug
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Biznesa un prasību analīze, lietojamība
Lietojamības un UX pamati
Pievienojies sešu lekciju kursam "Lietojamības un UX pamati", lai spētu pilnvērtīgi izmantot savu produktu un pakalpojumu potenciālu! Vērtīgas lietotāju pieredzes (User Experience (UX)) paaugstina gan klientu apmierinātību, gan arī sekmē ilgtermiņa panākumus biznesam. Apgūsti, kā mazināt plaisu starp cilvēku vajadzībām un piedāvātajiem risinājumiem. Šis kurss ir rūpīgi izstrādāts, lai sniegtu visaptverošu un praktisku mācību pieredzi. Mācības apvieno:
  1. teorijas izzināšanu un reālās dzīves piemēru apskati;
  2. jauniegūto zināšanu praktizēšanu ar reāliem projektiem.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 995,00€
Cena (ar PVN): 1203,95 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
24 H
Apskatīt
12 Aug
Oracle DB
Oracle Database 19c: administrēšanas darbnīca
Oracle datu bāzes administrēšanas kursā tiks apskatīta Oracle datu bāzes arhitektūra. Kursa laikā dalībnieki uzzinās, kā efektīvi pārvaldīt Oracle Database gadījumu, konfigurēt Oracle tīkla vidi un veikt datubāzes apkopi, kā arī tiks apskatīts Oracle Database Cloud Service
Apskatīt
Cena (bez PVN): 2300,00€
Cena (ar PVN): 2783,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
12 Aug
Populārākā izvēle Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Sistēmu testēšana
ISTQB®sertificēta testētāja pamatkurss
Mācību ietvaros ir iespēja gūt pamatzināšanas programmatūras testēšanas jomā – par procesa pārvaldību, plānošanu un testēšanas pārskatu veidošanu. Mācību noslēgumā, pēc sekmīgi nokārtota gala pārbaudījuma, tiek iegūts starptautiskais ISTQB® sertifikāts – Certified Tester Foundation Level. 
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1200,00€
Cena (ar PVN): 1452,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
24 H
Apskatīt
12 Aug
Populārākā izvēle Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Prince2
PRINCE2® pamati (7. versija)
Kursa ietvaros sniedzam iespēju apgūt PRINCE2® jaunāko jeb 7. versiju, kas papildināta ar vēl mūsdienīgākiem rīkiem, tehnoloģijām un procesiem visa veida projektiem. PRINCE2® 7. versijas pamatlīmeņa (Foundation) mācības ilgst 3 dienas, un ir piemērotas ikvienam, kurš vēlas uzsākt vai turpināt attīstīt savu karjeru projektu vadības jomā, pielietojot mūsdienīgu un starptautiski atzītu metodi. Mācību ietvaros varēs gūt izpratni par metodes galvenajiem procesiem, principiem un tēmām, lai projektu vadība atbilstu visiem 21. gadsimta standartiem un prasībām.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1250,00€
Cena (ar PVN): 1512,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
24 H
Apskatīt
13 Aug
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Power platforma
Microsoft Power BI pamati
Mācības Microsoft Power BI pamati ir paredzētas ikvienam, kurš vēlas iepazīt vienu no populārākajiem, jaudīgākajiem datu analīzes un vizuālizācijas rīkiem – Microsoft Power BI. Mācību ietvaros būs iespēja apgūt visas nepieciešamās pamatzināšanas par šo programmatūru un tās izmantošanu savā darba ikdienā. To noslēgumā nav nepieciešams kārtot sertifikācijas eksāmenu. 
Apskatīt
Cena (bez PVN): 380,00€
Cena (ar PVN): 459,80 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
13 Aug
Veeam
Veeam Backup & Replication v12: Konfigurēšana, pārvaldība un atjaunošana
Veeam® Availability Suite™ v12: konfigurācijas un pārvaldības apmācības kurss ir trīs dienu, tehniski dziļš kurss, kura mērķis ir mācīt IT profesionāļiem prasmes konfigurēt, pārvaldīt un atbalstīt Veeam Availability Suite v12 risinājumu.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1500,00€
Cena (ar PVN): 1815,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
32 H
Apskatīt
14 Aug
NILLTPFN profesionāļiem
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
Mācības sniedz iespēju banku un finanšu iestāžu darbiniekiem paaugstināt savu kvalifikāciju, pilnveidojot prasmes un zināšanas par aizdomīgām situācijām, pēc kurām darbinieki var atpazīt, ka darījumā iesaistītie finanšu līdzekļi, iespējams, ir saistīti ar korupciju.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 325,00€
Cena (ar PVN): 393,25 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
8 H
Apskatīt
14 Aug
Risku vadība
Darbības atbilstības (compliance) funkcijas un riski, to vadīšanas praktiskā realizācija
Mācību ietvaros varēsi uzzināt vairāk par praktiski veicamajām darbībām, atbilstības izpildes aspektiem, labāko praksi un funkciju raksturīgo uzdevumu risinājumiem.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 325,00€
Cena (ar PVN): 393,25 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
8 H
Apskatīt
19 Aug
Microsoft
Microsoft informācijas aizsardzības administrēšana
Mācību ietvaros apgūsi, kā aizsargāt informāciju Microsoft 365 vidē, nodrošinot datu pārvaldību organizācijā. Tāpat uzzināsi par datu noplūdes novēršanas politikām, sensitīvas informācijas veidiem, sensitivitātes etiķetēm, datu saglabāšanas politikām un Microsoft Purview ziņojumu šifrēšanu, kā arī par citām saistītām tēmām. Kursa apguve palīdz sagatavoties starptautiskajam Microsoft Information Protection Administrator sertifikācijas eksāmenam (SC-400).
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1050,00€
Cena (ar PVN): 1270,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
32 H
Apskatīt
19 Aug
Jaunums Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Mākslīgais intelekts
Mākslīgais intelekts: efektīva prezentācijas slaidu izveide
Mākslīgais intelekts (MI) un ģeneratīvie rīki, kas veido saturu (rakstītu un vizuālo), kļūst arvien aktuālāki efektīvākai komunikācijai un produktīvākam darbam. Tie piedāvā mums iespējas pārkāpt varēšanas robežas, kas noteikti noder veidojot prezentācijas slaidus. Mācību kurss piedāvā iespēju iepazīst joprojām pasaulē visvairāk lietotās prezentāciju izstrādes programmas Microsoft PowerPoint piedāvātās MI funkcijas, kas atvieglo un pilnveido mūsu prezentācijas dizaina izveidi. Tāpat sniegs iespēju izzināt galvenās MI izveidotās prezentāciju platformas (lietotājiem pieejamas bezmaksas) -  to atšķirības un iespējas izmantot darbā, integrējot to rezultātu PowerPoint vidē.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 210,00€
Cena (ar PVN): 254,10 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
8 H
Apskatīt
21 Aug
Biznesa un prasību analīze, lietojamība
IREB Informācijas sistēmu prasību inženierijas pamati
Mācību ietvaros varēsi gūt zināšanas par prasību Inženierijas disciplīnu un tās lomu informācijas sistēmu (IS) dzīvesciklā, pilnvērtīgi sagatavojoties sertifikācijas eksāmena IREB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level (CPRE-FL) kārtošanai. Tas pašlaik ir populārākais eksāmens prasību inženierijā (sertifikāciju ir ieguvuši vairāk nekā 20000 profesionāļi vairāk nekā 50 valstīs visā pasaulē).
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1250,00€
Cena (ar PVN): 1512,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
24 H
Apskatīt
21 Aug
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
ITIL, IT pārvaldība un pakalpojumu vadība
ITIL® 4 speciālists: izveide, piegāde un atbalsts
Kurss "ITIL ® 4 spciālists: izveide, piegāde un atbalsts" ir daļa no ITIL® 4 Managing Professional kursu grupas. Šo mācību ietvaros koncentrējamies uz dažādu vērtību plūsmu un aktivitāšu integrāciju, lai izveidotu, piegādātu un atbalstītu ar IT iespējotus produktus un pakalpojumus, vienlaikus aptverot arī ITIL prakses, metodes un rīkus. Mācības ilgst 3 dienas, to noslēgumā nepieciešams kārtot AXELOS sertifikācijas eksāmenu, kam palīdzēs sagatavoties  kursā ietvertās tēmas par ITIL® 4 jēdzieniem un terminoloģiju, kā arī dažādi praktiskie vingrinājumi.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1350,00€
Cena (ar PVN): 1633,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
24 H
Apskatīt
22 Aug
NILLTPFN profesionāļiem
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: virtuālās valūtas, Bitcoin
Mācību ietvaros uzzināsi vairāk par kriptovalūtām, blokķēdes tehnoloģiju un dažādiem kriptovalūtu maciņiem. Kursā tiek iztirzāti dažādi riski, kas saistīti ar kriptovalūtām, tajā skaitā nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 325,00€
Cena (ar PVN): 393,25 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
8 H
Apskatīt
23 Aug
Pārdošanas māksla
Efektīva klientu piesaiste, izmantojot LinkedIn
Izprotot, kā veidot efektīvu dabiskās klātbūtnes stratēģiju sociālajā tīklā LinkedIn, profesionāļi stiprina savu personīgo zīmolu un reputāciju, izceļ uzņēmuma piedāvāto vērtību, veido jaunas un pilnveido esošās biznesa attīcības, mērogo biznesa risinājuma redzamību un uzticēšanos, veicinot jaunu klientu plūsmu.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 200,00€
Cena (ar PVN): 242,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
8 H
Apskatīt
26 Aug
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
IT un datu drošība
Drošības pamati (Security+)
CompTIA Security+ SY0-701 kurss nodrošina visaptverošu un pasniedzēja vadītu mācību pieredzi, aptverot piecas galvenās jomas, kas saistītas ar informācijas drošības pamatiem. Mācību ietvaros varēs gūt izpratni par vispārējās drošības koncepcijām, draudiem, ievainojamības risku un seku mazināšanu drošības arhitektūras, operāciju un programmu pārvaldībai. Mācību programmā ir ietverti vairāki praktiskie uzdevumi (t. sk. darbošanās laboratorijā), tādējādi veicinot zināšanu un prasmju attīstību un pilnvērtīgu sagatavošanos SY0-701 sertifikācijas eksāmenam.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1900,00€
Cena (ar PVN): 2299,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
26 Aug
Windows
Windows 11 ieviešana un pārvaldība
Šajā kursā pasniedzēja vadībā apgūsi zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas Windows 11 ierīču instalēšanai un konfigurēšanai Windows Server Active Directory domēna vidē. Tāpat iemācīsies, kā konfigurēt gan lokālā tīkla, gan attālās piekļuves tīkla savienojumus un kā organizēt Windows 11 datu glabāšanu un kā instalēt lietotājam darbā nepieciešamās programmas. Kursā akcents tiks likts arī uz datu un iekārtu drošības garantēšanu, jauninājumu instalēšanu un potenciālo problēmu novēršanu. Kursā iegūtās zināšanas varēsi izmantot arī Windows 10 vidē, jo lielākā daļa tehnoloģiju un pārvaldības principu nemainās.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1600,00€
Cena (ar PVN): 1936,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
27 Aug
NILLTPFN profesionāļiem
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: sankciju prasības un riski teorijā un praksē
Mācību ietvaros iespējams apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes sankciju iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai un pilnveidošanai, kā arī praktisku sankciju situāciju analīzes veikšanai, izmantojot piemērus no finanšu un citās industrijās konstatētajiem gadījumiem. Tāpat varēsi uzzināt vairāk par metodēm sankciju pārkāpšanas vai apiešanas situāciju konstatēšanā un izmeklēšanā.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 650,00€
Cena (ar PVN): 786,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
27 Aug
VMware
VMware vSAN: instalēšana, konfigurēšana, pārvaldība [V8]
Šo mācību ietvaros būs iespēja iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes VMware vSAN™ klastera plānošanai un izvēršanai, kā arī vSAN pārvaldībai un darbības nodrošināšanai. Kursa galvenais fokuss ir uz prasmju pilnveidi, kas nepieciešamas Day-2 vSAN administratoriem, piemēram, vSAN mezglu pārvaldībai, klastera uzturēšanai, drošības operāciju veikšanai, problēmu novēršanai un vSAN klastera darbību uzlabošanai. Efektīvākai zināšanu nostiprināšanai, tiks nodrošināta praktisko darbu un dažādu citu vingrinājumu veikšana laboratorijā.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1500,00€
Cena (ar PVN): 1815,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
32 H
Apskatīt
27 Aug
Populārākā izvēle Pieejams ES fondu līdzfinansējums
ITIL, IT pārvaldība un pakalpojumu vadība
ITIL®4 pamatkurss
ITIL® 4 pamatkurss ir paredzēts tiem, kuri savā profesionālajā darbā vēlas izmantot ITIL®4 ietvaru, uzlabojot un attīstot gan IT, gan citu pakalpojumu procesus, sniegumu un kvalitāti. Mācību ietvaros ir iespējams apgūt galvenās ITIL®4 koncepcijas, principus un procesu modeļus IT pakalpojumu pārvaldības (IT Service Management (ITSM)) kvalitātes nodrošināšanai.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1100,00€
Cena (ar PVN): 1331,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
24 H
Apskatīt
28 Aug
Microsoft Excel
Excel automatizācija ar VBA programmēšanu (makrosi)
Droši vien mēs izmantojam un labi zinām klasiskā MS Excel dotās iespējas un metodes dažādu datu apstrādei, pārveidošanai un attēlošanai. Tiešām MS Excel vizuālais interfeiss un tā dotās iespējas ir pamats MS Excel visplašākajai lietošanai visdažādākajās dzīves un darba sfērās. Tomēr arī jāatzīst, ka daudzu darbību veikšana prasa ievērojamu laiku, veicot atkārtotas/vairākkārtīgas operācijas darba burtnīcās, lapās šīs darbības kļūst lietotājam nogurdinošas un apnicīgas. Labā ziņa – MS Excel ir jau iebūvēta programmēšanas valoda (VBA) un arī tās lietošanas rīks! Un ar tiem mēs varam veikt pat neiedomājamas darbības un pārvērtības, visdažādāko automatizāciju, pat dialogu ar datoru un to visu milzīgā ātrumā!
Apskatīt
Cena (bez PVN): 300,00€
Cena (ar PVN): 363,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
29 Aug
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Agile Scrum
Sertificēts Scrum meistars (SMC™)
Kurss iepazīstina mācību dalībniekus ar Agile projektu vadības metodiku un Scrum projektu vadības ietvaru. Tas palīdz izprast Scrum Master lomu projektos un sagatavoties Scrum Master Certified (SMC™)sertifikācijas eksāmenam.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 800,00€
Cena (ar PVN): 968,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
septembris 2024
02 Sep
Windows Server
Microsoft Configuration Manager administrēšana
Šajā piecu dienu kursā uzzināsi, kā izmantot Configuration Manager un ar to saistītās sistēmas, lai pārvaldītu tīkla resursus. Tāpat apgūsi, kā veikt ikdienas pārvaldības uzdevumus, kā pārvaldīt lietojumprogrammas, klientu datoru darbspēju, iekārtu un programmatūras inventarizāciju, operētājsistēmas ieviešanu un programmatūras atjauninājumus. Tu arī uzzināsi, kā aizsargāt klientus no nevēlamas programmatūras, pārvaldīt atbilstību un izveidot pārvaldības vaicājumus un atskaites.  
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1600,00€
Cena (ar PVN): 1936,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
02 Sep
Oracle Application Server
Oracle WebLogic Server 14c: Administrēšana II
Kursā mācību dalībnieki uzzinās, kā veikt svarīgus administratīvos uzdevumus, izmantojot labāko praksi, kas ļauj maksimāli izmantot WebLogic lietojumprogrammas. Šī kursa apguve palīdzēs palielināt organizācijas lietojumprogrammu un pakalpojumu uzticamību, pieejamību, mērogojamību un veiktspēju (RASP), izmantojot lietojumprogrammu serveri #1. Jūs būsiet labāk sagatavots, lai izmantotu WebLogic Server funkcijas, sava uzņēmuma efektivitātes palielināšanai.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 2300,00€
Cena (ar PVN): 2783,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
02 Sep
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Oracle DB
Ievads SQL
Šīs SQL pamatkurss ir piemērots cilvēkiem ar nelielam priekšzināšanām par SQL datubāzu uzbūvi un darbības principiem. Mācību ietvaros būs iespēja uzzināt vairāk par galvenajām SQL komandām un funkcijām, kā arī darboties praktiski, izmēģinot vienkāršu SQL pieprasījumu izveidošanu.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 850,00€
Cena (ar PVN): 1028,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
24 H
Apskatīt
03 Sep
Azure infrastruktūra
Microsoft Azure drošības tehnoloģijas
Šis kurss IT drošības speciālistiem sniedz zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai ieviestu drošības kontroli, pārvaldītu organizācijas drošības operācijas, kā arī identificētu un novērstu potenciālās drošības ievainojamības. Šajā kursā uzzināsi par identitāšu un piekļuves drošību, platformas datu un lietojumprogrammu aizsardzību, kā arī drošības operācijām
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1300,00€
Cena (ar PVN): 1573,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
32 H
Apskatīt
04 Sep
Jaunums
ITIL, IT pārvaldība un pakalpojumu vadība
ITIL®4 Specialist: High Velocity IT
ITIL 4 visaptverošā pieeja paver jauna līmeņa stratēģisko redzējumu pakalpojumu vadībai organizācijās. Tā fokusējās uz pilna cikla produktu un pakalpojumu pārvaldību no klienta pieprasījuma līdz piegādātai vērtībai. ITIL 4 HVIT (High-Velocity IT) modulis palīdz organizācijām ceļā uz digitālo transformāciju, panākot konverģenci starp biznesa un tehnoloģiju jomām, veidojot jaunu – digitālu organizāciju. Pieaugot prasībām pēc digitālajām tehnoloģijām, nozares specialisti sajūt arvien lielāku spiedienu jaunu digitālu sistēmu un pakalpojumu plānošanā, izstrādē un uzturēšanā. ITIL 4 HVIT modulis palīdz nozares praktiķiem labāk saprast digitālo transformāciju, un virza organizācijas uz ciešāku biznesa vajadzību un tehnoloģiju iespēju integrēšanu.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1350,00€
Cena (ar PVN): 1633,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
24 H
Apskatīt
04 Sep
E-mācības
E-kursu veidošana un pasniegšana Moodle e-mācību vidē
Kurss paredzēts mācību kursu veidotājiem un kursa pasniedzējiem, kuri gatavo un nodrošina mācības Moodle e-mācību vidē. Kursa laikā mācību dalībnieki praktiski apgūs mācību materiālu un mācību aktivitāšu sagatavošanu un izmantošanu Moodle e-mācību vidē.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 350,00€
Cena (ar PVN): 423,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
09 Sep
Azure infrastruktūra
Windows Server hibrīdas pamatinfrastruktūras administrēšana
Kursā IT speciālisti apgūs, kā pārvaldīt Windows Server pamata darba slodzes un pakalpojumus, izmantojot lokālās, hibrīdās un mākoņa tehnoloģijas. Kursā apgūsi, kā ieviest un pārvaldīt lokālos un hibrīdos risinājumus - identitātes, administrēšanu, skaitļošanu, tīklošanu un datu glabāšanu Windows Server hibrīdā vidē.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1600,00€
Cena (ar PVN): 1936,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
09 Sep
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
ITIL, IT pārvaldība un pakalpojumu vadība
TOGAF® 10 pamatkurss
Apmeklējot 3 dienu mācības, varēs gūt visaptverošu ieskatu par TOGAF® (The Open Group Architecture Framework) 10 standartu, kas ir viens no visplašāk izmantotajiem un atzītajiem uzņēmumu arhitektūras risinājumiem pasaulē. Mācību ietvaros būs iespēja apgūt TOGAF® 10 pamatelementus un standarta struktūru, tai skaitā arhitektūras attīstības metodi (Architecture Development Method (ADM)).
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1200,00€
Cena (ar PVN): 1452,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
24 H
Apskatīt
09 Sep
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
IT un datu drošība
CompTIA® kiberdrošības analītiķis (CySA+)
Kurss iepazīstina ar rīkiem un taktiku, lai pārvaldītu kiberdrošības riskus, identificētu dažādus izplatītākos draudus, novērtētu organizācijas drošību, vāktu un analizētu kiberdrošības izlūkošanas datus un risinātu incidentus, kad tie notiek.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 2500,00€
Cena (ar PVN): 3025,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
09 Sep
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
IT infrastruktūra
Tīklu pamati ar CompTIA® Network+® sertifikāciju
Kurss apraksta pamata tīkla tehnoloģijas, sistēmas, prasmes un rīkus, ko izmanto modernā tīkla infrastruktūrā. Kurss palīdz dalībniekiem sagatavoties N10-008 sertifikācijas eksāmenam.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1900,00€
Cena (ar PVN): 2299,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
09 Sep
IT un datu drošība
DORA vadītājs
Mācību ietvaros iespējams apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai vadītu un pārraudzītu digitālās darbības noturības stratēģiju ieviešanu finanšu struktūrās, nodrošinot atbilstību Eiropas Savienības Digitālās darbības noturības aktam (DORA).
Apskatīt
Cena (bez PVN): 2500,00€
Cena (ar PVN): 3025,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
10 Sep
Jaunums Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Mākslīgais intelekts
Mākslīgā intelekta attēlu ģenerēšana: teorija un prakse
Kursa laikā dalibnieki tiks iepazīstināti ar jaunākajām iespējām mākslīgā intelekta lomu attēlu ģenerēšanā un vizuālā satura veidošanā. Blakus nelielam teoretiskajam izklāstam, liela daļa mācību notiks kā praktiska darbnīca, kur dalībnieki izmēģinās darbu ar dažādiem attēlu ģenerēšanas rīkiem un to efektīvu pielietojumu.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 80,00€
Cena (ar PVN): 96,80 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
4 H
Apskatīt
10 Sep
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Digitālais mārketings
SEO tehnoloģijas reklāmai internetā
Kurss ir paredzēts ikvienam, kurš vēlas izmantot SEO tehnoloģijas mājaslapu meklēšanas rezultātu paaugstināšanai. SEO optimizācija ir darbību kopums, ko veic mājaslapā un ārpus tās, lai uzlabotu mājaslapas pozīciju (vietu pēc kārtas atrasto meklēšanas rezultātu sarakstā) meklēšanas rezultātos un veicinātu apmeklējumu skaitu mājaslapā, tādējādi palielinot uzņēmumu un produktu atpazīstamību tirgū, kā arī veicinātu pārdošanas un biznesa rezultātus. Kursa laikā dalībniekiem būs iespēja apgūt meklējumprogrammu optimizācijas veidošanas pamatus, vietnes struktūras projektēšanu, veikt uzņēmuma iekšējo un ārējo mājaslapas meklējumprogrammu optimizāciju. Dalībnieki apgūs, kā analizēt meklējumprogrammu datus, atslēgvārdu tendences un meklējumu rezultātus.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 230,00€
Cena (ar PVN): 278,30 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
11 Sep
Datu analīze
Datu analīze ar R programmēšanas valodu
Kurss paredzēts datu analīzes speciālistiem, kuri vēlas sava darbā sākt izmantot R valodu. Kurss palīdz apgūt R programmēšanas valodu tiem, kas nodarbojas ar liela apjoma datu apstrādi un salīdzināšanu, datu vizualizāciju, pārskatu veidošanu, izmantojot mūsdienīgus rīkus efektīvai un atkārtojamai datu analīzei.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 750,00€
Cena (ar PVN): 907,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
24 H
Apskatīt
11 Sep
NILLTPFN profesionāļiem
Aktualitātes un jauninājumi 2024. gadā NILLTPFN un sankciju jomā
Mācību ietvaros gūsi noderīgu informāciju par aktualitātēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un sankciju jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 195,00€
Cena (ar PVN): 235,95 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
4 H
Apskatīt
12 Sep
Jaunums
DevOps
Integrated DevSecOps mācības
Šie kursi ir paredzēti, lai veidotu padziļinātu izpratni un veicinātu praktiskās iemaņas par DevOps un DevSecOps (drošības procesiem un drošības automatizāciju).
Apskatīt
Cena (bez PVN): 899,00€
Cena (ar PVN): 1087,79 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
12 Sep
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Digitālais mārketings
Google Ads un Google Display Network pamati
Google Ads kursi sniedz iespēju gūt nepieciešamās zināšanas un prasmes pārliecinošu un uzrunājošu kampaņu veidošanā digitālajā vidē.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 250,00€
Cena (ar PVN): 302,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
13 Sep
NILLTPFN profesionāļiem
NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Klientu izpēte
NILLTPFN padziļinātas apmācības par kredītiestāžu klientu izvērtēšanu. Šis ir kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas kurss, attīstot prasmes un iepazīstinot tos ar klientu un potenciālo klientu izpētes procesa posmiem, informācijas novērtēšanas prasībām, teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 325,00€
Cena (ar PVN): 393,25 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
8 H
Apskatīt
16 Sep
Oracle DB
Oracle Database 12c: Veiktspējas pārvaldība un optimizēšana
Kursā mācību dalībnieki uzzinās par veiktspējas analīzes un regulēšanas uzdevumiem, kas sagaidāmi no DBA: proaktīva pārvaldība, izmantojot iebūvētos veiktspējas analīzes līdzekļus un rīkus, Oracle Database instances komponentu diagnostika un regulēšana, kā arī diagnostika un iestatīšana ar SQL saistītu veiktspējas problēmu regulēšana. Kursā tiks apskatīts arī Oracle Database Cloud Service.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 2300,00€
Cena (ar PVN): 2783,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
16 Sep
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Azure infrastruktūra
Administrēšanas automatizēšana ar PowerShell
Kursa ietvaros ir iespēja apgūt pamazināšanas un prasmes par PowerShell izmantošanu Windows serveru administrēšanai un uzdevumu automatizēšanai. Kursa ietvaros būs iespēja apgūt to komandu izmantošanu, kas nepieciešamas konkrēta uzdevuma veikšanai. Tāpat arī iemācīsies skriptu veidošanas pamatprincipus, lai, piemēram, automatizētu atkārtotus uzdevumus un ģenerētu atskaites. Kurss sniedz ieskatu tajā, kā izmantot PowerShell apvienojumā ar Microsoft produktiem, tostarp Windows Server, Windows 10/11, Microsoft Azure un Microsoft 365.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1600,00€
Cena (ar PVN): 1936,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
16 Sep
Linux
CompTIA® Linux+™
CompTIA Linux+ vidēja līmeņa IT sertifikācijas sagatavošanas kurss, kas nodrošina IT profesionāļiem zināšanas par Linux. Tas ir ideāls tiem, kuri vēlas kļūt par Linux administratoriem bez lielas iepriekšējas pieredzes.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1500,00€
Cena (ar PVN): 1815,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
16 Sep
IT infrastruktūra
CompTIA® A+ sertifikācijas sagatavošanas kurss
CompTIA A+ ir vienīgais nozarē atzītais sertifikāts kas ietver praktisko prasmju novērtēšanu, apstiprinot ka šie profesionāļi varēs veikt tiem uzticētos kritiskos IT uzturēšanas uzdevumus. To novērtē uzņēmumu vadītāji visā pasaulē, kad tie meklē darbiniekus tehniskā atbalsta lomai.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1900,00€
Cena (ar PVN): 2299,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
16 Sep
Populārākā izvēle Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Sistēmu testēšana
ISTQB®sertificēta testētāja pamatkurss
Mācību ietvaros ir iespēja gūt pamatzināšanas programmatūras testēšanas jomā – par procesa pārvaldību, plānošanu un testēšanas pārskatu veidošanu. Mācību noslēgumā, pēc sekmīgi nokārtota gala pārbaudījuma, tiek iegūts starptautiskais ISTQB® sertifikāts – Certified Tester Foundation Level. 
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1200,00€
Cena (ar PVN): 1452,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
24 H
Apskatīt
16 Sep
VMware
VMware Horizon: Deploy and Manage V8.8
VMware Horizon 8: Deploy and Manage ir piecu dienu VMware Horizon 8: Skills for Virtual Desktop Management & VMware Horizon 8: Infrastructure Administration kombinācijas kurss. Šī apmācību kolekcija sniedz jums praktiskas prasmes, lai nodrošinātu virtuālo galddatoru un lietojumprogrammas, izmantojot vienu virtuālās darbvirsmas infrastruktūras platformu.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1700,00€
Cena (ar PVN): 2057,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
16 Sep
Digitālais mārketings
Tirdzniecības platformas Etsy iespējas produktu pārdošanai interneta vidē
Kursā ir ietvertas tēmas par interneta tirdzniecības platformas “Etsy" veikala izveidi, produktu sludinājumu ievietošanu, labas prakses noteikumu ievērošanu. Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantota Etsy platformas administrācijas panelis.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 110,00€
Cena (ar PVN): 133,10 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
8 H
Apskatīt
17 Sep
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Digitālais mārketings
Instagram reklāma un kampaņas biznesa veicināšanai
Mācības ir paredzētas ikvienam, kurš vēlas veicināt uzņēmuma attīstību sociālajā tīklā Instagram, stāstot par tā produktiem un pakalpojumiem. Mācību ietvaros būs iespēja iemācīties veidot saistošus un uzrunājošus Instagram ierakstus, analizēt tos, kā arī uzzināt vairāk par reklamēšanas iespējām un rīkiem mērķauditorijas efektīvākai sasniegšanai.  
Apskatīt
Cena (bez PVN): 200,00€
Cena (ar PVN): 242,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
8 H
Apskatīt
19 Sep
Populārākā izvēle Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Microsoft Excel
Microsoft Excel lietpratējiem
Kurss paredzēts dalībniekiem kuri orientējas Microsoft Excel pamata funkcionalitātē un vēlas papildināt zināšanas par datu apstrādes, analīzes un vizualizācijas iespējām izmantojot plašo Microsoft Excel funkcionalitātes klāstu.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 300,00€
Cena (ar PVN): 363,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
19 Sep
NILLTPFN profesionāļiem
AML pamatjautājumi juridisko pakalpojumu sniedzējiem
Mācību ietvaros būs iespēja pamatlīmenī apgūt teorētiskos, tiesiskos, praktiskos un organizatoriskos aspektus, tiesību normu prasības, problemātiku, kā arī labāko praksi, protot piemērot dažādu Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo aktu prasības.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 450,00€
Cena (ar PVN): 544,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
19 Sep
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Biznesa un prasību analīze, lietojamība
Biznesa procesu pārvaldības pamati (OCEB)
Šis divu dienu kursa laikā varēs gūt nepieciešamās pamatzināšanas un prasmes biznesa procesu pārvaldībā. Tas ļaus  labāk izprast un pielietot BPM konceptus un metodes savā ikdienas darbā. Mācību ietvaros būs iespēja uzzināt vairāk par BPM principiem, modelēšanas valodām un izmantotajiem standartiem, labākajām praksēm procesu modelēšanai un analīzei.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 950,00€
Cena (ar PVN): 1149,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
19 Sep
Digitālais mārketings
Mājas lapas veidošana biznesa veicināšanai WordPress.com vidē 2. līmenis
Iemācīt studentiem patstāvīgi strādāt Wordpress.com vidē, kā arī detalizēti pielāgot Wordpress iestatījumus. Iemācīt izveidot mājaslapu, izmantojot visus lietotnes piedāvātos rīkus.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 160,00€
Cena (ar PVN): 193,60 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
23 Sep
Microsoft 365
Microsoft Teams pārvaldība
Kursā uzzināsi par dažādiem Microsoft Teams pārvaldības rīkiem, drošības un atbilstības līdzekļiem, tīkla prasībām Teams ieviešanai uzņēmumā, kā arī Teams konfigurēšanu un politikām lietotāju sadarbības un saziņas pārvaldībai.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1300,00€
Cena (ar PVN): 1573,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
32 H
Apskatīt
23 Sep
Risku vadība
Operacionālā riska vadības pamati
Šis kurss ļaus gūt zināšanas un praktisku pieredzi par operacionālā riska vadības pamatiem, tā mērīšanas metodoloģijām, operacionālā riska notikumu uzskaiti, cēloņu noskaidrošanu un analīzi, efektīvas riska rādītāju (KRI) sistēmas izveidi, riska informācijas pielietošanu organizācijas riska profila analīzei.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 975,00€
Cena (ar PVN): 1179,75 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
24 H
Apskatīt
23 Sep
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
IT un datu drošība
Sertificēts informācijas drošības vadītājs (CISM®)
The Certified Information Security Manager (CISM) kurss ir sagatavots, pieredzējušiem informācijas drošības profesionāļiem, kuri ir atbildīgi par informācijas drošības programmu izstrādi pārvaldību un pārraudzību savās organizācijās
Apskatīt
Cena (bez PVN): 2600,00€
Cena (ar PVN): 3146,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
23 Sep
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
PMI
Projektu vadības profesionāļa (PMP) eksāmena sagatavošanas kurss
Mācību ietvaros tiek apgūti projektu vadības pamatprincipi un labā prakse, kas atbilst Projektu vadības institūta (Project Management Institute) izstrādātajam Projektu vadības standartam (The Standard for Project Management), kā arī sniegta iespēja pilnvērtīgi sagatavoties starptautiskajam Projektu vadības profesionāļa (Project Management Professional (PMP)) sertifikācijas eksāmenam.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 2100,00€
Cena (ar PVN): 2541,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
56 H
Apskatīt
23 Sep
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
VMware
VMware vSphere: Instalēšana, konfigurēšana, pārvaldība [V8]
Šis kurss sagatavos Jūs administrēt vSphere infrastruktūru jebkura lieluma organizācijai. Šis kurss ir pamats lielākajai daļai citu VMware tehnoloģiju programmatūras definētajā datu centrā.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1700,00€
Cena (ar PVN): 2057,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
23 Sep
Microsoft
Microsoft identitāšu un piekļuves administrēšana
Kursā uzzināsi, kā organizācijā plānot, ieviest un pārvaldīt Azure AD bāzētas identitātes un piekļuves pārvaldības sistēmas. Kursā iemācīsies konfigurēt drošu autentifikāciju un autorizāciju uzņēmuma lietojumu piekļuvei un nodrošināt pašapkalpošanās pārvaldības iespējas visiem lietotājiem. Visbeidzot, apgūsi, kā realizēt identitāšu adaptīvu piekļuvi risinājumiem un to pārvaldību. Identitātes un piekļuves administrators var būt viena persona vai lielākas darba grupas dalībnieks. Kursa mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas, lai modernizētu identitāšu risinājumus, ieviestu hibrīdo identitāšu risinājumus un īstenotu identitāšu pārvaldību.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1300,00€
Cena (ar PVN): 1573,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
32 H
Apskatīt
25 Sep
Populārākā izvēle Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Prince2
PRINCE2® pamati (7. versija)
Kursa ietvaros sniedzam iespēju apgūt PRINCE2® jaunāko jeb 7. versiju, kas papildināta ar vēl mūsdienīgākiem rīkiem, tehnoloģijām un procesiem visa veida projektiem. PRINCE2® 7. versijas pamatlīmeņa (Foundation) mācības ilgst 3 dienas, un ir piemērotas ikvienam, kurš vēlas uzsākt vai turpināt attīstīt savu karjeru projektu vadības jomā, pielietojot mūsdienīgu un starptautiski atzītu metodi. Mācību ietvaros varēs gūt izpratni par metodes galvenajiem procesiem, principiem un tēmām, lai projektu vadība atbilstu visiem 21. gadsimta standartiem un prasībām.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1250,00€
Cena (ar PVN): 1512,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
24 H
Apskatīt
25 Sep
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Power platforma
Datu analīze ar Microsoft Power BI
Mācību ietvaros būs iespēja apgūt populārākās metodes datu modelēšanai, vizualizēšanai un analīzei, izmantojot Microsoft Power BI – kā piekļūt datiem, tos pareizi apstrādāt, izmantojot gan relāciju, gan ne-relāciju avotus, veidot interaktīvās un automatizējamās atskaites, kā arī veikt to kopīgošanu un pārvaldību.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1050,00€
Cena (ar PVN): 1270,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
24 H
Apskatīt
25 Sep
Kubernetes
Infrasktūra kā kods: padzļinātais DevOps kurss (Infrastructure-as-code deep dive)
Šis 3 dienu seminārs ir veltīts izaicinājumu risināšanai, ar kuriem organizācijas saskaras, ieviešot DevOps iniciatīvas. Mācību ietvaros būs iespēja apgūt DevOps principus un rīkus, kas palīdz pilnībā automatizēt infrastruktūras nodrošināšanu un programmatūras piegādi. Semināra laikā tiks apgūti gan teorētiski pamati, gan aplūkoti praktiski piemēri, izmantojot tādus rīkus kā: Ansible, Docker, AWS, Terraform, Kubernetes, Serverless un citus.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1199,00€
Cena (ar PVN): 1450,79 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
24 H
Apskatīt
26 Sep
Risku vadība
Ilgtspēja finanšu jomā. Jaunas iespējas vai draudi.
Ilgtspēja un ar to saistītās regulējuma prasības. ANO ilgtspējas mērķu iepazīšana. ESG rādītāji un labākā prakse.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 250,00€
Cena (ar PVN): 302,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
6 H
Apskatīt
26 Sep
Programmēšana
Python padziļināti
Kurss secīgi turpina kursā Ievads Python programmēšanas valodā apskatītās tēmas. Kurss paredzēts studentiem, kuri ir apguvuši minēto kursu un ir gatavi uzzināt vairāk. Tāpat kursā ir gaidīti speciālisti, kuriem ir zināma pieredze programmēšanā ar Python un kuri ir gatavi pāriet uz nākamo līmeni. Kurss izstrādāts, izmantojot Python 3.8, taču tas būs lietderīgs jebkuram interesentam, kurš izmanto Python 3.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 600,00€
Cena (ar PVN): 726,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
30 Sep
Azure infrastruktūra
Windows Server hibrīdo papildu pakalpojumu konfigurēšana
Kurss IT speciālistiem par to, kā konfigurēt un pārvaldīt attīstītus Windows Server pakalpojumus, izmantojot lokālās, hibrīdās un mākoņa tehnoloģijas. Kursā apgūsi, kā izmantot Azure hibrīdās iespējas, kā migrēt virtuālā un fiziskā servera darba slodzes uz Azure IaaS un kā aizsargāt Azure virtuālās mašīnas, kurās darbojas Windows Server. Kurss iekļautas tēmas par pakalpojumu augstas pieejamības konfigurēšanu, servera problēmu novēršanu un servera darbības atjaunošanu pēc avārijas. Kursā apskatīti dažādi administrēšanas rīki un tehnoloģijas, tostarp Windows administrēšanas centrs, PowerShell, Azure Arc, Azure Automation Update Management, Microsoft Defender for Identity, Azure Security Center, Azure Migrate un Azure Monitor.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1600,00€
Cena (ar PVN): 1936,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
30 Sep
IT un datu drošība
NIS2 direktīvas Vadošais ieviesējs
Sertificētā NIS2 direktīvas vadošā ieviesēja mācību ietvaros iespējams pilnveidot nepieciešamās kompetences, lai plānotu, ieviestu, pārvaldītu, uzraudzītu un uzturētu NIS2 direktīvas prasībām atbilstošu kiberdrošības programmu. 
Apskatīt
Cena (bez PVN): 2500,00€
Cena (ar PVN): 3025,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
oktobris 2024
02 Okt
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Dati & AI
Microsoft Azure datu pamati
Mācību ietvaros gūsi pamatzināšanas par datu koncepcijām un ar tām saistītajiem Microsoft Azure datu pakalpojumiem. Tāpat uzzināsi par galvenajiem datu jēdzieniem, piemēram, relācijām, ne-relācijām, lielajiem datiem, to analīzi un mākoņa datu pakalpojumiem Microsoft Azure platformā.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 350,00€
Cena (ar PVN): 423,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
8 H
Apskatīt
03 Okt
Cena (bez PVN): 800,00€
Cena (ar PVN): 968,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
07 Okt
Windows
Windows 11 ieviešana un pārvaldība
Šajā kursā pasniedzēja vadībā apgūsi zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas Windows 11 ierīču instalēšanai un konfigurēšanai Windows Server Active Directory domēna vidē. Tāpat iemācīsies, kā konfigurēt gan lokālā tīkla, gan attālās piekļuves tīkla savienojumus un kā organizēt Windows 11 datu glabāšanu un kā instalēt lietotājam darbā nepieciešamās programmas. Kursā akcents tiks likts arī uz datu un iekārtu drošības garantēšanu, jauninājumu instalēšanu un potenciālo problēmu novēršanu. Kursā iegūtās zināšanas varēsi izmantot arī Windows 10 vidē, jo lielākā daļa tehnoloģiju un pārvaldības principu nemainās.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1600,00€
Cena (ar PVN): 1936,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
07 Okt
VMware
VMware NSX: Install, Configure, Manage [V4.0]
šis piecu dienu ātrais kurss nodrošina visaptverošu apmācību par to, kā instalēt, konfigurēt un pārvaldīt VMware NSX™ datu centra vidi. Piekļuve programmatūras definētai datu centra videi tiek nodrošināta, izmantojot praktiskas laboratorijas, lai nostiprinātu kursā sniegtās prasmes un koncepcijas.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1700,00€
Cena (ar PVN): 2057,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
07 Okt
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
IT un datu drošība
Sertificēts ētiskais hakeris v.12 (CEH)
Sertificēta ētiskā hakera (Certified Ethical Hacker (CEH)) kurss ir visaptveroša un praktiska mācību programma, kuras ietvaros ir iespējams apgūt to, kā identificēt hakeru uzbrukumus, kā pret tiem aizsargāties, kā arī, kādus ielaušanās testēšanas rīkus izmantot. Izpētot ļaunprātīgo hakeru metodoloģiju, tiks gūtas nepieciešamās zināšanās un prasmes, lai izveidotu un uzturētu drošas sistēmas un infrastruktūru.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 2500,00€
Cena (ar PVN): 3025,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
50 H
Apskatīt
07 Okt
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Sistēmu testēšana
Sistēmu testētājs
Mācību ietvaros iespējams gūt gan teorētisku, gan praktisku priekšstatu par testētāja darba ikdienu, pienākumiem, atbildībām un nepieciešamajām zināšanām, lai veiksmīgi uzsāktu karjeru IT nozarē.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 700,00€
Cena (ar PVN): 847,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
50 H
Apskatīt
10 Okt
Jaunums Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Kubernetes
Real-life Kubernetes
This course focuses on the most commonly used Kubernetes features as well as provides practical tutorials and real-life examples of deploying distributed applications, managing networking primitives (load balancers, proxies), setting up persistent data storage, dynamic configuration management, and many other exciting features built into the core of Kubernetes.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 899,00€
Cena (ar PVN): 1087,79 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
15 Okt
Veeam
Veeam Backup & Replication v12: Konfigurēšana, pārvaldība un atjaunošana
Veeam® Availability Suite™ v12: konfigurācijas un pārvaldības apmācības kurss ir trīs dienu, tehniski dziļš kurss, kura mērķis ir mācīt IT profesionāļiem prasmes konfigurēt, pārvaldīt un atbalstīt Veeam Availability Suite v12 risinājumu.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1500,00€
Cena (ar PVN): 1815,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
32 H
Apskatīt
17 Okt
NILLTPFN pamati
Praktiskā pieeja cīņai ar naudas atmazgāšanu un terorisma un proliferācijas finansēšanu, iekšējās kontroles sistēmas izveide nebanku sektorā
Komercsektora iekšējās kontroles sistēmu attīstība: klientu identifikācijas prasības, izpētes pamati, klientu sniegtās informācijas pārbaudes un dokumentēšanas metodes, iekšējās kontroles sistēmas darbības pamatprincipi un procedurālā kārtība un ziņošanas prasības.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 325,00€
Cena (ar PVN): 393,25 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
8 H
Apskatīt
17 Okt
Vmware, Veeam
Ansible: teorija un praktikums (Pragmatic Ansible)
Šīs ir 2 dienu padziļinātas apmācības par infrastruktūras automatizāciju un pārvaldību, izmantojot Ansible. Ansible playbook un lomu vienkāršība, elegance un jauda paātrinās automatizācijas procesu tādu uzdevumu veikšanai kā: serveru nodrošināšanai, automatizētai izvietošanai, secīgo atjaunināšanai, serveru stāvokļa auditēšanai. Ansible spēj veikt visu, sākot no vienkāršas instalēšanas un konfigurācijas pārvaldības līdz sarežģītām serveru un tīkla ierīču mezglu arhitektūrām.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 899,00€
Cena (ar PVN): 1087,79 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
17 Okt
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
Biznesa un prasību analīze, lietojamība
Biznesa procesu pārvaldības pamati (OCEB)
Šis divu dienu kursa laikā varēs gūt nepieciešamās pamatzināšanas un prasmes biznesa procesu pārvaldībā. Tas ļaus  labāk izprast un pielietot BPM konceptus un metodes savā ikdienas darbā. Mācību ietvaros būs iespēja uzzināt vairāk par BPM principiem, modelēšanas valodām un izmantotajiem standartiem, labākajām praksēm procesu modelēšanai un analīzei.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 950,00€
Cena (ar PVN): 1149,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
21 Okt
Linux
SUSE Linux Enterprise Server 15 administrēšana
Mācības ir piemērotas tiem, kuri vēlas iegūt pamata zināšanas par SUSE Linux Enterprise Server (SLES) operētājsistēmu. To ietvaros varēsi apgūt SLES 15 servera instalēšanu, konfigurēšanu un tā integrēšanu esošajā tīklā. Kursa apgūšana palīdz sagatavoties starptautiskajam SUSE Certified Administrator in Enterprise Linux 15 sertifikācijas eksāmenam.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1200,00€
Cena (ar PVN): 1452,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
32 H
Apskatīt
21 Okt
VMware
VMware vSphere: Operate, Scale and Secure [V8]
Šis piecu dienu kurss mācīs jums uzlabotas prasmes mērogojot virtuālās infrastruktūras konfigurēšanu un uzturēšanu. Jūs arī pārrunāsiet, kad un kur šīm funkcijām ir vislielākā ietekme.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1800,00€
Cena (ar PVN): 2178,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
22 Okt
Vmware, Veeam
AWS: teorija un praktikums (Practical AWS)
Amazon Web Services (AWS) ir pasaules vadošais uzticamu un mērogojamu mākoņdatošanas pakalpojumu nodrošinātājs. Šo intensīvo un praktisko 4 dienu apmācību mērķis ir iepazīstināt ar galvenajiem AWS pakalpojumiem, kā arī veicināt nepieciešamo zināšanu pilnveidi, lai Tu spētu izvēlēties, izveidot, konfigurēt un uzturēt AWS infrastruktūru saviem projektiem.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1399,00€
Cena (ar PVN): 1692,79 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
32 H
Apskatīt
23 Okt
PMI
PMI Agile sertificēts praktiķis (PMI-ACP)®
Mācības ir paredzētas tiem, kuri vēlas apgūt Agile pieeju projektu vadībā atbilstoši Project Management Institute sagatavotajai metodoloģijai. Kursa ietvaros 3 dienu laikā dalībnieki apgūst teorētiskās zināšanas un pilda praktiskos uzdevumus, lai pilnvērtīgi sagatavotos  PMI Agile Certified Practioner (PMI-ACP)® sertifikācijas eksāmenam.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1750,00€
Cena (ar PVN): 2117,50 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
24 H
Apskatīt
24 Okt
Prince2
PRINCE2® praktiķis (7. versija)
Sniedzam iespēju apgūt PRINCE2® jaunāko jeb 7. versiju. Tā ir papildināta ar vēl mūsdienīgākiem rīkiem, tehnoloģijām un procesiem, lai projektu vadība būtu vēl efektīvāka. Mācību ietvaros ir iespēja pilnvērtīgi sagatavoties PRINCE2® praktiķa (Practitioner) sertifikācijas eksāmena kārtošanai.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 935,00€
Cena (ar PVN): 1131,35 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
28 Okt
ITIL, IT pārvaldība un pakalpojumu vadība
TOGAF 10 praktiķa kurss
TOGAF® standarta versija 9.2 ir TOGAF® standarta versijas 9.1 uzlabojums, nodrošinot uzlabotus norādījumus, labojot kļūdas, uzlabojot dokumenta struktūru un noņemot novecojušu saturu. TOGAF® 9 apmācības kurss: 2. līmeņa padziļinātā apmācība sniedz iespēju arhitektiem un topošajiem arhitektiem tiekties pēc lielākas nozares uzticamības un labākām karjeras iespējām, iegūstot atjauninātas zināšanas un prasmju kopumu, kas balstīts uz TOGAF standarta versiju 9.2.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 900,00€
Cena (ar PVN): 1089,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
28 Okt
Jaunums
VMware
VMware NSX: Troubleshooting and Operations [V4.x]
This five-day, hands-on training course provides the advanced knowledge, skills, and tools to achieve competency in operating and troubleshooting the VMware NSX infrastructure. This course introduces you to workflows of various networking and security constructs along with several operational and troubleshooting tools that help you manage and troubleshoot your VMware NSX environment. In addition, various types of technical problems are presented to you, which you will identify, analyze, and solve through a systematic proces
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1800,00€
Cena (ar PVN): 2178,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
31 Okt
Vmware, Veeam
Terraform: teorija un praktikums (Cloud infrastructure with Terraform)
Stāvokļa pārvaldība un koplietošana, izmantojot darbvietas un ārējos glabāšanas dzinējus, ļaus izveidot identiskas vides no vienas un tās pašas koda bāzes un nodrošināt to konsekvenci laika gaitā. Koda bāzes organizēšana, klasteru izvietošanas orķestrācija, atkārtoti izmantojamu moduļu ieviešana ir tikai dažas tēmas, kas tiks aplūkotas šajā ārkārtīgi pragmatiskajā un praktiskajā seminārā. Tās balstītas uz pasniedzēja reālās dzīves pieredzi, pārvaldot sarežģītas mākoņvides.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 899,00€
Cena (ar PVN): 1087,79 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
16 H
Apskatīt
novembris 2024
04 Nov
VMware
VMware vSphere: Advanced Administration [V8]
This five-day course provides hands-on training to equip students with a range of skills, from performing routine VMware vSphere 8 administrative tasks to complex vSphere operations and configurations. Through lab-based activities, students are immersed in real-life situations faced by VMBeans, a fictitious company. These situations expose students to real-life scenarios faced by companies that are building and scaling their virtual infrastructure.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1800,00€
Cena (ar PVN): 2178,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
11 Nov
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
VMware
VMware vSphere: Instalēšana, konfigurēšana, pārvaldība [V8]
Šis kurss sagatavos Jūs administrēt vSphere infrastruktūru jebkura lieluma organizācijai. Šis kurss ir pamats lielākajai daļai citu VMware tehnoloģiju programmatūras definētajā datu centrā.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1700,00€
Cena (ar PVN): 2057,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
20 Nov
VMware
VMware vSphere with Tanzu: Deploy, Configure and Manage [V8]
During this three-day course, you focus on deploying and managing VMware vSphere® with VMware Tanzu® in a VMware vSphere® 8 environment. You learn how vSphere with Tanzu provides services to deploy and manage virtual machines, vSphere Pods, Supervisor Services, and VMware Tanzu® Kubernetes Grid™ clusters. You will also gain experience with day 2 operations and life cycle management of a vSphere with Tanzu environment.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1500,00€
Cena (ar PVN): 1815,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
24 H
Apskatīt
25 Nov
Pieejams ES fondu līdzfinansējums
IT un datu drošība
Sertificēts informācijas drošības vadītājs (CISM®)
The Certified Information Security Manager (CISM) kurss ir sagatavots, pieredzējušiem informācijas drošības profesionāļiem, kuri ir atbildīgi par informācijas drošības programmu izstrādi pārvaldību un pārraudzību savās organizācijās
Apskatīt
Cena (bez PVN): 2600,00€
Cena (ar PVN): 3146,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
25 Nov
VMware
VMware vSphere: Troubleshooting [V8]
Šis piecu dienu praktiskais mācību kurss sniedz jums padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas, lai Jūs spētu darboties VMware vSphere® 8 vides problēmu novēršanā.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1800,00€
Cena (ar PVN): 2178,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
25 Nov
IT un datu drošība
NIS2 direktīvas Vadošais ieviesējs
Sertificētā NIS2 direktīvas vadošā ieviesēja mācību ietvaros iespējams pilnveidot nepieciešamās kompetences, lai plānotu, ieviestu, pārvaldītu, uzraudzītu un uzturētu NIS2 direktīvas prasībām atbilstošu kiberdrošības programmu. 
Apskatīt
Cena (bez PVN): 2500,00€
Cena (ar PVN): 3025,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
40 H
Apskatīt
decembris 2024
03 Dec
Veeam
Veeam Backup & Replication v12: Konfigurēšana, pārvaldība un atjaunošana
Veeam® Availability Suite™ v12: konfigurācijas un pārvaldības apmācības kurss ir trīs dienu, tehniski dziļš kurss, kura mērķis ir mācīt IT profesionāļiem prasmes konfigurēt, pārvaldīt un atbalstīt Veeam Availability Suite v12 risinājumu.
Apskatīt
Cena (bez PVN): 1500,00€
Cena (ar PVN): 1815,00 
Ilgums:
Mācību ilgums norādīts akadēmiskajās stundās (45 min)
32 H
Apskatīt