BDA – uzticams partneris mācību pārvaldībā ar Moodle mācību vadības sistēmu

Mums, Baltijas Datoru Akadēmijai, ir vairāk kā 20 gadu pieredze gan Moodle un Moodle Workplace, gan citu mācību vadības sistēmu izmantošanā mācību organizēšanai gan biznesa vidē, gan publiskajā sektorā un akadēmiskajā vidē.

Mācību vadības sistēmas mūsu skatījumā ir rīks, kuram jāatrod iespējami labākais pielietojums organizācijas darbinieku izaugsmei un izvirzīto mācību mērķu sasniegšanai.

Tieši orientācija uz konkrētiem organizācijas ieguvumiem raksturo mūsu realizētos mācību pārvaldības ieviešanas un nodrošināšanas projektus.

 

Ko mēs piedāvājam? 

Palīdzēt sagatavot un realizēt mācību vadības sistēmas izvēles projektu 
Uzstādīt, pielāgot un ieviest uzņēmumā Moodle vai citu mācību vadības sistēmu 
Apmācīt uzņēmuma mācību organizatorus, kursu izstrādātājus, pasniedzējus un administratorus Moodle izmantošanā 
Sniegt konsultācijas par Moodle
Nodrošināt metodisko vadību kursu izstrādātājiem
Izstrādāt un ieviest ieteikumus mācību procesa uzlabošanai 
Izstrādāt e-kursus uzņēmuma vajadzībām

Kas ir mācību vadības sistēma?

Mācību vadības sistēma (MVS) ir programmatūras platforma, kas atvieglo mācību kursu un programmu administrēšanu, piegādi un pārvaldību. To izmanto, lai racionalizētu un centralizētu dažādus mācību procesa aspektus, nodrošinot speciāli pielāgotu vidi pedagogiem, mācību dalībniekiem un organizatoriem mijiedarbībai un mācībām.

Angļu valodā mācību vadības sistēmas sauc par Learning Managemet Systems (LMS).

Kas ir Moodle?

Moodle ir bezmaksas, atvērtā koda mācību vadības sistēma. Tā ir ieguvusi popularitāti kā uzticama un funkcijām bagāta mācību pārvaldības sistēma, kas plaši tiek izmantota izglītības iestādēs, uzņēmumos un organizācijās, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu tiešsaistes apmācību un izglītību. Latvijā Moodle faktiski ir kļuvusi par mācību vadības sistēmas standartu.

Viena no būtiskākajām Moodle priekšrocībām ir tās pielāgojamība un paplašināmība. Tas ļauj izglītības speciālistiem pielāgot tiešsaistes kursus atbilstoši konkrētajām vajadzībām, izvēloties no plaša spektra spraudņiem, dizainiem un moduļiem, kas pieejami Moodle kopienā. Turklāt Moodle atbalsta vairāk kā 100 valodās, tai skatā, latviešu. Šī priekšrocība padara mācību vadības sistēmu ērti pieejamu lietotājiem visā pasaulē.

Vai zini, kāpēc Moodle mēdz salīdzināt ar Lego? Tas ir tāpēc, ka Moodle ir modulāra arhitektūra un to veido gan standarta, gan papildu pievienojami moduļi. Tāpat kā no Lego klucīšiem var izveidot sev vēlamo konstrukciju vai būvi, tā arī no Moodle moduļiem var viegli izveidot tādu mācību kursu vai risinājumu, kāds konkrētajā situācijā ir nepieciešams.

Ko nodrošina Moodle mācību vadības sistēma?

MVS parasti piedāvā daudzveidīgu funkcionalitāti, lai atbalstītu tiešsaistes un jaukta veida mācības, tostarp:

  • Mācību kursu izveidi un pārvaldību: pasniedzēji Moodle platformā var izveidot un organizēt kursus, mācību programmas, mācību materiālus un vērtējumus. Tāpat ir iespējams strukturēt saturu, noteikt mācību mērķus un pārvaldīt kopējo kursa struktūru.
  • Satura publicēšanu: Moodle ļauj pasniedzējiem publicētmācību saturu dažādos formātos, tai skaitā, prezentācijas un dokumenti, multivides prezentācijas, interaktīvi video, testi, situāciju analīzes un interaktīvas mācību aktivitātes. Mācību dalībnieki var piekļūt saturam un apgūt mācību moduļus savā tempā.
  • Saziņu un sadarbību: Moodle platformās bieži ir iekļauti saziņas rīki, piemēram, diskusiju forumi, ziņojumapmaiņas sistēmas un videokonferenču iespējas. Šīs funkcijas ļauj mācību dalībniekiem un pasniedzējiem mijiedarboties, uzdot jautājumus, iesaistīties grupu diskusijās un sniegt atsauksmes.
  • Pārbaudi un vērtēšanu: Moodle nodrošina rīkus testu, uzdevumu, eksāmenu un citu vērtējumu izveidei un administrēšanai. Pasniedzēji var novērtēt un sniegt atsauksmes par mācību dalībnieku iesniegumiem tieši platformā. Savukārt mācību dalībnieki var skatīt savus vērtējumus un sekot līdzi mācību progresam.
  • Izsekošanu un pārskatus: Moodle fiksē un saglabā datus par studentu aktivitātēm, tostarp piekļuvi kursam, pabeigšanas statusu, novērtējuma rezultātus un dalību diskusijās. Šos datus var izmantot, lai ģenerētu pārskatus un analīzi, novērtētu studentu sniegumu un noteiktu jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi.
  • Administrēšanu un loģistiku: Moodle platformām bieži ir administratīvās funkcijas, kas ļauj organizācijām pārvaldīt lietotāju kontus, reģistrāciju, kursu katalogus, plānošanu un resursu piešķiršanu. Moodle var arī integrēt ar citām, piemēram, studiju vai personāla vadības informācijas sistēmām, lai racionalizētu datu apmaiņu un automatizētu procesus.

Kopumā Moodle kalpo kā visaptveroša tiešsaistes mācību platforma, kas atbalsta gan tradicionālās, gan tālmācības pieejas. Tā nodrošina vienotu kursu pārvaldību, mācību satura piegādi, saziņu, novērtēšanu un administratīvu pārvaldību, ļaujot uzlabot izglītības programmu efektivitāti un lietderību.

Ko nodrošina Moodle Workplace mācību vadības sistēma? 

Moodle Workplace ir maksas mācību vadības platforma, kas tiek piedāvāta kā mākoņpakalpojums. Tā ir veidota uz Moodle platformas, to papildinot ar funkcionalitāti, kas parasti ir svarīga tieši biznesa vides uzņēmumiem.
Kursu programmas
ļauj apvienot vienā mācību ceļā vairākus kursus un organizēt šo mācību apguvi kā vienu veselumu
Sertifikācijas programmas
ļauj izsniegt digitālu sertifikātu par kursu programmas apguvi un automātiski organizēt kursa programmas periodisku atkārtotu apguvi
Kursa sertifikāts
ļauj automātiski izsniegt digitālu sertifikātu par kursa apguvi pēc norādīto nosacījumu izpildes
Organizatoriskā struktūra
ļauj definēt organizācijas vadītāju un darbinieku hierarhiskās attiecības, lai nodrošinātu iespēju vadītājiem organizēt savu darbinieku mācību sekmes un progresu
Daudzu nomnieku arhitektūra
ļauj nodrošināt vienuviet organizāciju grupas mācību organizēšanu, deleģējot administratora tiesības katrai organizācijas daļai
Dinamiskas kārtulas
ļauj definēt noteikumus, kas izpildās automātiski noteiktās situācijās, automatizē mācību pārvaldību un vietnes administrēšanu
Pielāgoti pārskati
ļauj veidot pārskatus mācību procesa pārvaldībai, izmantojot iebūvētu pārskatu veidošanas rīku
Moodle Workplace ir maksas mākoņpakalpojums, kas piedāvā pilnvērtīgu Moodle mācību pieredzi, to papildinot ar mērogojamību un automatizētu mācību pārvaldību tieši organizāciju mācību procesu nodrošināšanai.