PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

Kurss PMI Agile Certified Practitioner paredzēts dalībniekiem, kas vēlas apgūt Agile pieeju projektu vadībā atbilstoši Project Management Institute sagatavotajai metodoloģijai. Kursa ietvaros 3 dienu laikā dalībnieki apgūst teorētiskās zināšanas un piedalās pratiskajos darbos, kas palīdz sagatavoties  PMI Agile Certified Practioner (PMI-ACP)® sertifikācijas eksāmenam.

 

 

 

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 24
Cena (bez PVN): 1750,00 
Cena (ar PVN): 2117,50 
Pasniedz: Andrejs Gailītis

Plāni

10. jūlijs, 2024 - 12. jūlijs, 2024
Vieta:
RĪGA, Dzirnavu iela 140
Valoda:
lv
Pasniedz:
Andrejs Gailītis
Cena (bez PVN):
1750,00 
Cena (ar PVN):
2117,50 
Sazināties

Piesakies vai uzdod jautājumu!

 

Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu!

Lūdzu ievadi savu vārdu, uzvārdu
Lūdzu ievadi uzņēmuma nosaukumu
Lūdzu ievadi savu telefona numuru
Lūdzu ievadi savu e-pastu

Paldies! Mēs ar Tevi sazināsimies.

Nodarbību grafiks:
10.07.2024 09:00-16:15
11.07.2024 09:00-16:15
12.07.2024 09:00-16:15
23. oktobris, 2024 - 25. oktobris, 2024
Vieta:
RĪGA, Dzirnavu iela 140
Valoda:
lv
Pasniedz:
Andrejs Gailītis
Cena (bez PVN):
1750,00 
Cena (ar PVN):
2117,50 
Sazināties

Piesakies vai uzdod jautājumu!

 

Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu!

Lūdzu ievadi savu vārdu, uzvārdu
Lūdzu ievadi uzņēmuma nosaukumu
Lūdzu ievadi savu telefona numuru
Lūdzu ievadi savu e-pastu

Paldies! Mēs ar Tevi sazināsimies.

Nodarbību grafiks:
23.10.2024 09:00-16:15
24.10.2024 09:00-16:15
25.10.2024 09:00-16:15
Kursa mērķi
 • Nodrošināt dalībniekiem izpratni par Agile metodoloģijām, tostarp Scrum, Kanban, Lean un XP.
 • Iemācīt dalībniekiem efektīvi plānot un pārvaldīt Agile projektus, tostarp izveidot un pārvaldīt Agile projektu grafikus un budžetus.
 • Iemācīt dalībniekiem, kā efektīvi pārvaldīt projekta riskus, problēmas un izmaiņas Agile vidē.
 • Iemācīt dalībniekiem, kā efektīvi komunicēt ar projekta ieinteresētajām personām Agile vidē, tostarp klientiem, komandas locekļiem un citām ieinteresētajām personām.
 • Mācīt dalībniekiem, kā efektīvi vadīt un motivēt Agile projekta komandas, kā arī pārvaldīt konfliktus un problēmas, kas rodas projekta dzīves cikla laikā.
 • Iemācīt dalībniekiem, kā pārskatīt un novērtēt Agile projektu sniegumu, kā arī noteikt procesu uzlabošanas un nepārtrauktas mācīšanās iespējas.
 • Sagatavoties PMI-ACP sertifikācijas eksāmena kārtošanai, kas visā pasaulē ir atzīts Agile projektu vadības sertifikācijas standarts
Kursa mērķauditorija

Projektu un programmu vadītāji, produktu īpašnieki, Scrum meistari, Scrum produktu īpašnieki, uzņēmumu un IT vadītāji un vecākie izstrādātāji, kurus interesē Scrum un Agile metodoloģijas.

Pēc mācībām tu spēsi

Izprast Agile pamatkompetenču vispārīgos jēdzienus un praksi kā:

 • Produkta definīcija un uz vērtību balstīta piegāde
 • Ieinteresēto personu iesaistīšana
 • Komandas iespējošana un komandas veiktspējas prakse
 • Adaptīvā plānošana
 • Problēmu noteikšana un atrisināšana
 • Nepārtraukts mācīšanās un uzlabojumi

Atpazīt un izmantot paņēmienus, rīkus un praksi, kas piemērojama Agile vidē katrai no minētajām kompetencēm.

Atrast pareizo Agile formu, ko lietot savās organizācijās/darba grupās.

Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi

Kursa pamatmērķis ir sagatavot studentus sertifikācijas eksāmenam. Lai piedalītos kursā, nav priekšnoteikumu, tomēr, lai varētu piedalīties PMI Agile sertifikācijas eksāmenā, jums ir jāatbilst PMI® atbilstības prasībām, kas ir:

 • Izglītība:  vidusskolas vai augstāka.
 • Vispārējā projekta pieredze: 2,000 stundas, strādājot projekta komandās pēdējo 5 gadu laikā.
 • Agile projektu pieredze: 1,500 stundas, strādājot spējās metodoloģijas projektu grupās vai spējās metodoloģijas metodoloģijās. Šīs stundas ir papildus 2,000 stundām, kas nepieciešamas vispārējai projekta pieredzei. Šīm stundām jābūt nopelnītām pēdējo 3 gadu laikā.
 • Mācības par Agile klasē: 21 kontaktstunda; stundas ir jānopelna Agile tēmās (Šis kurss nodrošina šo prasību).
Mācību materiāli

BDA sagatavoti mācību materiāli

Sertifikācijas eksāmens

Kurss palīdz sagatavoties PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® sertifikācijas eksāmenam.

Kursa programma

1. Overview:

 • What is PMI®?
 • PMI-ACP® certification
 • Overview of Class & PMI-ACP® Exam
 • Tips for taking the PMI-ACP® Exam
 • Agile Methods
 • Agile Manifesto

2. Agile Lifecycle:

 • Agile Lifecycle Framework
 • Portfolio Management
 • Project Management
 • Iteration Management
 • Practical techniques

3. Value-oriented Management Delivery:

 • Value Assessment
 • Value Pacification
 • Delivering Value
 • Value Confirmation
 • Value Monitoring

4. Increasing Team Performance:

 • Planning Poker
 • Relative Sizing and Affinity Estimating
 • Kanban

5. Dealing with Stakeholders:

 • Alignment of Stakeholders
 • Stakeholders Communication
 • Communication Abilities
 • Effective Leadership

6. Adaptive Planning:

 • Velocity and Release Planning
 • Estimation
 • Agile Plans

7. Problem detection and resolution:

 • Identifying Problems
 • Solving Problems

8.Continuous Improvement  Practice:

9. Scaling Agile:
10. Contracting for Agile development projects:

For more information, please feel free to contact us by phone: +371 67505091 or write an e-mail to mrn@bda.lv.