Izglītots darbinieks - pasargāts uzņēmums

Stipriniet savas organizācijas kiberdrošības līmeni

Mūsu e-kurss “Drošs darbinieks. Kiberdrošības pamati” ir veidots ar mērķi sniegt vispusīgu izpratni par kiberdrošības pamatiem jebkuras organizācijas darbiniekiem – arī tiem, kas ikdienā nav saistīti ar informācijas tehnoloģiju (IT) un kiberdrošības jomām. Četru akadēmisko stundu laikā būs iespēja apgūt interneta drošības aspektus, tajā skaitā uzzināt vairāk par paroļu drošību, e-pasta lietošanas un datu glabāšanas principiem, kā arī gūt vēl citas noderīgas zināšanas un prasmes. E-kurss ir pieejams latviešu valodā, tādējādi nodrošinot saprotamu mācību procesu arī darbiniekiem bez padziļinātām svešvalodu zināšanām. Šīs e-mācības, kurās tiek apvienotas teorētiskās zināšanas un praktiski piemēri, ir īpaši pielāgotas ikvienam organizācijas darbiniekam, lai tas prastu pārliecinoši rīkoties, stiprinot savu un uzņēmuma digitālo drošību.

"Drošs darbinieks"
e-kurss
  1. Viegli saprotams ikvienam ar pamata iemaņām datora vai pārlūkprogrammas lietošanā.
  2. Ietver būtiskākās kiberdrošības tēmas ikdienas situācijām.
  3. Sniedz iespēju apgūt būtiskāko, lai darbinieki varētu stiprināt sava uzņēmuma kiberdrošību.
  4. Iekļauti gan teorētiski piemēri, gan praktiski uzdevumi zināšanu un prasmju nostiprināšanai.
  5. Ļauj mācīties katra paša izvēlētajā laikā, vietā un tempā.

Viegli saprotams un lietotājam draudzīgs e-kurss

E-kursā apgūstamās tēmas

Galvenie kiberaizsardzības principi un riski, daudzfaktoru autentifikācijas nozīme digitālās drošības nodrošināšanā.
Droša informācijas meklēšana internetā, izpratne par nedrošas tīmekļa prakses radītajiem draudiem.
Drošu paroļu izveide un pārvaldība, lai maksimāli stiprinātu savu digitālo drošību.
E-pasta draudu identificēšana un to novēršana, aizsargāšanās pret pikšķerēšanas uzbrukumiem.
Labākā prakse drošai datu glabāšanai ierīcēs un bezvadu tīkla konfigurācijas pamatprincipi.
Datu glabāšanas, koplietošanas stratēģijas un rezerves kopiju veidošana organizācijas kiberdrošības stiprināšanai.
Izplatītāko kiberuzbrukumu atpazīšana un identificēšana, vadoties pēc kiberdrošības pārkāpumu pazīmēm.
Personas datu apstrādes un aizsardzības pamatprincipi, to atbilstība VDAR pamatnostādnēm.

Atsauksmes*

* Atsauksmes ievāktas anonīmi, aizpildot anketu par kursa apguvi.
"Ļoti saprotami un vizuāli pievilcīgi sastādīts e-kurss!"
"Plašs tēmu loks, pasniegts saprotamā un skaidrojošā formā - īpaši noderīgi bija piemēri pie katras sadaļas."
"Informācija bija ļoti noderīga un vērtīga, jo šobrīd regulāri notiek dažādi kiberdraudi un ir labi zināt, kā sevi pasargāt."
"Noderīgi darbam un personīgiem mērķiem."
"Visiem interneta vai mobilo telefonu lietotājiem būtu vērtīgi apgūt e- kursu!"
"Ļoti, ļoti laba un noderīga informācija par kiberdrošību. Paldies!"
Labprāt ieteiktu citiem
1028 no 1150 lietotājiem, kas apguvuši šo e-kursu, ieteiktu to apgūt arī citiem!
Sniedz gaidīto informāciju
1017 no 1150 lietotājiem, kas apguvuši šo e-kursu, atbildēja, ka e-kurss sniedza gaidīto informāciju.
Noderīgs materiāls
Vairāk nekā 80 % respondentu ir norādījuši, ka e-kurss bijis ļoti noderīgs.
2 mēnešu pieeja
1 uzņēmuma darbiniekam

Iegādājies mūsu izstrādāto e-kursu jau šodien, lai stiprinātu ne tikai darbinieku zināšanas kiberdrošības jomā, bet arī nodrošinātu visas organizācijas digitālo aizsardzību!