E-kursi — pieejamākais mācību formāts

BDA — izcils partneris kvalitatīva e-kursa izveidē

Gadu gaitā esam izveidojuši desmitiem veiksmīgu e-kursu un esam pārliecināti, ka spēsim radīt tādu e-kursu, kas būtu piemērotākais Tavas organizācijas vajadzībām.

Liels uzsvars e-kursu izveidē ir pareizi definētai tēmas aktualitātei un atbilstoši izvēlētai mācību metodikai, tā sekmējot mācību satura apguvi un uzlabojot darba sniegumu. E-kursu saturā parasti tiek pielietoti dažāda formāta teorētiskie mācību materiāli, kurus papildina interaktīvi vingrinājumi, pašpārbaudes uzdevumi, situāciju analīze, simulācijas, kā arī zināšanu pārbaudes testi.

Lai mācību procesu padarītu aizraujošāku un uzturētu motivāciju, mūsdienās plaši pielieto arī dažādus spēļošanas elementus, piemēram, scenārijus, medaļas, tēlus, izaicinājumus, balvas, laika limitu u. tml.

BDA eksperti palīdzēs rast piemērotāko risinājumu organizācijas vajadzībām, balstoties uz savām zināšanām un pieredzi.

 

E-kursu iespējas

Video mācības
Viens no biežākajiem e-kursu veidiem – video materiāli papildināti ar interaktīviem uzdevumiem un prezentācijām.
Atbalsta materiāls
Izmantojot e-kursus kā atbalsta materiālu klātienes mācībām vai mācību grāmatai, iespējams interaktīvā veidā papildināt teorētiskās zināšanas.
Pilnvērtīgs mācību materiāls
Ļoti plaši izmantots e-kursu veids – pilnīgs tēmas izklāsts interaktīvā veidā, papildināts ar dažādiem uzdevumiem zināšanu pārbaudei.
Simulācijas, situāciju analīze
Specifiski konkrētu situāciju un izspēļu atainojumi dažādās interaktivitātes pakāpēs ļauj e-mācības pielīdzināt reālajai darba situācijai.
Mikromācības
Īss, minimāls apmācību formāts,
kas sniedz pašu svarīgāko ieskatu konkrētā tēmā, saīsinot nepieciešamo apmācību laiku.
Spēļošana
Mācību materiāla papildināšana ar dažādiem spēļu elementiem, tā vairojot apmācāmā ieinteresētību un iesaisti apmācību procesā.
Sazarošanās scenāriji
Izvēļu veidošana, vadot apmācāmo pa dažādiem ceļiem, atkarībā no paša izvēles, vai zināšanu bāzes.
Tava vēlme – mūsu iespēja
Vai Tavam uzņēmumam nepieciešams cita veida e-kurss? Sazinies ar mums un piedāvāsim mūsu risinājumu!
Galvenās nozares:
 1. Visu līmeņu izglītības programmās akadēmiskajā, profesionālajā un tālmācības izglītībā
 2. Darbinieku apmācībās valsts un privātajā sektorā
 3. Interaktīvo materiālu izveidē muzejiem, izstāžu zālēm, mākslas galerijām

E-kursu ieguvumi

Pasaules tirgū e-kursi paliekošu vietu iekarojuši jau pirms vairākām desmitgadēm, dodot nenoliedzamus ieguvumus gan no organizācijas, gan individuālās perspektīvas.

 

Būtiskākie ieguvumi organizācijai:

 • Zemākas izmaksas
  E-mācību materiālus var izveidot vienreiz, bet tos iespējams izmantot neierobežotu reižu skaitu gan jauno darbinieku apmācībām, gan pārējo darbinieku atkārtotai zināšanu nostiprināšanai.
 • Uzlabota biznesa procesu vadība
  Mācības iespējams veidot noteiktām darbinieku grupām vai piedāvāt kā izvēles iespēju profesionālajai izaugsmei.
 • Iespēja analizēt mācību rezultātus
  Mācību organizatori var sekot līdzi mācību progresam, pārskatīt sasniegtos rezultātus un izvērtēt mācību ietekmi uz organizācijai būtiskajiem biznesa rādītājiem (KPI). Pastāv iespēja izvērtēt katra iesaistītā darbinieka rezultātus, kā arī redzēt visu rezultātu kopainu.
 • Salīdzinoši viegla satura aktualizācija
  Atkarībā no e-kursa veida, visticamākais, ka var izmantot jau iepriekš izstrādātos resursus, nomainot tikai aktualizējamos fragmentus nevis veidojot pilnīgi jaunu e-kursu.
 • Vieglāka mācību plānošana
  Tā kā e-mācības notiek tiešsaistē, ar tām nesaistās loģistikas izaicinājumi (un izmaksas), piemēram, mācībspēku izbraukumi uz dažādām organizācijas filiālēm, darbu pārplānošana, telpu un pieejamības plānošana u. c.
 • Plaša mācību pieejamība
  E-mācību pieejamība ir atkarīga no izvēlētā tehniskā risinājuma, taču pārsvarā šie materiāli ir pieejami gan datoros, gan planšetēs un viedtelefonos.
 • Vienotas informācijas nodošana
  Īpaši aktuāli organizācijās, kam ir plašs filiāļu tīkls vairākās pilsētās, reģionos vai pat dažādās pasaules vietās. Ja nepieciešams, informāciju var arī piemērot lokālajām īpatnībām, taču var izmantot arī vienu un to pašu materiālu visiem organizācijas darbiniekiem, lai, piemēram, iepazīstinātu ar organizācijas kultūru, vīziju, ētikas kodeksu u. c. visiem darbiniekiem saistošām tēmām.
 • Zinošāks un produktīvāks darbinieks
  Pateicoties e-mācībām, iespējams efektīvāk pilnveidot dažāda veida zināšanas, kas nepieciešamas darba pienākumu veikšanai, kā arī sekmējas ātrākā uzdevumu izpildē.
 • Potenciāli retāka darbinieku mainība organizācijā
  Mācības organizācijas ietvaros palielina darbinieku iesaisti, kas sekmē arī piederības sajūtu organizācijas vērtībām.

 

Būtiskākie IEGUVUMI DARBINIEKAM:

 • Iespēja pašam plānot savu laiku
  Darbinieks pats var izvēlēties ne tikai sev piemērotu mācību tempu, bet arī laiku un vietu, pašam darbiniekam izvēloties piemērotāko momentu mācību vielas apguvei.
 • Zināšanu bāzes veidošana
  Vēlams nodrošināt pieeju mācību materiāliem arī pēc mācību apguves, lai, vajadzības gadījumā, pie tām varētu atgriezties un aktualizēt zināšanas.
 • Apziņa, ka visi saņem līdzvērtīgu informāciju
  Vienotā mācību platforma nodrošina pieeju konkrētai, konstantai informācijai par attiecīgo tēmu.
 • Mācību satura pieejamība
  Iespējams mācīties jebkurā vietā (birojā, mājās, ražošanas vietā vai pie klienta) un sev ērtā laikā, kad vien tas ir nepieciešams vai tehniski iespējams. Lai apgūtu kādu tēmu, darbiniekam nav jāgaida īpaši organizētas mācības, tādā veidā viņš ātrāk var apgūt darbam nepieciešamo un efektīvi pildīt darba pienākumus.
 • Samazināta nedrošības sajūta
  Mācības klātienē parasti noris grupās, un šādos gadījumos izglītojamie var sastapties ar neērtības sajūtu, ja rodas kādi jautājumi – nav vēlēšanās parādīt savu nezināšanu citiem grupas biedriem, tāpēc bieži jautājumi var palikt neuzdoti.

Populārākās e-kursu tēmas

Vai Tavs uzņēmums jau ir pārgājis uz attālinātām mācībām šajās jomās?
Darba drošība
Jauno darbinieku apmācības
IT apmācības, kiberdrošība
Starpnozaru prasmes
Procedūru, programmu apmācības
GDPR/VDAR
AML, NILLTPFN
Kompetenču attīstība

Kāpēc izvēlēties BDA e-kursu izstrādē?

Mēs, BDA, lepojamies ar pieredzes bagātiem, kompetentiem, augsti novērtētiem mācībspēkiem un speciālistiem, kuri ne vien konsultē par piemērotākajām mācību metodēm, kas nepieciešamas Jūsu organizācijas mērķu sasniegšanai, bet arī rada rūpīgi izstrādātu mācību saturu par Jums nepieciešamajām tēmām – sākot ar starpnozaru prasmēm jeb soft skills, piemēram, biznesa etiķetes, līdz pat ļoti specifiskām tēmām, piemēram, GDPR vai serveru uzstādīšanu.

 

Valsts administrācijas skola (VAS) ar SIA “Baltijas Datoru akadēmija” (BDA) sadarbojās 2021. un 2022.gadā četru e-mācību kursu izstrādē ES fondu līdzfinansētā projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros. Visā sadarbības laikā BDA sevi parādīja kā profesionālu, uzticamu un atsaucīgu sadarbības partneri. Darbs tika veikts rūpīgi un kvalitatīvi, lietojot jomas specifisko terminoloģiju, uzklausot VAS vēlmes un piedāvājot atbilstošākos risinājumus, lai mācību procesu visai specifiskajās pretkorupcijas tēmās padarītu ne tikai mācību dalībniekiem lietderīgu un metodiski atbilstošu mērķauditorijai, bet arī interesantu.

Inta Nolle,
Eiropas Savienības fondu projekta mācību satura un programmu izstrādes vadītāja