IT un datu drošība

Šis 3 stundu kurss paredzēts jebkuras organizācijas darbiniekiem, kas ikdienā strādā ar datoru. Mācības tiek apskatīti galvenie IT drošības izaicinājumi, ar ko var sastapties ikviens darbinieks stradājot digitālajā vidē. Kursa izmaksas – 450 EUR neskaitot PVN paredzētas mācību grupai līdz 12 dalībniekiem.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 3
Cena (bez PVN): 450,00 
Cena (ar PVN): 544,50 
Pasniedz: Ainis Mūsiņš
Ainis Mūsiņš
Ainis Mūsiņš ir pieredzējis operētājsistēmu administrēšanas, instalēšanas un problēmu novēršanas pasniedzējs, īpašu uzmanību pievēršot IT drošībai. Sertificēts sistēmā SUSE Linux Enterprise Server 15 un Certified Information Security Manager® (CISM) – globālajos standartos stabilu informācijas drošības programmu izstrādē. Speciālists sniedz padziļinātu ieskatu drošības infrastruktūru veidošanā, tīkla apdraudējumu identificēšanā un efektīvu pretpasākumu ieviešanā.

Ojārs Lagzdiņš
Kursa mērķis

Kursa mērķis ir sniegt klausītājiem nepieciešamās zināšanas, lai darbā ievērotu labās prakses IT un datu drošībā.

Kursa mērķauditorija

Kursa mērķauditorija ir uzņēmuma darbinieki ar datorlietošanas pamatiemaņām, kuru darba pienākumos ietilpst uzņēmuma IT un datu izmantošana.

Pēc mācībām tu spēsi

Orientēties galvenajos IT drošības jautājumos ikdienas darbā ar datoru.

Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi

Kursam nav specifisku apmeklēšanas priekšnoteikumu.

Mācību materiāli

Katrs students saņems Baltijas Datoru Akadēmijas izstrādātus mācību materiālus latviešu valodā.

Sertifikācijas eksāmens

Kursa beigās studenti saņem Baltijas Datoru Akadēmijas diplomu par kursa apgūšanu.

Kursa programma
 1. Ievads par drošību
 2. Informācijas drošība
 • Informācija, tās nozīmīgums un vērtība
 • Darbinieka loma un atbildība informācijas drošībā
 • Tiesiskais regulējums
 • Informācijas drošības politika un pārvaldība
 1. Informācijas aizsardzība
 • Uzņēmuma iekšējie normatīvie akti
 • Lietotāju autentifikācija un paroļu politika
 • Drošas paroles izvēle un izmantošana
 • Aizsardzība pret datorvīrusiem un ļaundabīgu programmatūru
 • Datu glabāšana un dublēšana
 • Darbs ar konfidenciālu informāciju
 • Mobilo iekārtu lietošana.
 1. Datorsistēmu un datortīklu aizsardzība
 • Datortehnikas un programatūras lietošana
 • Droša e-pasta un Interneta lietošana
 1. Darbavietas aizsardzība
 • Disciplīna darba telpās
 • Komunikācija ar trešajām personām
 • Sociālā inženierija
 1. Rīcība drošības incidenta un pārkāpumu gadījumos

Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo kursu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti mums e-pastu uz mrn@bda.lv.