Jaunā darbinieka darbā ievadīšana optimizējiet procesu ar mūsu izstrādātu e-kursu
onboarding process organizācijā

"Vidēji pieņemam 10-15 jaunus darbiniekus mūsu organizācijā mēneša laikā un šobrīd aktīvi meklējam risinājumu kā optimizēt onboarding procesu!"

onboarding process organizācijā

"Strādāju mazā organizācijā, jaunā kolēģa darbā ievadīšana visbiežāk ir viņa vadītāja uzdevums papildu ikdienas darbiem. Nereti tam neatliek tik daudz laika un citu resursu, lai nodrošinātu vēlamo kvalitāti un pateiktu tik tiešām visu, ko vēlamies, lai jaunais darbinieks zina."

personīgā onboarding pieredze

"Man bija ļoti jauks darbā ievadīšanas process, taču tikai pēc gandrīz gada uzzināju, ka uzņēmumam ir sava sporta zāle un atpūtas zona!"

onboarding process organizācijā

"Esmu atbildīga par darbā pieņemšanas procesu mūsu organizācijā. Šobrīd esam izvēlējušies procesu veidot gan klātienē, iesaistot jauno darbinieku, viņa vadītāju un HR speciālistu pēc nepieciešamības, gan arī attālināti, nosūtot darbiniekam saites un pieejas informāciju materiāliem, ar kuriem tam jāiepazīstas. Esam izveidojuši standartizētu 3 mēnešu plānu katram jaunajam darbiniekam, pēc kura tad konkrētos brīžos rīkojam nepieciešamās tikšanās, izsūtām pieejas un veicam pārējās plānotās darbības."

Vai Montas stāsts atbilst arī Tavas organizācijas procesiem?

Ja Montas stāsts ir process, kura virzienā vēl tikai vēlies tiekties, aicinām turpināt lasīt tālāk, jo mums ir lielisks risinājums, kā atvieglot vismaz daļu no jauno darbinieku darbā ievadīšanas procesa.

Vairāk nekā 10 gadu laikā ir izstrādāti neskaitāmi e-kursi un ticam, ka mūsu radītie risinājumi der ikvienam uzņēmumam ­– jauno darbinieku darbā ievadīšanas procesam.

Piedāvājam izstrādāt tādu e-kursu, kas atbilst Tava uzņēmuma kultūrai, vērtībām un būtībai. Kad e-kurss ir izveidots, to ir iespējams izmantot vairākkārt, pat daudzu gadu garumā, tā ievērojami atvieglojot jauno darbinieku darbā ievadīšanas procesu un samazinot ar to saistītās izmaksas.

E-kursa galvenie ieguvumi
  1. Samazina darbā pieņemšanas procesā iesaistītos cilvēkresursus
  2. Vieglāk plānot jaunā darbinieka darbā ievadīšanas procesu
  3. Visi jaunie darbinieki saņem vienādu informāciju par organizāciju
  4. Iesaistošs, interaktīvs saturs veido pozitīvu pirmo iespaidu par organizāciju
  5. Dod iespēju jaunajam darbiniekam mācīties paša vadītā tempā

Būtiskākās tēmas

Jauno darbinieku darbā ievadīšana ir komplekss un laikietilpīgs process, kas var ilgt līdz pat pirmā aizvadītā gada izskaņai. Mēs ticam, ka e-kurss palīdz atvieglot informācijas nodošanas un ikdienas plānošanas procesus vismaz šādos aspektos:
Jauno darbinieku iepazīstināšana ar organizācijas pamatvērtībām, misiju, vīziju un kultūru.
Iepazīstināšana ar uzņēmuma vēsturi, galvenajām izmaiņām, veicinot sasaisti ar jauno darbavietu.
Darbinieka iepazīstināšana ar vadību un nodaļām, radot izpratni par uzņēmuma hierarhiju.
Uzņēmuma normatīvie akti un cita nozīmīga informācija, kas jāzina ikvienam darbiniekam.
Ikdienā izmantojami un noderīgi rīki, kas pieejami katram darbiniekam, kā arī to lietošanas noteikumi.
Uzņēmuma ētisko normu, vadlīniju, kā arī iekļaujošas darba vides pamatprincipu izskaidrošana.
Apmācības darba drošībā, ugunsdrošībā interaktīvā un koncentrētā veidā jau pirmajās darba dienās.
Informācijas iekļaušana par profesionālās attīstības, izaugsmes iespējām un atalgojuma politiku.
Uzskatāmi un interaktīvā veidā izskaidrot, ko darbavieta piedāvā saviem darbiniekiem.

Veido jaunā darbinieka darbā ievadīšanas procesu vēl mūsdienīgāku un efektīvāku,
uzticot e-kursa izstrādi BDA profesionāļiem!