Par uzņēmumu

Mēs esam viens no lielākajiem mācību centriem Latvijā un Baltijas valstīs kopš 1994. gada, ar 30 gadu profesionālu pieredzi nozarē.

Mūsu klienti novērtē individuālo pieeju un elastību, kā arī palīdzību nodrošināt labākos risinājumus finansējuma piesaistei uzņēmumiem apmācību veikšanai. Sadarbojamies ar nozaru asociācijām, piedaloties profesionālās izglītības politikas veidošanā Latvijā, un, sadarbībā ar starptautiskiem ražotājiem, nodrošinām darba tirgū atzītas un pieprasītas mācības ar sertifikāciju.

Mūsu lielākā vērtība ir mūsu komanda un pasniedzēji – zinoši, uzticami, sadarbībai atvērti, savas nozares profesionāļi, lai mēs saviem klientiem sniegtu labāko pieredzi, zināšanas un prasmes.

Misija

Būt pirmajai izvēlei prasmju apguvē

Vīzija

Palīdzēt katram īstenot savu augstāko potenciālu

ISO kvalitātes standarts

Mēs darbojamies saskaņā ar starptautiski atzīto ISO 9001:2015 kvalitātes standartu, pēc kura principiem strādā arī citi pasaulē zināmi uzņēmumi. Lai nodrošinātu pēc iespējas labākus un kvalitatīvākus pakalpojumus, plānotu uzņēmuma tālākās darbības, pieņemtu objektīvus stratēģiskus un organizatoriskus lēmumus, uzņēmumā regulāri, katru gadu, tiek apzināti riski un iespējas, definētas konkrētas rīcības risku iestāšanās gadījumā, kā arī noteiktas preventīvas darbības to samazināšanai. Ņemot vērā risku vadības rezultātus, uzņēmumā ir veikta procesu pārskatīšana un ieviesti attiecīgie uzlabojumi.