Veicini savu darbinieku izaugsmi projektu vadībāar BDA izstrādātu e-kursu

Projektu vadības pamatprincipi interaktīvā e-kursā

Piedāvājam visaptverošas e-mācības, kas paredzētas topošajiem projektu vadītājiem, lai iegūtu starptautiski atzīto CAMP® (Certified Associate in Project Management) sertifikātu. E-kurss ir izveidots ar mērķi sistemātiski izklāstīt galvenos projektu vadības pamatprincipus, atbilstoši Projektu vadības institūta (PMI) izstrādātajiem standartiem. Šajā e-kursā ir ietverts mācību materiāls 25 akadēmisko stundu apmērā, detalizēti aprakstot modeļus, metodes un rīkus pilnvērtīgai projektu vadības teorijas apgūšanai visos projekta dzīves ciklos. Tāpat ir iekļauti arī praktiskie uzdevumi jauniegūto zināšanu nostiprināšanai. E-kurss ir pieejams latviešu valodā ar noteiktu terminu tulkojumu angļu valodā. Tas ir piemērots ikvienam, kas vēlas gūt padziļinātāku izpratni par projektu vadības principiem un praksi.

.

BDA veidotais e-kurss
  1. Ietver praktiskos uzdevumus un projekta dokumentu sagataves, kas noderēs kā paraugi projektos.
  2. Viegli izmantojams ikvienam ar pamata iemaņām datora un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.
  3. Veidots latviešu valodā, saglabājot oriģinālos terminus angļu valodā, lai vieglāk sagatavotos CAPM® eksāmena kārtošanai.
  4. Nodrošina 120 dienu pieeju, ļaujot mācīties paša izvēlētā laikā, vietā un tempā.

E-kursa saturs

Projekta dalībnieku pārvaldības specifika, to lomas, kompetences un atbildības projekta īstenošanai.
Stratēģijas projektu komandas vadībai, veicinot savstarpējo sadarbību veiksmīgam projekta rezultātam.
Projekta uzsākšanas pamati, biznesa vajadzību novērtēšana, atbilstošās metodoloģijas izvēlēšanās.
Ieskats projekta sagatavošanas procesā, ietvara definēšana, budžeta plānošana, kvalitātes rādītāju formulēšana.
Riska pārvaldības un pārmaiņu vadības prasmju stiprināšana dažādu izaicinājumu pārvarēšanai.
Projekta progresa vērtēšana, nodevumu, rezultātu pārvaldīšana pilnvērtīgam projekta slēgšanas procesam.
Visa nepieciešamā pamatinformācija, lai sagatavotos CAPM® eksāmena kārtošanai
• CAMP® eksāmenu ir iespējams kārtot BDA Testēšanas centrā*
* eksāmena iegāde un tā kārtošana ir par papildu maksu
• E-kurss ietver gan teorijas daļu, gan praktiskos piemērus un dokumentus reāla projekta īstenošanai

4 mēnešu pieeja BDA e-skolā

Iegādājies mūsu izstrādāto e-kursu un veicini savu darbinieku izaugmi projektu vadības jomā!