Cilvēcības māksla: iegūsti vēl lielāku pārliecību par sevi
un savām spējām

Mācību programma “Cilvēcības māksla”

Ietver šādu 10 galveno cilvēkprasmju pilnveidošanu:

 • komunikācija;
 • aktīvā klausīšanās;
 • komandas darbs;
 • konfliktu risināšana;
 • laika pārvaldība;
 • mērķu izvirzīšana;
 • līderība;
 • lēmumu pieņemšana;
 • emocionālā inteliģence;
 • pielāgošanās spēja.

Programmas ietvaros ir iespēja apgūt cilvēkprasmju praktisku pielietojumu, sasaistot to ar mūsdienu tehnoloģijām, tajā skaitā mākslīgā intelekta risinājumiem, kas kļūst arvien nozīmīgāki mūsu ikdienā un darba vidē.

Cilvēcības mākslas moduļi

Efektivitāte
Komunikācija
Labbūtība
Līderība
Pielāgošanās
Attīsti kopā ar mums:
 1. Prasmes un stratēģijas efektīvai laika pārvaldībai un mērķu izvirzīšanai
 2. Komunikācijas un aktīvās klausīšanās prasmes
 3. Efektīvāku komandas darbu konfliktu risināšanai un labbūtības veicināšanai
 4. Līderības prasmes, uzlabojot lēmumu pieņemšanas spējas
 5. Spēju labāk pārvaldīt savas emocijas un izprast citus

Kas ir cilvēcības māksla?

Tā ir spēja saglabāt cilvēcību jebkuros dzīves apstākļos un situācijās. Cilvēkprasmes ietver personiskās īpašības un sociālās prasmes, kas ļauj efektīvi komunicēt, sadarboties komandā un sasniegt savus mērķus. Šīs prasmes ir nozīmīgas panākumu gūšanai gan profesionālajās, gan arī personiskajās dzīves sfērās.

Kā norisinās mācības?

Mācību programmas laikā dalībnieki pildīs testus un veiks dažādus vingrinājumus, lai pēc iespējas labāk sagatavotos klātienes diskusijām un praktiskajiem uzdevumiem. Mācību ietvaros būs iespēja gūt teorētiskās zināšanas un praktisku cilvēkprasmju pielietojumu, sniedzot iespēju apgūto pielietot reālās dzīves situācijās. Noslēgumā dalībniekiem būs jānokārto tests, lai iegūtu sertifikātu par veiksmīgu programmas apgūšanu. Tāpat būs iespēja saņemt informāciju par noderīgu lasāmvielu turpmākajai pašizaugsmei un attīstībai.

Kas mācību beigās tiks iegūts?

Mācību programmas noslēgumā dalībnieki būs guvuši padziļinātu izpratni par cilvēkprasmju nozīmi, kā arī zinās, kā praktiski pielietot dažādus rīkus un stratēģijas savu prasmju nostiprināšanā un pielietošanā arī turpmāk nākotnē. Mācību laikā būs iespēja piedalīties interaktīvos vingrinājumos un diskusijās.