Efektīva laika plānošana

Efektīva laika plānošana ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem gan personisko, gan uzņēmuma kopējo mērķu sasniegšanai. Izmanto iespēju uzzināt vairāk par produktivitātes paaugstināšanu, apgūstot laika plānošanas pamatprincipus, galvenos laika izšķiešanas iemeslus, prioritāšu noteikšanas metodes un vēl daudz ko citu. Šīs mācības ir vērtīgas visu organizāciju darbiniekiem, neatkarīgi no ieņemamā amata.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 8
Cena (bez PVN): 250,00 
Cena (ar PVN): 302,50 
Pasniedz: Evija Ūpe
Mācību mērķis

Zināšanu un prasmju pilnveidošana par:

 • efektīvu laika plānošanu – laika zagļi, laika izšķiešanas iemesliem, procesu,  prioritāšu noteikšanu, metodēm u. c. aspektiem;
 • laika plānošanas kļūdu atpazīšanu un novēršanu;
 • savas personīgās atbildības apzināšanos laika plānošanas procesa uzlabošanā.
Mērķauditorija

Visu organizāciju darbinieki.

Pēc mācībām Tu pratīsi
 • Izprast efektīva laika plānošanas būtību,  lomu un nozīmi organizācijā (darba vidē) un personīgajā dzīvē;
 • Atpazīt un novērst laika plānošanas  kļūdas;
 • Apzināties  un uzņemties atbildību par laika plānošanas  procesu.
Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai

Nav specifisku priekšnoteikumu.

Mācību materiāli

Pasniedzējas izstrādāti mācību materiāli un praktisko darbu piemēri.

Sertifikācijas eksāmens

Nav paredzēts.

Programma
 1. Kas ir laiks, laika zagļi;
 2. Laika izšķiešanas divi būtiskākie iemesli;
 3. Kas ir laika plānošanas stūrakmens;
 4. Kādas ir 3 – 5 efektīva laika plānošanas galvenās metodes;
 5. Mūsdienīgas laika plānošanas aplikācijas vai  tomēr “vecais, labais plānotājs”;
 6. Sevis organizēšana un pašvadība.

Ja vēlies uzzināt vairāk par šīm mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv.