Atpakaļ

PV1, PMP® eksāmena sagatavošanas kurss (56 PDU)

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:56
Kursa cena, EUR (bez PVN):1750,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
8.novembris - 14.janvāris, 2022 (9:00-16:15) TiešsaistēAngliski
Pieteikties

 

Kursa mērķi:

Kursa mērķis palīdzēt Jums sagatavoties Project Management Professional (PMP)® sertifikācijai. Kurss sastāv no 2 daļām:

 • 5 dienu apmācības pēc PMI (Project management institute) mācību programmas
 • 2 dienu konsultatīvais seminārs pirms eksāmena kārtošanas

Semināra laikā Jums būs iespēja nokārtot pārbaudes testu ar līdzvērtīgiem jautājumiem kā PMP® testā.

Rezultāts tiks analizēts, līdz ar to sniedzot skaidrību par gatavību kārtot PMP® sertifikācijas testu.

Pēc kursa:

Studenti ir spējīgi vadīt projektus pēc PMP® standarta.

PMP® sertifikācijas eksāmena izmaksas: ir iekļautas.

Priekšzināšanas:

 • Labas angļu valodas zināšanas.
 • Augstskolas izglītība (vismaz bakalaura grāda līmenī).
 • Vismaz 3 gadu pieredze projektu vadībā.

Kursa materiāli:

 • PMBOK® Guide.

Kursa saturs:

1. Ievads:

 • Apmācības mērķi
 • Projekta definīcijas
 • Projektu vadītāji un projektu vadība
 • Projekta un organizācijas struktūras
 • Projekta  dzīves cikls
 • Ieinteresētās puses
 • PMI® struktūra un PMBOK® Guide
 • Projektu vadības procesi un zināšanu apgabali
 • Projekta novērtēšana un izvēle
 • Uzdevums – Projekta izvēle

2. Projekta uzsākšana:

 • Projekta privilēģiju izstrāde
 • Ievades
 • Rīki un paņēmieni
 • Izvades
 • Piemēra izpētes uzdevums – Projekta privilēģiju izstrāde
 • Sākotnējā sfēras formulējuma izstrāde
 • Ievades
 • Rīki un paņēmieni
 • Izvades
 • Piemēra izpētes uzdevums – Sākotnējā sfēras formulējuma izstrāde

3. Projekta plānošana:

 • Sfēras plānošana
 • Laika plānošana
 • Izmaksu un kvalitātes plānošana
 • Cilvēkresursu un komunikāciju plānošana
 • Risku plānošana
 • Projekta sagādes plānošana

4. Izpilde:

 • Projekta plāna izpilde
 • Kvalitātes nodrošināšanas ieviešana
 • Projekta komandas izveide
 • Projekta informācijas izplatīšana
 • Sagāde

5. Pārraudzība un kontrole:

 • Izpildes bāzlīnijas izmaiņu vadība
 • Sfēras un nodevumu kontrole
 • Grafika kontrole
 • Izmaksu kontrole
 • Kvalitātes kontrole
 • Izpildes ziņošana
 • Risku pārraudzība un kontrole

6. Projekta slēgšana:

 • Oficiālā pieņemšana un slēgšana
 • Līgumu slēgšana

Semināra programma:

1. Projekta iniciēšana:

 • Treniņtests un diskusija

2. Projekta plānošana:

 • Treniņtests un diskusija

3. Projekta izpildīšana:

 • Treniņtests un diskusija

4. Projekta novērošana un kontrolēšana:

 • Treniņtests un diskusija

5. Projekta noslēgšana:

 • Treniņtests un diskusija

6. Eksāmena plānošana:

 • Pieteikšanas eksāmenam.

 

PMP®/PgMP®, PMI-ACP®, PMI®, PMBOK® Guide are a registered marks of Project Management Institute, Inc.