Atpakaļ

FA-21, NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darbības atbilstības (compliance) funkcijas un tās praktiskā realizācija

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:8
Kursa cena, EUR (bez PVN):210,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
4.decembris - 4.decembris, 2019 RĪGA, Tallinas 4Latviski
Pieteikties

 

Kursa mērķis

Veicināt izpratni par darbības atbilstības funkciju kredītu vai finanšu iestādēs. Iepazīstināt ar starptautisko organizāciju noteikto teorētisko materiālu.  Iepazīstināt ar praktiskajiem tās izpildes aspektiem, labāko praksi un funkcijai raksturīgo uzdevumu risinājumiem.

Mērķauditorija

Kredītiestāžu un finanšu iestāžu struktūrvienību vadītāji, darbinieki, kas veic atbilstības uzraudzības vai kontroles funkcijas.

Priekšzināšanas

Zināšanas par kredītiestādes vai finanšu iestādes procesiem.

Mācību materiāli

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Pēc kursa

Kursa noslēgumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām, kā arī saņem Baltijas Datoru Akadēmijas apstiprinātu sertifikātu par kursa apguvi.

Kursa programma

1. Starptautisko organizāciju noteiktās prasības (Bāzeles komitejas GL 44)
2. Kas ir atbilstība un ar ko tā ir saistīta, loma iestādes organizatoriskajā struktūrā
3. Darbības atbilstības riski

     a. risku identificēšana/ novērtēšana/ pārvaldīšana un uzraudzība produktos un procesos

                        i. iekšējie normatīvie dokumenti

                        ii. ieguldījumu pakalpojumi

                        iii. personas datu aizsardzība

                        iv. NILLTPFNL un Sankciju likums

                        v. jauni pakalpojumi un produkti

       b. atbilstības pārbaudes

       c. atbilstību veicinošie pasākumi

4. Interešu konflikti
5. Ētikas uzraudzība iestādē
6. Sūdzību apstrāde un ierosinājumu izskatīšana
7. Iestādes vadības informēšana un funkcijas efektivitātes izvērtēšana.