Microsoft 365

Microsoft 365 identitātes un pakalpojumi
Šis kurss aptver trīs galvenos Microsoft 365 administrēšanas elementus — Microsoft 365 nomnieku un pakalpojumu pārvaldību, Microsoft 365 pārvaldību un Microsoft 365 identitāšu pārvaldību. Kursa sākumā pārbaudīsi visas galvenās komponentes, kas jāplāno, ieviešot savu Microsoft 365 nomnieku. Kad šī plānošanas fāze būs pabeigta, uzzināsi, kā konfigurēt savu Microsoft 365 nomnieku, tostarp organizācijas profilu, nomnieka abonementa opcijas, pakalpojumus, lietotāju kontus, licences un grupas. Visbeidzot, uzzināsi, kā konfigurēt administratoru lomas, sekot nomnieka veselības statusam un veikt galvenos pārvaldības uzdevumus nomniekā. Kursa gaitā apgūsi Microsoft 365 produktu pamata funkcionalitāti, tostarp Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Teams, Microsoft Power Platform un ierīču pārvaldību. Kursā apskatīsi arī jautājumus par Microsoft 365 konfigurēšanu, galveno uzmanību pievēršot Office klienta savienojamības konfigurēšanai. Visbeidzot, izpētīsi, kā Microsoft 365 Apps programmas izplatīt uz klientu datoriem. Kursa gaitā uzzināsi, kā plānot un ieviest Azure AD Connect pakalpojumu, kā pārvaldīt sinhronizētās identitātes un kā ieviest paroļu pārvaldību pakalpojumā Microsoft 365, izmantojot daudzfaktoru autentifikāciju un pašapkalpošanās paroļu pārvaldības risinājumu. Tāpat kursā apgūsi, kā pievienot un pārvaldīt lietojumprogrammas pakalpojumā Azure Active Directory, tostarp, kā konfigurēt vairāku nomnieku lietojumprogrammas.
Apskatīt
Microsoft 365 mobilitāte un drošība
Šis kurss aptver trīs galvenos Microsoft 365 administrēšanas elementus — Microsoft 365 drošības pārvaldību, Microsoft 365 atbilstības pārvaldību un Microsoft 365 ierīču pārvaldību. Tēmā par Microsoft 365 drošības pārvaldību pārbaudīsi visus izplatītākos draudu vektoru tipus un datu pārkāpumus, ar kuriem šodien saskaras organizācijas, un uzzināsi, kā Microsoft 365 drošības risinājumi novērš šos drošības apdraudējumus. Kursā iepazīsies ar Microsoft Secure Score, kā arī ar Azure Active Directory Identity Protection iespējām. Tāpat uzzināsi, kā pārvaldīt Microsoft 365 drošības pakalpojumus, tostarp Exchange Online Protection, Safe Attachments un Safe Links. Visbeidzot, iepazīsies ar dažādām drošības veselības atskaitēm. Kursā apskatīti arī šādi produkti: Microsoft 365 Defender, Microsoft Defender for Cloud Apps un Microsoft Defender for Endpoint. Kursā mācīsies par Microsoft 365 atbilstības pārvaldības galvenajām iespējām: datu arhivēšanu un saglabāšanu, Microsoft Purview ziņojumu šifrēšanu un datu noplūdes novēršanu (DLP), Microsoft Purview iekšējā riska pārvaldību, informācijas barjerām un DLP politikām. Tu uzzināsi, kā pārvaldīt meklēšanu un veikt izmeklēšanu Microsoft Purview atbilstības portālā. Apskatīsi Microsoft Purview auditu (Standard un Premium) un Microsoft Purview eDiscovery (Standard un Premium). Kurss noslēdzas ar padziļinātu ieskatu Microsoft 365 ierīču pārvaldībā. Vispirms apskatīsi dažādus ierīču pārvaldības aspektus, tostarp Windows ierīču sagatavošanu kopīgai pārvaldībai, mobilo lietojumprogrammu pārvaldības plānošanu, Windows klientu izplatīšanas scenāriju novērtēšanu, Windows Autopilot izplatīšanas iespējas un Windows klienta abonēšanas stratēģijas plānošanu. Visbeidzot, pāriesi no plānošanas uz ierīču pārvaldības ieviešanu; īstenosi Windows klientu izvietošanas stratēģiju, apskatīsi Windows Autopilot, mobilo ierīču pārvaldību (MDM), ierīču reģistrāciju MDM un ierīču drošību programmā Microsoft Intune.
Apskatīt