Iekšējā komunikācija un psiholoģiskais klimats organizācijā

Mācības ir piemērotas ikvienam, kurš vēlas pilnveidot savas zināšanas iekšējās komunikācijas jomā, apgūstot tās pamatprincipus, veidus, galvenos procesus, iegūstot vēl lielāku pārliecību par savām spējām. Mācību ietvaros būs iespēja ne vien apgūt teorētiskos aspektus, bet arī darboties praktiski – jauniegūto iemaņu pilnvērtīgākai nostiprināšanai. Šīs mācības ir vērtīgas visu organizāciju darbiniekiem, neatkarīgi no ieņemamā amata.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 8
Cena (bez PVN): 250,00 
Cena (ar PVN): 302,50 
Pasniedz: Evija Ūpe
Mācību mērķis

Zināšanu un prasmju pilnveidošana par:

 •   iekšējās komunikācijas procesiem, veidiem, barjerām, īpatnībām, atgriezenisko saiti u. c. aspektiem;
 • komunikācijas kļūdu atpazīšanu un novēršanu;
 • komunikācijas iemaņu uzlabošanu darbā ar  dažādiem  saskarsmes partneriem (klientu/kolēģi/citu organizāciju pārstāvjiem u. c.);
 • savas personīgās atbildības apzināšanos iekšējās  komunikācijas procesa uzlabošanā.
Mērķauditorija

Visu organizāciju darbinieki.

Pēc mācībām Tu pratīsi
 • Izprast iekšējās  komunikācijas būtību,  lomu un nozīmi organizācijā;
 • Atpazīt un novērst izplatītākās komunikācijas kļūdas;
 • Apzināties  un uzņemties atbildību par  iekšējās komunikācijas procesu.
Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai

Nav specifisku priekšnoteikumu.

Mācību materiāli

Pasniedzējas izstrādāti mācību materiāli un praktisko darbu piemēri.

Sertifikācijas eksāmens

Nav paredzēts.

Programma
 1. Iekšējās komunikācijas būtība un loma organizācijā;
 2. Iekšējā komunikācija un vadības loma efektīvas iekšējās komunikācijas īstenošanā;
 3. Iekšējās komunikācijas veidi, līmeņi, kanāli, novērtēšanas iespējas;
 4. Atklāta,  sadarbību  un pozitīva psiholoģiskā mikroklimata veicinoša iekšējā komunikācija;
 5. Iekšējā komunikācija kā iedvesmošanas, iesaistīšanas un savstarpējas uzticēšanās veidošanas instruments;
 6. Iekšējās komunikācijas barjeras;
 7. Darbinieku iesaistes līmeņi, konkurence vai sadarbība;
 8. Iekšējās komunikācijas problēmas:  konflikti, tenkas, nepatika, krīzes. Dažādību pieņemšana;
 9. Pašregulācija. Tipiskākās kļūdas, kas kavē efektīvu iekšējo komunikāciju;
 10. Iekšējā komunikācija un personīgā atbildība/attīstība.

Nepieciešamības gadījumā mācību tēmas var tikt pielāgotas atbilstoši konkrētās organizācijas darbinieku vajadzībām un interesēm.

Ja vēlies uzzināt vairāk par šīm mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv.