Python programmēšanas valoda: kāpēc to ir vērts apgūt

Foto: Pixabay.com / geralt

Mūsdienu tehnoloģiju pārbagātajā pasaulē programmēšanas prasmēm ir ļoti būtiska nozīme un loma. Par to liecina arī augstais pieprasījums darba tirgū. Lai arī pavisam pasaulē ir vairāk nekā 2500 programmēšanas valodu, viena no populārākajām ir Python jeb Pitons. Raksta turpinājumā noskaidro, kas tā ir un kādēļ to būtu vērts mācīties.

Augsta līmeņa programmēšanas valoda

Python ir dinamiska, universāla un augsta līmeņa programmēšanas valoda, kas tika izstrādāta 80-to gadu nogalē. To paveica kāds nīderlandiešu programmētājs Guido van Rosums. Pašlaik šai programmēšanas valodai ir trīs versijas. Otro versiju radīja 2000. gadā, savukārt pēdējā jeb Python 3.0 versija tika laista klajā 2008. gadā, un tā joprojām tiek uzskatīta par galveno.

Mūsdienās Python programmēšanas valoda tiek dēvēta arī par prototipēšanas valodu, ar kuras palīdzību ir iespējams salīdzinoši vienkārši pārbaudīt dažādas likumsakarības. Šīs valodas pielietojums ir ļoti daudzveidīgs. To ir iespējams izmantot gan datu analīzē, gan to vizualizācijā, dažādu mobilo lietotņu un spēļu izstrādē, robotu programmēšanā, programmatūras testēšanā, tīmekļa izstrādē un vēl citām vajadzībām. Kā liecina dati, Python programmēšanas valodu ik dienas visā pasaulē izmanto vairāk nekā 8 miljoni profesionāļu.

Programmēšanas valodu veido vienkārši saprotama un viegli uztverama sintakse jeb notikumu kopums, kas definē noteiktu simbolu kombināciju kodā. Pamatā tā sastāv no vairākiem pamatjēdzieniem: mainīgajiem, datu struktūrām, cilpām u. c. Python izceļas ar to, ka šajā valodā nav ietverta liekvārdība. Vēl daži no būtiskākajiem ieguvumiem, izmantojot šo programmēšanas valodu:

  • nav vajadzības izmantot tādus speciālos simbolus kā: “,”,”;”,”{}”;
  • kodā ir iespējams izmantot atkāpi, lai padarītu to uztveramāku, kā arī norādītu bloku ligzdošanu un hierarhiju;
  • tai ir līdzība ar angļu valodu.

Python priekšrocības un trūkumi

Foto: Pexels.com / RealToughCandy.com

Tāpat kā citas, arī Python programmēšanas valoda sniedz gan priekšrocības, gan arī tai ir zināmi trūkumi.

Priekšrocības

Tā kā Python ir uzskatāms par augsta līmeņa programmēšanas valodu, tā ir abstraktāka, kā arī vieglāk pārnesama uz citām platformām, sniedzot vairākas būtiskas priekšrocības:

  • efektīva komplicētu projektu izstrāde. Izmantojot šo valodu, programmēšana un darbs ar dažāda veida sarežģītiem projektiem sokas daudz raitāk;
  • dinamiskā rakstīšana. Tas nozīmē, ka informācijas tehnoloģiju IT speciālists jeb izstrādātājs nenorāda mainīgo veidu, jo valoda to piešķir pati;
  • vērtību atgriešana, izmantojot funkcijas. Iespēja veikt tādu vērtību uzskaiti, kas ir atdalītas ar komatu, sastrukturizējot tās ērti pārskatāmā sarakstā;
  • nevajadzīgo objektu savākšana. Brīdī, kad kāds no objektiem vairs nav nepieciešams, Python atkritumu savākšanas funkcija to automātiski likvidē, tas nav jāveic manuāli;
  • piekļuve apjomīgai bibliotēkai. Šī priekšrocība ļauj būtiski ietaupīt laiku, piemēram, savas lietojumprogrammas izstrādē. Python kopienas locekļi regulāri veic informācijas atjaunošanu, tādējādi pieejamos datus var gan importēt, gan arī atkārtoti izmantot sava projekta vajadzībām.

Trūkumi

Lai gan šai valodai ir ļoti daudz priekšrocību, tomēr nākas rēķināties arī ar pāris trūkumiem. Piemēram:

  • lēnāks koda darbības ātrums. Ja ir jāsalīdzina, piemēram, ar Java programmēšanas valodu, tad Python koda darbības ātrums ir mazāks. Lai kods varētu tikt izpildīts, katrai rindiņai ir jābūt skaidri definētai, kas arī šo procesu padara laikietilpīgāku;
  • palielināts atmiņas patēriņš. Tas ir tādēļ, ka interpretācijas laika atmiņā tiek saglabātas vairāku mainīgo variācijas.

Python mācību iespējas – plašas un daudzveidīgas

Šo programmēšanas valodu savā ikdienas darbā var izmantot ne tikai programmētāji skriptu veidošanai un automatizācijas procesu nodrošināšanai, bet, piemēram, arī datu analītiķi, pētnieki, grāmatveži un vēl citu profesiju pārstāvji.

Mēs, Baltijas Datoru Akadēmija (BDA), piedāvājam apgūt gan šīs programmēšanas valodas pamatus, gan arī sniedzam padziļinātāku ieskatu par tās pielietošanu, nodrošinot šādas mācību iespējas:

IT kursi ir piemēroti ikvienam interesentam.

Python programmēšanas valoda sniedz daudz priekšrocību un tās izmantošanas iespējas ir ļoti plašas. Tieši tādēļ mācības pieaugušajiem ir lielisks veids, kā sekmēt savu profesionālo izaugsmi un veicināt konkurētspējas palielināšanu darba tirgū.

Aplūko mūsu aktuālās mācību iespējas un pilnveido savas zināšanas par Python programmēšanas valodu!