Kas ir e-mācību formāts un kāpēc ir vērts tādu izvēlēties

Foto: Freepik.com

Mūsdienās, kad tehnoloģijas sniedz teju neierobežotas informācijas ieguves un mācīšanās iespējas, mainījušies ir arī mūsu paradumi un veids, kā apgūstam jaunas prasmes un zināšanas. Vairs nav nepieciešams apmeklēt mācības klātienē, ja to var izdarīt attālināti ­– savā komfortablajā vidē un ērtajā dīvānā. E-mācības kļūst par arvien populārāku un pieprasītāku izvēli dažāda vecuma cilvēku vidū. To apliecina arī statistikas dati – visā pasaulē aptuveni 49% cilvēku ir pabeiguši kādas no tiešsaistes mācībām. Taču, kas īsti ir e-mācību formāts un kādus ieguvumus tas sniedz? Noskaidro raksta turpinājumā!

E-mācību neierobežotās iespējas zināšanu horizonta paplašināšanai

E-kursi ir mācības digitālajā vidē bez pasniedzēja iesaistes un klātbūtnes. Viss, kas ir nepieciešams sekmīgai kursa apguvei, ir stabils interneta pieslēgums, dators, mobilais telefons vai kāda cita viedierīce. Bez tam e-kursu iespējas ir ļoti plašas, sākot, piemēram, no tamborēšanas pamatu apgūšanas, līdz jaunāko digitālā mārketinga rīku izmantošanai un pat sertifikāta iegūšanai informācijas tehnoloģiju (IT) jomā. Esam apkopojuši dažus no iemesliem, kāpēc ir vērts apsvērt domu par e-mācību ieviešanu:

 • vienkārša un ērta kursu apguve. E-mācības tiek izstrādātas tā, lai tās būtu pēc iespējas intuitīvākas un viegli saprotamas cilvēkiem ar dažāda līmeņa digitālajām prasmēm;
 • dažādu formātu un interaktīvo elementu pieejamība. Tāpat kā tēmu klāsts, arī veidi un iespējas, kā radīt e-kursu saturu, ir ļoti daudz un dažādi. Tie var būt gan vienkārši lasāmi mācību materiāli, gan arī papildināti ar kādiem interaktīvajiem elementiem, piemēram, pašpārbaudes testiem, simulācijām, spēļošanas iespējām, video, audiovizuālajiem materiāliem un vēl daudz ko citu. Interaktīvie elementi palīdz uzturēt motivāciju, vienlaikus veidojot pozitīvu un aizraujošu mācīšanās pieredzi;
 • iespēja bagātināt savas prasmes un zināšanas, iegūstot pat sertifikāciju. Tiešsaistes mācības sniedz iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju, veicināt konkurētspēju darba tirgū un atsevišķos gadījumos – pat iegūt sertifikātu, kas ir nozīmīgs solis savas profesionālās izaugsmes veicināšanai;
 • videi draudzīgs risinājums. Izvēloties mācīties attālināti, darām labu arī dabai, patērējot mazāk resursu. Kādā Lielbritānijas universitātē (British Open University) ir veikts pētījums, pierādot, ka viens students patērē par aptuveni 90% mazāk elektroenerģiju, kā arī rada vidēji par 85% mazāk CO2 emisiju.

Mācības tiešsaistē: ieguvumi gan uzņēmumam, gan arī tā darbiniekiem

Foto: Freepik.com / tonodiaz

E-kursi sniedz vairākus būtiskus ieguvumus gan organizācijai, gan arī tās darbiniekiem. Regulāra iekšējo mācību organizēšana ļauj darbiniekiem pilnveidot savas prasmes un kompetences. Tas, savukārt, paaugstina viņu kvalifikāciju un veicina personīgo izaugsmi, radot pārliecību, ka darba devējam rūp viņu attīstība. Kādu labumu e-mācību risinājumi sniedz uzņēmuma vadībai? Galvenokārt tiek paaugstināts darbinieku apmierinātības līmenis, samazināti finansiālie izdevumi un vienlaikus nodrošināta augsta mācību kvalitāte.

Ieguvumi uzņēmumam

Esam apkopojuši dažus no vērtīgākajiem ieguvumiem uzņēmumiem, izvēloties e-mācību formātu:

 • uzlabota biznesa procesu vadība. Vienlaicīgi mācības var apgūt liels skaits darbinieku vai pat visi uzņēmumā strādājošie;
 • iespēja veikt mācību rezultātu analīzi. Mācību organizatoriem ir iespēja sekot līdzi mācību progresam, pārskatīt darbinieku sasniegtos rezultātus individuāli un grupās, kā arī veikt to izvērtēšanu un analīzi;
 • ērta un vienkārša satura pielāgošana. Lielākoties gadījumu, ja uzņēmumā jau ir izstrādāts vismaz viens e-kurss, var nomainīt tikai daļu no informācijas, ko nepieciešams aktualizēt, neizstrādājot pilnībā jaunu mācību materiālu;
 • plaša un daudzveidīga mācību pieejamība. E-mācību materiālus var veidot par ļoti dažādām tēmām – gan vispārīgām (piemēram, par darba drošību, IT mācībām), gan specifiskākām (piemēram, par uzņēmuma iekšējām programmām un procedūrām);
 • produktivitātes un kompetenču paaugstināšana darbiniekiem. Zinošs un kompetents darbinieks ir katra uzņēmuma vērtība. Ar e-mācību risinājumiem ir iespējams veicināt jaunu prasmju un zināšanu attīstīšanu, kas ir nepieciešamas gan darba pienākumu veikšanai, gan arī katra cilvēka personīgajai izaugsmei.

Ieguvumi darbiniekam

E-mācības ir lielisks risinājums, kā paaugstināt darbinieku iesaisti, tādējādi veicinot lojalitāti un piederības sajūtu uzņēmumam. Taču ir arī vēl citi ne mazāk nozīmīgi ieguvumi:

 • iespēja plānot savu laiku. Darbiniekam pašam ir iespēja izvēlēties sev atbilstošāko mācīšanās tempu, vietu un laiku;
 • iespēja veidot pamatzināšanu bāzi. Apgūstot e-mācības, darbiniekam vismaz pamata zināšanu līmenī rodas un izpratne par kādiem uzņēmumā notiekošiem procesiem vai nozari kopumā;
 • līdzvērtīgas informācijas saņemšana pilnīgi visiem. Veidojot e-kursu, tiek nodrošināts, ka visi, kas to apgūst, saņem identisku informāciju;
 • samazināta nedrošības sajūta. Mācības klātienē parasti norisinās grupās. Daži no kursantiem var sastapties ar neērtības sajūtu, nebūdami pārliecināti par sevi un savām spējām, var parādīties bailes uzdot jautājumus vai paust savu viedokli. Tā kā tiešsaistes mācības katrs apgūst individuāli, nav nepieciešamības obligāti dalīties pārdomās ar citiem cilvēkiem.

E-mācības ir viena no iespējām, kā interesantā un aizraujošā veidā bagātināt savas zināšanas, iegūt jaunas prasmes vai pat pārkvalificēties darbam citā jomā. Baltijas Datoru Akadēmijā (BDA), sadarbībā ar pieredzes bagātiem un kompetentiem speciālistiem, ir iespējams izstrādāt individuālus tiešsaistes mācību risinājumus atbilstoši Tava uzņēmuma specifikai, ņemot darbinieku vajadzības un intereses. Ieskaties mūsu mājaslapas sadaļā “E-kursu izstrāde” un uzzini vairāk par plašajām mācību risinājumu iespējām!