Starptautiska projekta ietvaros top jauna pašmācību platforma profesionālajām izglītības iestādēm – mācību procesa pilnveidošanai un organizāciju digitalizācijai

Lai palīdzētu profesionālās izglītības iestādēm pārvarēt mūsdienu izaicinājumus digitālajā vidē un dažādot mācīšanās iespējas, starptautisku sadarbības partneru komanda īsteno programmas Erasmus+ projektu “Digitalising VET: The Flipped Work-Based Learning (Flipped VET)” jeb “Profesionālo izglītības un apmācību organizāciju digitalizācija: darba vidē balstīta apvērstā mācīšanās”, kur Baltijas Datoru Akadēmijas (BDA) ir projekta vadošais partneris. Šī gada 5. un 6. jūlijā Turcijā, Muğla Sıtkı Koçman universitātē, projekta ietvaros notika trešā starptautiskā partneru tikšanās, kurā piedalījās profesionālās izglītības eksperti.

Jau Covid-19 pandēmijas laikā skaidri izgaismojās tādas problēmas kā: profesionālās izglītības un apmācību sistēmu nepilnības un zems digitalizācijas līmenis. Turklāt pandēmijas radītās sekas ir radījušas zināmus sarežģījumus apmācāmo programmā un darba vidē balstītu mācību modeļa ieviešanā, kas ir profesionālās izglītības galvenie elementi.

Projekta mērķis ir atbalstīt profesionālās izglītības jomu, veicinot izglītības iestāžu mācību programmu uzlabošanu, īstenojot darba vidē balstītu apvērstu mācību modeli. Paredzams, ka projekta rezultāti palielinās profesionālo izglītības iestāžu kapacitāti un veicinās nepieciešamās kompetences, lai tās spētu veiksmīgāk digitalizēt savus pakalpojumus un mācību programmas.

Darba vidē balstītas mācības ir profesionālās izglītības paņēmiens, kurā apvieno zināšanu apguvi mācību klasē ar praktiskām iemaņām darba vidē uzņēmumā. Šādas mācības nostiprina prasmes, kas noder dažādu darba pienākumu veikšanai. Salīdzinoši jauna mācību forma darba vidē ir apvērstās mācības jeb flipped learning. Pierādīts, ka, pielietojot tradicionālās mācību metodes, tiek patērēts salīdzinoši daudz laika teorijas izklāstam klasē, līdz ar to pietrūkst laika praktiskiem darbiem, diskusijām ar biedriem un padziļinātai prasmju apguvei. Apvērsto mācību ietvaros tiek izmantotas modernas informāciju tehnoloģijas, kā arī nodrošināta piekļuve kvalitatīviem mācību materiāliem (video, pašpārbaudes testi, interaktīvi uzdevumi u.c.), kas apmācāmajiem ir pieejami jau pirms nodarbības. Šādā veidā klātienes nodarbības laiku var veltīt padziļinātai kompetenču pilnveidei.

Projekta noslēdzošajā posmā partneri uzsāka darbu pie pašmācību platformas izveides profesionālo izglītības un apmācību iestāžu digitalizācijai un apvērstās darba vidē balstītas mācīšanās īstenošanai. Tāpat tika arī pārrunātas vēl citas aktivitātes, ko nepieciešams īstenot sekmīgai projekta rezultātu izpildei.

“Pašmācību platformā būs pieejami praktiski mācību materiāli profesionālo izglītības iestāžu vadītājiem, skolotājiem, pasniedzējiem, to uzņēmumu pārstāvjiem, kas īsteno apmācību programmas saviem darbiniekiem, kā arī citiem interesentiem, kuriem ir aktuāls jautājums par darba vidē balstītu apvērsto mācīšanos un tās īstenošanu savā organizācijā vai tikai konkrētas mācību programmas ietvaros,” skaidro Svetlana Tomsone, projektu vadītāja BDA, kas ir iesaistīta minētā projekta īstenošanā.

Mācību materiāls sastāv no septiņiem moduļiem, kuros ietvertas prezentācijas, pašpārbaudes testi un mājas darbs par tādām tēmām kā:

  1. Moodle mācību vadības sistēma;
  2. Atvērto izglītības resursu (OER) platformas;
  3. Digitālo mācību plānošana un īstenošana;
  4. Mācību dalībnieku iesaiste tiešsaistes mācībās;
  5. Digitālā satura izstrāde;
  6. Vērtēšana darba vidē balstītā apvērstās mācīšanās procesā;
  7. Jaunās tehnoloģijas darba vidē balstītām mācībām.

Platformā tiks publicēta informācija arī par praktiskiem tiešsaistes rīkiem, kurus var izmantot savu mācību programmu digitalizēšanai un apvērsto mācību īstenošanai. Tāpat būs pieejami gan apraksti, gan arī video par šādiem tiešsaistes rīkiem un programmām: Explain Everything, Greenshot, H5P, Kahoot, Padlet, Rise, Prezi, Google Forms, Canva un Adobe Express.

Pašmācību platformas testa versija interesentiem būs pieejama šī gada augustā, taču jau pašlaik projekta mājaslapā var iepazīties ar līdzšinējiem projekta rezultātiem un materiāliem, kas var būt noderīgi profesionālo apmācību iestādēm. Tur ir publicēta gan mācību programma, kurā ietverta informāciju par to, kā veidot darba vidē balstītas apvērstas mācības, kā arī rokasgrāmata par darba vidē balstītu apvērsto mācīšanos.

Arī sociālo tīklu kontos regulāri tiek publicēta informācija gan par projekta aktualitātēm, gan arī ir pieejami raksti par darba vidē balstītu apvērsto mācību modeli.

Sociālo tīklu konti ir pieejami šeit:

Facebook: www.facebook.com/FlippedVET.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/digitalising-vet-the-flipped-work-based-learning.

Detalizētāka informācija par projekta rezultātiem ir pieejama šeit: https://flippedvet.bda.lv/.

Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-VET-000025117. Projekta īstenošana ir uzsākta 2021. gada novembrī un to plānots īstenot līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Projekta partneri: Mugla Sıtkı Kocman University (Turcija); ProEduca z.s. (Čehija); Archivio della Memoria (Itālija); Centro Superior de Formación Europa Sur (Spānija); Asociatia pentru Sprijinirea Initiativelor Educationale (Rumānija); EIA – Ensina, Investigacao e Administracao S.A. instituting entity of ATLANTICA – Instituto Universitario (Portugāle).

Informācija aktualizēta 2023. gada jūlijā