PMP® eksāmena sagatavošanās kurss

Kurss iepazīstina ar projektu vadības principiem un labo praksi, kas atbilst Projektu vadības institūta (Project Management Institute) Projektu vadības standartam (The Standard for Project Management) un palīdz sagatavoties Project Management Professional (PMP)® sertifikācijas eksāmenam.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 6
Cena (bez PVN): 300,00 
Cena (ar PVN): 363,00 
Pasniedz: Jānis Koklačs
Jānis Koklačs
Lektoram ir vairāk nekā 20 gadu vadošā pieredze dažādās globālās biznesa vidēs, specializējoties produktu pārvaldībā, IT un telekomunikācijās. Viņš ir kvalificēts dažādās projektu vadības metodoloģijās, tostarp SAFE, Scrum un Waterfall, un viņš ir prasmīgs apmācībā un veicināšanā šajās jomās. Pazīstams ar savām izcilajām komandas vadības un līderības prasmēm. Lektoram ir spēcīgs kontaktu tīkls vairākās valstīs, uzlabojot mācīšanu ar bagātīgu praktisko atziņu spektru.

Uldis Zandbergs
Uldis Zandbergs
Uldis Zandbergs ir kompetents ietvara izstrādē un IT projektu izpildē. Pasniedzējs Uldis apvieno teoriju ar reālām lietojumprogrammām, pamatojoties uz savu plašo pieredzi IT nozarē. Lektoram ir unikāls skatījums gan uz IT projektu tehniskajiem, gan vadības aspektiem. Pasniedzēja profesionālā izaugsme ir skaidri redzama nepārtrauktā mācīšanās procesā. Ulda Zandberga pieeja apmācībām balstīta reālos scenārijos, sniedzot vērtīgus norādījumus profesionāļiem no dažādām IT jomām.

Kursa mērķis
 • Sniegt dalībniekiem visaptverošu ieskatu par projektu vadības principiem, koncepciju un labāko praksi.
 • Sniegt dalībniekiem rīkus un tehnikas kas nepieciešamas lai efektīvi plānotu izpildītu monitorētu un kontrolētu projektus.
 • Apmācīt dalībniekus kā pārvaldīt projekta riskus izmaiņas un mazināt potenciālās problēmas projektā.
 • Apmācīt dalībniekus kā efektīvi pārvaldīt resursus iekļaujot budžetus laika plānus un cilvēku resursus.
 • Apmācīt dalībniekus kā efektīvi komunicēts ar projektā iesaistītajam pusēm.
 • Apmācīt dalībniekus kā efektīvi vadīt un motivēt projekta komandu risināt konfliktus.
 • Apmācīt dalībniekus kā novērtēt projekta gaitu un atklāt iespējas procesa uzlabošanai.
 • Sagatavot dalībniekus PMP sertifikācijas eksāmenam.

 

Mācības sastāv no 2 daļām:

 • 5 dienu apmācības pēc PMI (Project management institute) mācību programmas
 • 2 dienu konsultatīvais seminārs pirms eksāmena kārtošanas

Semināra laikā Jums būs iespēja nokārtot pārbaudes testu ar līdzvērtīgiem jautājumiem kā PMP® testā.

Kursa mērķauditorija

Projektu vadītāji ar pieredzi projektu pārvaldībā projektos ar plānveida, adaptīvo vai hibrīda metodiku, kas vēlas iegūt starptautiski atzītu sertifikātu projektu vadībā.

Pēc mācībām tu spēsi

Vadīt projektus pēc PMP® standarta.

Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi
 • Labas angļu valodas zināšanas.
 • Augstskolas izglītība (vismaz bakalaura grāda līmenī).
 • Vismaz 3 gadu pieredze projektu vadībā.
 • vidusskolas izglītības un 5 gadu pieredze projektu vadībā.
Mācību materiāli

PMI® izstrādāti elektroniskie kursa materiāli un BDA  sagatavotie materiāli

Sertifikācijas eksāmens

Project Management Professional (PMP)® sertifikācijas eksāmens.

Kursa programma
 1. Veidojot efektīvu komandu
  1. Projekta komandas veidošana
  2. Komandas sadarbības noteikumu definēšana
  3. Vienošanās par saistībām projektā
  4. Komandas un projekta dalībnieku iespējošana
  5. Komandas un projekta dalībnieku attīstība
  6. Virtuālo komandu iesaiste un atbalsts
  7. Kopējas izpratnes par projektu veicināšana
 2. Uzsākot projektu
  1. Projektu vadības metodikas izvēle
  2. Projekta ietvara plānošana un vadība
  3. Projekta laika grafika plānošana un vadība
  4. Projekta budžeta un resursu plānošana un vadība
  5. Produktu un nodevumu kvalitātes plānošana un vadība
  6. Projekta plānošanas aktivitāšu integrācija
  7. Sagādes plānošana un vadība
  8. Projekta uzraudzības struktūras izveide
  9. Projekta slēgšanas plānošana un nodrošināšana
 3. Strādājot projektā
  1. Risku vērtēšana un vadība
  2. Uzņēmuma ieguvumu nodrošināšana
  3. Komunikācijas vadība
  4. Projekta dalībnieku iesaiste
  5. Projekta artefaktu izstrāde
  6. Projekta izmaiņu vadība
  7. Projekta problēmu risināšana
  8. Zināšanu pārnese projekta uzturēšanai
 4. Atbalstot komandu darbā
  1. Komandas virzība
  2. Atbalsts komandai
  3. šķēršļu novēršana
  4. Konfliktu vadība
  5. Sadarbība ar projekta dalībniekiem
  6. Projekta dalībnieku mentorings
  7. Komandas veiktspējas uzlabošana, izmantojot emocionālo inteliģenci
 5. Ievērojot organizācijas vajadzības
  1. Projekta realizācija atbilstoši prasībām
  2. Projekta ieguvumu un vērtības nodrošināšana
  3. Organizācijas vides izmaiņu vērtēšana
  4. Organizācijas vides izmaiņu atbalsts
  5. Nepārtrauktas procesu uzlabošanas nodrošināšana

Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo kursu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti mums e-pastu uz mrn@bda.lv.