Pārmaiņu vadības psiholoģiskie aspekti

Mūsdienās uzņēmumos pārmaiņas notiek nemitīgi, neatkarīgi no tā, vai to vēlas uzņēmuma darbinieki. Veiksmīga pārmaiņu vadīšana daudziem vadītājiem saistās ar prasmīgu procesu pārvaldību, tomēr šajā procesā svarīgākais ir cilvēki, jo tieši viņi nodrošina veiksmīgu pārmaiņu ieviešanu uzņēmumā. Lai pārmaiņas veiksmīgi vadītu, svarīgi izprast gan pašu pārmaiņu procesu, gan arī iesaistīto cilvēku domas, vērtības, pieņēmumus, kā arī pretošanās iemeslus un veidus. Tāpat vadītājam ir svarīgi pilnveidot savu emocionālo un komunikatīvo inteliģenci, apgūt komunikācijas instrumentus veiksmīgākai pārmaiņu vadībai, lai stiprinātu savu komandu pārmaiņu procesā.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 12
Cena (bez PVN): 300,00 
Cena (ar PVN): 363,00 
Pasniedz: Agita Šmitiņa
Mācību mērķis

Zināšanu un prasmju pilnveidošana par:

 • pārmaiņu situācijām organizācijā;
 • cilvēku reakcijām, domām, rīcībām un pieņēmumiem pārmaiņu situācijās;
 • sociālpsiholoģiskā klimata lomu uzņēmumā pārmaiņu pieņemšanas procesā;
 • vadītāja lomu, misiju un kompetencēm pārmaiņās;
 • pārmaiņu pieņemšanas modeli.
Mērķauditorija

Organizāciju un struktūrvienību vadītāji.

Pēc mācībām Tu pratīsi
 • Izprast pārmaiņu procesu;
 • Izprast pārmaiņu procesā iesaistīto cilvēku pieņēmumus, pretošanās iemeslus un veidus;
 • Pielietot dažādus komunikācijas instrumentus savas komandas stiprināšanai pārmaiņu procesā;
 • Veikt pārmaiņu ieviešanu uzņēmumā.

 

Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai

Nav specifisku priekšnoteikumu.

Mācību materiāli

Pasniedzējas izstrādāti mācību materiāli un praktisko darbu piemēri.

Sertifikācijas eksāmens

Nav paredzēts.

Programma
 • Pārmaiņas: kur esmu šajā procesā;
 • Cilvēki pārmaiņās: reakcijas, pieņēmumi, domas un pretošanās veidi;
 • Sociālpsiholoģiskā klimata loma pārmaiņu pieņemšanā;
 • Vadītāja loma un misija pārmaiņās;
 • Pārmaiņu pieņemšanas modelis;
 • Kā stiprināt sevi un komandu pārmaiņās;
 • ⁠⁠Vadītāja kompetences un emocionālā inteliģence.

Ja vēlies uzzināt vairāk par mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv.