Microsoft Visio pamati

Šis kurss apskata Microsft Visio pamata funkcionalitāti un paredzēts dalībniekiem, kuri vēlas uzsākt darbu ar šo programmatūru. Kursa ietvaros, 16 akademisko stundu laikā, tiek apskatīta biežāk izmantojamā funkcionalitāte un papulārākie tās izmantošanas scenāriji.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 16
Cena (bez PVN): 300,00 
Cena (ar PVN): 363,00 
Pasniedz: Iveta Milta
Iveta Milta
Datorikas, programmēšanas un matemātikas skolotāja, Erasmus+ projektu koordinatore un projekta eTwinning vēstniece Latvijā.

Juris Uzulāns
Juris Uzulāns
Jurim Uzulānam ir pieredze risku vadībā, projektu vadībā, izglītības vadībā, kā arī biznesa procesos. Pasniedzējs savu profesionālo kvalifikāciju uzlabo, piedaloties gan starptautiskās, gan vietējās konferencēs.

Kursa mērķis

Iemācīt studentiem patstāvīgi strādāt ar Microsoft Visio – veidot un noformēt vienkāršus zīmējumus, izveidot plūsmu un organizāciju diagrammas.

Kursa mērķauditorija

Dalībnieki, kuriem interesē apgūt Microsoft Visio pamata funkcionalitāti

Pēc mācībām tu spēsi
 • orientēties lietojumprogrammas Microsoft Visio vidē;
 • veikt darbības ar objektiem;
 • pievienot un noformēt tekstu zīmējumā;
 • noformēt zīmējuma lapu;
 • veidot plūsmu un organizāciju diagrammas.
Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi

Darba pamatiemaņas Microsoft Windows vidē.

Mācību materiāli

Kursā tiek izmantoti BDA izstrādāti mācību materiāli un praktisko darbu piemēri

Sertifikācijas eksāmens

Sertifikācijas eksāmens nav paredzēts.

Kursa programma
 • Microsoft Visio vides iepazīšana.
 • Pamattehniku izmantošana:
  • Objektu ievietošana zīmējumā;
  • Objektu pārvietošana, kopēšana un mērogošana;
  • Teksts un darbības ar to;
  • Objektu secības maiņa.
 • Objektu grupēšana un novietojums.
 • Objektu noformēšana.
 • Statiski un dinamiski konektori.
 • Lapas stilu izmantošana zīmējuma noformējumā.
 • Plūsmu diagrammu izveidošana.
 • Organizāciju diagrammu izveidošana.

Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo kursu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti mums e-pastu uz mrn@bda.lv.