Microsoft Azure AI risinājumu plānošana un īstenošana

Kurss ir paredzēts programmatūras izstrādātājiem, kuri vēlas izveidot AI integrētus lietojumus, kas izmanto Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search un Microsoft Bot Framework. Kursā kā programmēšanas valoda tiks izmantota C# vai Python.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 32
Cena (bez PVN): 1300,00 
Cena (ar PVN): 1573,00 
Pasniedz: Uldis Doniņš
Uldis Doniņš
Uldis Doniņš ir programmatūras inženierijas un datu zinātnes profesionālis, kura aizraušanās ir tehnoloģiju izmantošana, lai radītu inovācijas.

Kursa mērķis

Sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas izstrādātājiem par Azure AI pakalpojumu ( Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search un Microsoft Bot Framework) integrēšanu izstrādājamos lietojumos.

Kursa mērķauditorija

Developers interested in building, managing and deploying AI solutions that leverage Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search, and Microsoft Bot Framework.

Pēc mācībām tu spēsi
 • Describe considerations for AI-enabled application development.
 • Create, configure, deploy, and secure Azure Cognitive Services.
 • Develop applications that analyze text.
 • Develop speech-enabled applications.
 • Create applications with natural language understanding capabilities.
 • Create QnA applications.
 • Create conversational solutions with bots.
 • Use computer vision services to analyze images and videos.
 • Create custom computer vision models.
 • Develop applications that detect, analyze, and recognize faces.
 • Develop applications that read and process text in images and documents.
 • Create intelligent search solutions for knowledge mining.
Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi
 • Knowledge of Microsoft Azure and ability to navigate the Azure portal
 • Knowledge of either C# or Python
 • Familiarity with JSON and REST programming semantics
Mācību materiāli
 • Elektroniski mācību materiāli Microsoft Learn mācību vidē
 • Piekļuve kursa praktisko darbu videi 180 dienas pēc kursa uzsākšanas
Sertifikācijas eksāmens

Kurss palīdz sagatavoties Microsoft sertifikācijas eksāmenam AI-102: Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution

Kursa apmeklētājiem viens eksāmena kārtošanas mēģinājums bez maksas

Kursa programma
1. Introduction to AI on Azure
 • Introduction to AI
 • AI in Azure
2. Developing AI Apps with Cognitive Services
 • Getting Started with Cognitive Services
 • Using Cognitive Services for Enterprise Applications
3. Getting Started with Natural Language Processing
 • Analyzing Text
 • Translating Text
4. Building Speech-Enabled Applications
 • Speech Recognition and Synthesis
 • Speech Translation
5. Creating Language Understanding Solutions with Azure Cognitive Services
 • Creating a Language Understanding App
 • Publishing and Using a Language Understanding App
6. Building a QnA Solution
 • Creating a QnA Knowledge Based Publishing
 • Using a QnA Knowledge Base
7. Conversational AI and the Azure Bot Service
 • Bot Basics
 • Implementing a Bot
8. Getting Started with Computer Vision
 • Analyzing Images
 • Analyzing Videos
9. Developing Custom Vision Solutions
 • Image Classification
 • Object Detection
10. Detecting, Analyzing, and Recognizing Faces
 • Detecting Faces with the Computer Vision Service
 • Using the Face Service
11. Reading Text in Images and Documents
 • Reading text with the Computer Vision Service
 • Extracting Information from Forms with the Form Recognizer service
12. Creating a Knowledge Mining Solution
 • Implementing an Intelligent Search Solution
 • Developing Custom Skills for an Enrichment Pipeline
 • Creating a Knowledge Store

Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo kursu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti mums e-pastu uz mrn@bda.lv.