Cilvēcības māksla

Mācību programma “Cilvēcības māksla” ietver 10 galvenās cilvēkprasmes (soft skills*), tostarp komunikāciju, aktīvo klausīšanos, komandas darbu, konfliktu risināšanu, laika pārvaldību, mērķu izvirzīšanu, līderību, lēmumu pieņemšanu, emocionālo inteliģenci un pielāgošanās spēju. Tāpat programmas ietvaros tiek akcentēts cilvēkprasmju praktiskais pielietojumu mūsdienu tehnoloģijās un mākslīgā intelekta (Artificial Intelligence (AI)) risinājumos, kas kļūst arvien nozīmīgāki mūsu ikdienā un darba vidē.

Mācību programmas noslēgumā dalībnieki būs guvuši padziļinātu izpratni par cilvēkprasmju nozīmi, kā arī zinās, kā praktiski pielietot dažādus rīkus un stratēģijas savu prasmju nostiprināšanā un pielietošanā arī turpmāk nākotnē. Mācību laikā būs iespēja piedalīties interaktīvos vingrinājumos un diskusijās.

“Mums vajag līderus, kas nealkst naudu, bet gan taisnīgumu.
Nealkst publicitāti, bet gan cilvēcīgumu…”

/Dr. Martin Luther King/

*Soft skills ietver personiskās īpašības un sociālās prasmes, kas ļauj efektīvi komunicēt, strādāt komandā un sasniegt savus mērķus. Šīs prasmes ir nozīmīgas panākumu gūšanai savā profesionālajā jomā.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 40
Cena (bez PVN): 1250,00 
Cena (ar PVN): 1512,50 
Pasniedz: Inna Miglāne
Mācību mērķis

Mācību programmas “Cilvēcības māksla” mērķis ir sniegt dalībniekiem zināšanas, prasmes un stratēģijas, kas nepieciešamas, lai uzlabotu savas cilvēkprasmju kompetences, iegūstot vēl lielāku pārliecību par sevi un savām spējām kā darba vietā, tā arī personīgajā dzīvē.

 

Kursa mērķauditorija

Mācību programma “Cilvēcības māksla” ir paredzēta personām, kuras vēlas pilnveidot savas prasmes, kļūstot par vēl  pārliecinātākiem profesionāļiem darba vietā. Programma ir piemērota plašam dalībnieku lokam, tai skaitā:

 • cilvēkiem, kuri ir karjeras sākumposmā un vēlas attīstīt savas prasmes, virzoties uz priekšu savā profesionālajā jomā;
 • vidēja līmeņa profesionāļiem, kuri vēlas attīstīt savas cilvēkprasmes un pacelt savu karjeru pavisam jaunā līmenī;
 • pieredzējušiem profesionāļiem, kuri vēlas atsvaidzināt savas prasmes un zināšanas, esot lietas kursā par aktuālo;
 • ikvienam, kurš vēlas uzlabot savas komunikācijas prasmes, pilnveidot darbu komandā, izkopt savu emocionālo inteliģenci, attīstīt pielāgošanās spēju un apgūt vēl citas noderīgas prasmes.
Pēc mācībām tu spēsi

Mācību programmas “Cilvēcības māksla” noslēgumā dalībnieki būs apguvuši šādas prasmes:

 • efektīva komunikācija: dalībnieki labāk izpratīs efektīvas komunikācijas metodes un varēs sazināties vēl pārliecinošāk;
 • aktīva klausīšanās: dalībnieki būs apguvuši aktīvās klausīšanās paņēmienus, spējot citos cilvēkos ieklausīties vēl uzmanīgāk un iejūtīgāk;
 • efektīvs darbs komandā: dalībnieki būs apguvuši sadarbības, konfliktu risināšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes, spējot sniegt pozitīvu pienesumu komandas darbā;
 • laika pārvaldība un mērķu noteikšana: dalībnieki būs apguvuši laika pārvaldības paņēmienus un spēs noteikt uzdevumu prioritātes, izvirzot sasniedzamus mērķus;
 • efektīvā vadība: dalībnieki būs guvuši izpratni par vadības stiliem un paņēmieniem, kā arī spēs vadīt un motivēt citus;
 • lēmumu pieņemšana: dalībnieki būs apguvuši lēmumu pieņemšanas stratēģijas, kas palīdzēs pieņemt apzinātākus un efektīvākus lēmumus savā profesionālajā un privātajā dzīvē;
 • emocionālās inteliģences demonstrēšana: dalībnieki būs ieguvuši izpratni par emocionālo inteliģenci, spēs izprast un pārvaldīt savas emocijas, kā arī reaģēt uz citu emocijām;
 • pielāgošanās pārmaiņām: dalībnieki būs apguvuši stratēģijas, kā pielāgoties pārmaiņām, lai spētu uz tām proaktīvi un produktīvi virzīties;
 • soft skills pielietošana darbā ar tehnoloģijām un AI: dalībnieki būs guvuši izpratni par to, kā pielietot cilvēkprasmes tehnoloģiju un AI kontekstā.

Kopumā dalībnieki būs guvuši padziļinātāku izpratni par cilvēkprasmju nozīmi, lai varētu tās pielietot kā personīgajā, tā arī profesionālajā dzīvē, gūstot panākumus un sasniedzot izvirzītos mērķus.

Mācību programma

Ievads

 • Kas ir soft skills un kāpēc tās ir svarīgas?
 • Atšķirība starp hard skills un soft skills
 • Soft skills piemēri un to pielietojums darba vietā un ikdienas dzīvē
 • Ieguvumi soft skills attīstīšanā
 • Stratēģijas savu soft skills noteikšanai un pilnveidošanai

Komunikācija un aktīvā klausīšanās

 • Izpratne par dažādiem komunikācijas stiliem
 • Aktīvās klausīšanās tehnikas
 • Atgriezeniskās saites kultūra
 • Pārliecināšanas prasmes
 • Pārrrunas

Komandas darbs un konfliktu risināšana

 • Komandas darba nozīme darba vietā
 • Stratēģijas efektīvai sadarbībai
 • Konfliktu risināšana komandā
 • Darbības izcilības principi (Operational excellence)
 • Labbūtības principi (Wellbeing)

Laika pārvaldība un mērķu noteikšana

 • Laika pārvaldības vērtība
 • Rīki un paņēmieni efektīvai laika pārvaldībai
 • Padomi mērķu noteikšanai un sasniegšanai, pielietojot SMART principu
 • Enerģija kā biznesa resurss

derība un lēmumu pieņemšana

 • Izpratne par dažādiem līderības stiliem
 • VUCA koncepts
 • Efektīvas deleģēšanas metodes
 • Lēmumu pieņemšanas stratēģijas
 • Kritiskā domāšana
 • Analītiskā domāšana un inovācijas
 • Pārmaiņu vadība

Emocionālā inteliģence un pielāgošanās spēja

 • Kas ir emocionālā inteliģence?
 • Savu emociju identificēšana un regulēšana
 • Empātija un citu perspektīvas izpratne
 • Pielāgošanās spēja darba vietā
 • Kā pārvarēt pārmaiņas un nenoteiktību?
 • Izturība, stresa tolerance un elastība

Cilvēkprasmju pielietošana darbā ar tehnoloģijām un AI

 • Efektīva komunikācija virtuālajā vidē
 • Sadarbības rīku un programmatūras izpratne un izmantošana
 • Emocionālā intelekta izmantošana, lai izveidotu spēcīgas attiecības ar virtuālās komandas locekļiem
 • Lēmumu pieņemšanas prasmju pielietošana, strādājot ar datiem un analīzi
 • Pielāgošanās pārmaiņām un nenoteiktībai tehnoloģiju virzītā darba vietā

Mācību programmas ietvaros dalībniekiem būs iespēja piedalīties interaktīvās lekcijās, grupu diskusijās un lomu spēlēs – jaunu prasmju apgūšanai un esošo nostiprināšanai. Noslēgumā ikviens būs guvis vērtīgas atziņas un praktiskus rīkus savu prasmju attīstīšanai.

Kursa laikā

Mācību programmas laikā dalībnieki pildīs testus, veiks vingrinājumus un piedalīsies lasījumos, lai sagatavotos gan diskusijām klātienē, gan arī praktiskajiem uzdevumiem. Mācību ietvaros būs iespēja gūt teorētiskās zināšanas un praktisku cilvēkprasmju pielietojumu, sniedzot iespēju apgūto pielietot reālās dzīves situācijās. Noslēgumā ikkatram dalībniekam būs jānokārto tests, lai iegūtu sertifikātu par veiksmīgu programmas absolvēšanu. Tāpat būs iespēja saņemt informāciju par noderīgu lasāmvielu turpmākajai pašizaugsmei un attīstībai.

Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo mācību programmu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti mums e-pastu uz mrn@bda.lv