Atgriezeniskā saite kā panākumu atslēga: kā uzlabot organizācijas caurspīdīgumu, darbinieku izaugsmi un lojalitāti

Objektīvai atgriezeniskajai saitei ir ļoti būtiska nozīme gan uzņēmuma attīstībā, gan katra profesionālās un personīgās izaugsmes veicināšanā. Ar tās palīdzību iespējams identificēt darbinieka stiprās puses, kā arī noteikt jomas, kurās nepieciešams pilnveidoties. Mācību ietvaros varēs nostiprināt teorētiskās zināšanas un gūt praktiskas iemaņas, veicot dažādus uzdevumus, kas saistīti ar atgriezeniskās saites sniegšanu.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 8
Cena (bez PVN): 250,00 
Cena (ar PVN): 302,50 
Pasniedz: Oskars Pundurs
Mācību mērķis

Veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par caurspīdīgu sadarbības un pašizaugsmes kultūras veidošanu organizācijā, veicinot darbinieku lojalitāti un vēlmi pašattīstīties.

Mērķauditorija
 • Organizāciju un struktūrvienību vadītāji;
 • Darbinieki;
 • Ikviens, kurš tiecas uzlabot savas komunikācijas spējas, pilnveidot darbu komandā un izkopt emocionālo inteliģenci.
Pēc mācībām Tu spēsi
 • Izprast atgriezeniskās saites sniegšanas nozīmīgumu, uztverot to, kā  motivācijas un izaugsmes instrumentu;
 • Pielietot efektīvākās un inovatīvākās metodes, lai uzlabotu komandas sadarbību un komunikāciju;
 • Pieņemt un īstenot konstruktīvas atgriezeniskās saites formas;
 • Veiksmīgāk attīstīt komandas personīgo un profesionālo izaugsmi un labbūtību.
Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai

Nav specifisku priekšnoteikumu.

Sertifikācijas eksāmens

Nav paredzēts.

Programma
 1. Atgriezeniskās saites nozīme: tās ietekme uz organizācijas caurspīdīgumu, izaugsmi un darbinieku labbūtību;
 2. Motivācijas teorija: atgriezeniskās saites kā motivācijas instrumenta nozīme psiholoģijā;
 3. Barjeru pārvarēšana: biežāk sastopamo šķēršļu identificēšana un novēršana;
 4. Sevis apzināšanās un Džohari logs: rīki, lai uzlabotu priekšstatu par sevi un citiem;
 5. Izaugsmes vides veidošana: kvalitatīvu uzslavu nozīme, aktīvā klausīšanās un sarunu ētika;
 6. Atgriezeniskās saites sākuma komplekts: būtiskākie jautājumi, ko izmantot, lai iegūtu jēgpilnu un kvalitatīvu diskusiju;
 7. Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana: praktiskas metodes un tehnikas, lai pareizi sniegtu un objektīvi uztvertu atgriezenisko saiti;
 8. Konstruktīvas kritikas sniegšana: kā sniegt negatīvu jeb attīstošu atgriezenisko saiti, saglabājot darbinieka motivāciju un veicinot izaugsmi;
 9. Follow-up un atgriezeniskās saites integrēšana: kā novērtēt saņemto atgriezenisko saiti un veikt uz to balstītus uzlabojumus.
 10. SBI tehnika: stratēģija sarunām par uzlabojumiem, kas vērstas uz konkrētām situācijām un uzvedību;
 11. Plānošana: laika izvēle un ieteicamā regularitāte atgriezeniskās saites sarunai;
 12. Praktiskie uzdevumi un piemēri: darbs grupās un lomu spēles atgriezeniskās saites situācijām.

Ja vēlies uzzināt vairāk par šīm mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv.