Ceturtdien, 28. septembrī, norisinājās Baltijas Datoru Akadēmijas (BDA) ERASMUS+ projekta “Izglītības un apmācību (VET) organizāciju digitalizācija: darba vidē balstīta apvērstā mācīšanās” organizētais rezultātu prezentācijas pasākums. To apmeklēja gan izglītības iestāžu pārstāvji, gan arī BDA mācībspēki – lai uzzinātu vairāk par darba vidē balstītu apvērsto mācīšanos, gūstot iedvesmu vēl produktīvāka un pilnvērtīgāka mācību procesa organizēšanā un vadīšanā.

Pasākumā piedalījās BDA projektu vadītāja Svetlana Tomsone, kura iepazīstināja klātesošos ar pašu projektu un tā rezultātiem. Pētnieks un pasniedzējs Uldis Zandbergs runāja par galvenajiem izaicinājumiem un būtiskākajiem ieguvumiem, ieviešot darba vidē balstīto apvērsto mācīšanos profesionālajās izglītības un apmācību organizācijās. Savukārt pētnieks un pasniedzējs Jānis Judrups dalījās ieteikumos, kā pēc iespējas efektīvāk izmantot projekta ietvaros radītos praktiskos rīkus un informatīvos materiālus.

Svetlana Tomsone, BDA projektu vadītāja: “Projekta aktualitāte radās Covid-19 pandēmijas laikā. Tieši tad visizteiktāk piedzīvojām digitalizācijas ienākšanu mūsu ikdienā. Protams, mainījās arī veids, kā mēs mācāmies. Klātienes mācības pārtapa par attālinātajām, un tieši tajā brīdī izgaismojās vairākas būtiskas problēmas. Viena no tām ­– salīdzinoši zemais izglītības iestāžu digitalizācijas līmenis jeb nespēja pielāgoties virtuālās pasaules prasībām. Esam gandarīti, ka projekta ietvaros ir izdevies izveidot gan digitālo platformu, gan arī noderīgus materiālus un rīkus, tā sniedzot nozīmīgu atbalstu profesionālajām izglītības un apmācību iestādēm, lai tās varētu pēc iespējas efektīvāk digitalizēt savus pakalpojumus un mācību procesu kopumā”.

Projektā paveiktais

Projekta ietvaros ir tapusi darba vidē balstītas apvērstās mācīšanās programma, kurā ir ietverta informācija par to, kā izstrādāt un integrēt savā uzņēmumā vai izglītības iestādē tieši šo mācīšanās modeli.

Tāpat ir izstrādāti vēl citi noderīgi rīki: rokasgrāmata, mācību materiāli, apvērstās mācīšanās tiešsaistes rīki ar mērķi atbalstīt profesionālās izglītības pakalpojumu sniedzējus šajā ne tik vieglajā digitalizācijas procesā.

Vēl ir radīta tiešsaistes apmācību platforma ­– www.flippedvet.bda.lv. Tajā arī latviešu valodā ir pieejama informācija par dažādiem mūsdienīgiem tiešsaistes rīkiem, kurus var izmantot mācību programmas digitalizēšanai un mācību procesa pilnveidošanai. Plaformā ir apkopota informācija par: Explain Everything, Greenshot, H5P, Kahoot, Padlet, Rise, Prezi, Google Forms, Canva un Adobe Express.

Mācību materiāls sastāv no kopskaitā 7 moduļiem, kuros ietvertas prezentācijas, pašpārbaudes testi un mājas darbs par dažādām tēmām:

 1. Moodle mācību vadības sistēma;
 2. Atvērto izglītības resursu (OER) platformas;
 3. Digitālo mācību plānošana un īstenošana;
 4. Mācību dalībnieku iesaiste tiešsaistes mācībās;
 5. Digitālā satura izstrāde;
 6. Vērtēšana darba vidē balstītā apvērstās mācīšanās procesā;
 7. Jaunās tehnoloģijas darba vidē balstītām mācībām.

Darba vidē balstīta apvērstā mācīšanās

Tas ir profesionālās izglītības paņēmiens, kurā tiek apvienota zināšanu apguve mācību klasē ar praktiskām iemaņām reālā darba vidē uzņēmumā. Šādas mācības ir ļoti efektīvas, jo tiek nostiprinātas prasmes, kas noder profesionālajā jomā. Salīdzinoši jauna mācību forma darba vidē ir apvērstās mācības jeb flipped learning.

Avots: Hornefer, P.: Implementing a Flipped Classroom in Medical Education, 2020

Pierādīts, ka, pielietojot tradicionālās mācību metodes, tiek patērēts salīdzinoši daudz laika teorijas izklāstam, līdz ar to nereti pietrūkst laika praktiskiem darbiem, savstarpējām diskusijām un visam tam, kas veicina padziļinātu prasmju apguvi. Apvērsto mācību ietvaros tiek izmantotas modernas informāciju tehnoloģijas, kā arī nodrošināta piekļuve kvalitatīviem un interaktīviem mācību materiāliem (video, pašpārbaudes testi, interaktīvi uzdevumi u. c.), kas apmācāmajiem ir pieejami jau pirms nodarbības. Šādā veidā klātienes nodarbībās var veikt padziļinātu kompetenču pilnveidi.

BDA ir minētā projekta vadošais partneris. Taču cieša sadarbība notiek arī ar pārējiem 6 ārvalstu partneriem, kas ir:

 • Mugla Sitki Kocman University (Turcija) – augstskola;
 • Archivio della Memoria (Itālija) – augstskola;
 • ProEduca z.s. (Čehija) – privāta profesionālo skolotāju asociācija;
 • Centro Superior de Formacion Europa (Spānija) – privāts apmācību centrs;
 • Asociatia Pentru Sprijinirea Initiativelor Educationale (Rumānija) – apvieno dažādu jomu mācībspēkus;
 • EIA – Ensino e Investigacao e Administracao (Portugāle) – privāta augstskola.

 

Projekta norises periods ir 2 gadi – no 2021. gada 1. novembra līdz 30. oktobrim. Tā kopējais finansējums ir 191 830,00 EUR. Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-VET-000025117.