Kas ir darba vidē apvērstās mācības un kādus ieguvumus tās sniedz

Foto: Freepik.com / standret

Mūsdienās, pateicoties plašajām tehnoloģiskajām iespējām, ir daudz un dažādas iespējas, kā pilnveidot mācību procesu, padarot to aizraujošāku un jēgpilnāku. Ikviens no mums, neatkarīgi no tā, ko mācāmies, vēlas, lai jauniegūtās prasmes un zināšanas būtu paliekošas, taču, kā to panākt? Viena no iespējām ir izmantot darba vidē balstītu mācību modeli. Vairāk par tā būtību un galvenajiem ieguvumiem uzzini raksta turpinājumā!

Pilnvērtīga teorijas apguve apvienojumā ar praktiskām iemaņām

Jau Covid-19 laikā skaidri izgaismojās tādas problēmas kā: profesionālās izglītības un apmācību sistēmu nepilnības un zems digitalizācijas līmenis izglītības iestādēs.

Avots: Darba vidē balstītu mācību ietvars, adaptēts no ASV Izglītības departamenta (U.S. Department of Education)

Taču, kas īsti ir darba vidē balstītas mācības? Principā tas ir profesionālās izglītības paņēmiens, kurā tiek apvienota zināšanu apguve mācību klasē ar praktiskām iemaņām reālā darba vidē uzņēmumā. Šādas mācības ir ļoti efektīvas, jo tiek nostiprinātas prasmes, kas noder profesionālajā jomā. Salīdzinoši jauna mācību forma darba vidē ir apvērstās mācības jeb flipped learning.

Avots: Hornefer, P.: Implementing a Flipped Classroom in Medical Education, 2020

Pierādīts, ka, pielietojot tradicionālās mācību metodes, tiek patērēts salīdzinoši daudz laika teorijas izklāstam, līdz ar to nereti pietrūkst laika praktiskiem darbiem, savstarpējām diskusijām un visam tam, kas veicina padziļinātu prasmju apguvi. Apvērsto mācību ietvaros tiek izmantotas modernas informāciju tehnoloģijas, kā arī nodrošināta piekļuve kvalitatīviem un interaktīviem mācību materiāliem (video, pašpārbaudes testi, interaktīvi uzdevumi u. c.), kas apmācāmajiem ir pieejami jau pirms nodarbības. Šādā veidā klātienes nodarbībās var veikt padziļinātu kompetenču pilnveidi.

Apvērsto mācību ieviešana praksē

Lai palīdzētu profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem pārvarēt mūsdienu izaicinājumus digitālajā vidē un dažādot mācīšanās iespējas, starptautisku sadarbības partneru komandā ir īstenots programmas Erasmus+ projekts “Digitalising VET: The Flipped Work-Based Learning (Flipped VET)” jeb “Profesionālo izglītības un apmācību organizāciju digitalizācija: darba vidē balstīta apvērstā mācīšanās”, kur mēs, Baltijas Datoru Akadēmija (BDA), ir projekta vadošais partneris.

Projekts tika uzsākts ar mērķi atbalstīt profesionālās izglītības jomu un veicināt izglītības iestāžu mācību programmu uzlabošanu, īstenojot darba vidē balstītu apvērstu mācību modeli. Ar šī projekta palīdzību tiks palielināta profesionālo izglītības iestāžu un uzņēmumu kapacitāte, kā arī veicināta nepieciešamo kompetenču pilnveide, lai varētu pēc iespējas veiksmīgāk digitalizēt kādus pakalpojumus un mācību programmas.

Pašmācības platforma – augstāku mācību rezultātu sasniegšanai

Projekta ietvaros ir radīts arī reāls produkts jeb pašmācību platforma, kurā ir pieejami dažādi praktiski mācību materiāli profesionālo izglītības iestāžu vadītājiem, skolotājiem, pasniedzējiem, to uzņēmumu pārstāvjiem, kas īsteno apmācību programmas saviem darbiniekiem, kā arī citiem interesentiem, kuriem ir aktuāls jautājums par darba vidē balstītu apvērsto mācīšanos un tās īstenošanu.

Mācību materiāls sastāv no kopskaitā 7 moduļiem, kuros ietvertas prezentācijas, pašpārbaudes testi un mājas darbs par dažādām tēmām:

  1. Moodle mācību vadības sistēma;
  2. Atvērto izglītības resursu (OER) platformas;
  3. Digitālo mācību plānošana un īstenošana;
  4. Mācību dalībnieku iesaiste tiešsaistes mācībās;
  5. Digitālā satura izstrāde;
  6. Vērtēšana darba vidē balstītā apvērstās mācīšanās procesā;
  7. Jaunās tehnoloģijas darba vidē balstītām mācībām.

Pašmācības platformā tiks publicēta informācija arī par praktiskiem tiešsaistes rīkiem, kurus var izmantot savu mācību programmu digitalizēšanai un apvērsto mācību īstenošanai: Explain Everything, Greenshot, H5P, Kahoot, Padlet, Rise, Prezi, Google Forms, Canva un Adobe Express.

Minētā projekta ārvalstu partneri ir: Mugla Sıtkı Kocman University (Turcija); ProEduca z.s. (Čehija); Archivio della Memoria (Itālija); Centro Superior de Formación Europa Sur (Spānija); Asociatia pentru Sprijinirea Initiativelor Educationale (Rumānija); EIA – Ensina, Investigacao e Administracao S.A. instituting entity of ATLANTICA – Instituto Universitario (Portugāle).

Vairāk informācijas par projektu ŠEIT. Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-VET-000025117.