Kā saglabāt produktivitāti un motivāciju visa mācību procesa laikā?

Foto: Freepik.com 

Neatkarīgi no tā, vai apmeklē kādus profesionālās tālākizglītības kursus vai gūsti jaunas prasmes un zināšanas pašmācības ceļā – esam pārliecināti, ka abos gadījumos vēlies sasniegt pēc iespējas labākus rezultātus. Taču nereti dažādi iekšējie un ārējie apstākļi, piemēram, kņada, nespēja ilgstoši noturēt uzmanību, paaugstināts stress, viedierīču izmantošana un vēl citi faktori novirza domas, apslāpējot vēlmi turpināt mācības. Raksta turpinājumā uzzini vairāk mācību metodēm, kas veicina produktivitāti un motivāciju!

Kāpēc produktivitātes saglabāšana ir tik būtiska?

Produktivitāte ir viens no galvenajiem faktoriem, kas norāda, cik labi veicas ar mācībām.  Laicīgi izpildīts uzdevums, sekmīgi nokārtots pārbaudījums vai līdz galam izlasīts mācību materiāls rada gandarījumu par sevi un paveikto. Turklāt ir pierādīts, ka cilvēkiem ar augstāku produktivitāti ir zemāks stresa līmenis. Koncentrējoties tikai vienam uzdevumam, patērējam mazāk laika, enerģijas un savu iekšējo resursu, līdz ar to darbs tiek paveikts kvalitatīvāk. Tomēr jāņem vērā, ka produktivitāte dzīves laikā ir nemitīgi jāpilnveido un jānostiprina.

Lūk, daži no ieteikumiem, kā to paveikt:

  • ievēro principu “50 + 10”. Mācību procesu sadali 60 minūšu intervālos, kur aktīvajai mācīšanās fāzei velti 50, bet atpūtai – 10 minūtes. Lai būtu vieglāk praktizēt šo metodi, iesakām ievietot savā virtuālajā kalendārā atgādinājumu vai pat iestatīt modinātājzvana signālu;
  • neveic vairākus uzdevumus vienlaicīgi. Lai arī mūsdienu steidzīgajā pasaulē multitāskings nereti tiek uzskatīts par gluži vai superspēju, patiesībā tas apslāpē produktivitāti, tāpēc, ka mūsu smadzenes diemžēl nespēj vienlīdz kvalitatīvi veikt vairākas darbības vienlaicīgi;
  • fokusējies uz mazo mērķu sasniegšanas. Mērķa izvirzīšana piešķir jēgu tam, ko darām. Viens, piemēram, vēlēsies iegūt jaunas prasmes un zināšanas, otrs teicami nokārtot gala pārbaudījumu, bet vēl kāds cits ­– kļūt par sertificētu savas nozares profesionāli. Lai arī mērķis ir nepieciešams, bieži vien paši sev mēdzam uzstādīt pārāk augstu latiņu, kas var šķist teju vai nesasniedzama. Lai tā nenotiktu, lielo mērķi sadali vairākos mazākos un vieglāk realizējamos mērķos.

Ieteikumi efektivitātes saglabāšanai mācību procesa laikā

Foto: Freepik.com / mariemarkevich

Efektīva laika plānošana un mācīšanās metožu izmantošana ļauj pilnvērtīgi apgūt jaunas zināšanas un sekmīgi pabeigt mācības. Atceries, ka mācīšanās ir radošs process, tādēļ nebaidies eksperimentēt, lai atrastu tās metodes, kas Tev ir vispalīdzošākās un piemērotākās.

Praktizē aktīvo lasīšanu

Šī mācību metode veicina labāku informācijas uztveršanu un apstrādāšanu. Pamatā tiek izmantota 5 soļu stratēģija:

  • izpēti tekstu. Rūpīgi caurskati mācību materiālu, pievērs uzmanību satura rādītājam, nodaļu nosaukumiem, attēliem, shēmām un noslēguma paragrāfiem par tēmas kopsavilkumu;
  • uzdod sev jautājumus. Pārvērt nodaļu virsrakstus jautājumos, atsauc atmiņā to, ko jau zini par konkrēto tēmu, kā arī apdomā, kas ir tas, ko vēlies uzzināt;
  • pievērs uzmanību detaļām. Mācību materiālā izlasi arī izcelto informāciju, jo tā vari gūt kādas vērtīgas papildu atziņas, kas var būt noderīgas tēmas apgūšanai;
  • pieraksti svarīgāko. Lai informācija labāk saglabātos atmiņā, ieteicams veidot konspektus, kuros tiek ietvertas 3 līdz 4 galvenās tēzes par izlasīto;
  • sasaisti jauniegūto informāciju ar savu pieredzi. Izlasīto vislabāk atcerēsies tad, ja spēsi to savīt ar personīgo pieredzi vai kādu notikumu.

Veido domu kartes

Arī domu karšu veidošana ir viena no metodēm, kā pilnveidot un uzlabot mācīšanās kvalitāti. Nepieciešama būs A4 papīra lapa un flomāsteri, krāsainie zīmuļi vai pildspalvas. Lapas centrā uzzīmē apli un vidū ieraksti galvenās tēmas nosaukumu. Tālāk veido atzarus apakštēmām. Turpat vari pierakstīt arī pāris atslēgvārdus, kuri ar tām saistās. Cilvēkiem ar izteikti attīstītu redzes atmiņu uzrakstīto ieteicams papildināt ar tematiskiem zīmējumiem. Šī metode palīdz domu gājienu strukturēšanai. Turklāt pēc līdzīga principa darbojas arī mūsu smadzenes, glabājot informāciju ilgtermiņa atmiņā. Šo metodi var pielietot gan individuāli, gan arī darbam grupā. Ja domu kartes nevēlies veidot ar roku, ir iespējams izmantot arī internetā pieejamās veidnes vai mobilās aplikācijas.

Veic pašpārbaudes

Viens no efektīvākajiem veidiem, kā nostiprināt savas zināšanas par apgūto, ir, veicot pašpārbaudes testus. Uzraksti jautājumus un centies pēc iespējas retāk ieskatīties grāmatā vai mācību materiālā, lai rastu uz tiem atbildes. Visefektīvāk šī metode darbosies grupā. Uzdodiet cits citam tādus jautājumus, kādi, jūsuprāt, varētu tikt iekļauti gala pārbaudījumā. Veidojiet diskusijas un kopīgas apspriedes.

Ir daudz un dažādas iespējas, kā mācīšanās procesu padarīt pēc iespējas aizraujošāku un produktīvāku. Taču ne mazāk svarīgi ir izvēlēties kvalitatīvas un saturīgas mācības par interesējošo tēmu, ko vada kompetenti un pieredzes bagāti jomu eksperti. Baltijas Datoru Akadēmijā (BDA) ir iespējams pieteikties vairāk nekā 240 dažādiem kursiem, turklāt daļai no tiem tiek piedāvātas arī sertifikācijas iespējas, kas nozīmē, ka, sekmīgi nokārtojot gala pārbaudījumu, tiek piešķirts starptautisks un darba tirgū atzīts sertifikāts. Uzzini vairāk par aktuālajām mācību iespējām – Tavai profesionālajai izaugsmei!