Digitālā higiēna jaunuzņēmumiem: kas tā ir un kāpēc tādu ir vērts praktizēt

Foto: Freepik.com / cookie_studio

Covid-19 pandēmijas ietekmē mūsu pasaule ir piedzīvojusi radikālas pārmaiņas. Tehnoloģijas, kuras agrāk izmantojām lielākoties izklaidei, tagad ir kļuvušas par neatņemamu mūsu darba vai mācību ikdienas sastāvdaļu. Jo vairāk mēs lietojam dažādas ierīces, digitālos rīkus un tiešsaistes platformas, jo aktuālāks kļūst jautājums par digitālās higiēnas nepieciešamību. Īpaši nozīmīgi tas ir jaunuzņēmumiem jeb startapiem, kā arī mazajiem uzņēmumiem. Vairāk par to, kas ir digitālā higiēna un kā to sākt praktizēt savā uzņēmumā, uzzini raksta turpinājumā!

Visa pamatā ­– droša un atbildīga rīcība digitālajā vidē

Lai gan publiskajā telpā daudz un aktīvi tiek runāts par kiberpratību savu personīgo un uzņēmuma datu, kā arī sistēmu un IT infrastruktūras aizsardzībai, ne vienmēr reālajās dzīves situācijās izdodas ievērot kiberdrošības pamatnosacījumus. Lieliem uzņēmumiem visbiežāk jau ir izveidotas izturīgas drošības sistēmas, bet jaunuzņēmumiem un maziem uzņēmumiem nereti trūkst resursu, lai efektīvi aizsargātos pret kiberuzbrukumiem. Taču diemžēl kiberuzbrucēji nesnauž, bet tā vietā nemitīgi domā arvien jaunus uzbrukumu plānus un veidus, kā piekļūt kārotajiem datiem.

Noderīga informācija un praktiski rīki digitālās higiēnas veicināšanai

Foto: Freepik.com

Laikā, kad kiberuzbrukumi ir tik izplatīti, drošībai būtu jābūt vissvarīgākajai prioritātei. Labās digitālās higiēnas prakses veido pirmo aizsardzības līniju pret dažāda veida kiberdraudiem. Ar to palīdzību ir iespējams aizsargāt sensitīvos datus, tā vienlaikus garantējot aizsardzību gan intelektuālajam īpašumam, gan arī nodrošinot uzņēmējdarbības nepārtrauktību.

Lai jaunuzņēmumi un mazie uzņēmumi spētu efektīvi pielietot digitālās higiēnas prakses, aizsargājot savus datus no nelabvēļiem, ERASMUS+ projekta “Laba digitālā higiēna jaunuzņēmumiem (Good Digital Hygiene For Startups)” ietvaros tiek radīti dažādi noderīgi, un, pats galvenais, ikdienā praktiski izmantojami rīki, ceļveži un atvērtās izglītības resursu platforma.

Projekta galvenie pamatprincipi ir:

  1. uzturēšana. Digitālajā pasaulē mainība ir vienīgā, kas ir pastāvīga. Jaunuzņēmumiem ir svarīgi pārliecināties par to, ka visas esošās sistēmas un programmatūra ir atjauninātas, efektīvi darbojas un ir izturīgas pret kiberuzbrukumiem. Regulāra programmatūru un tehnikas uzturēšana ir digitālās labklājības pamatā;
  2. drošība. Vai zināji, ka katras 39 sekundes visā pasaulē tiek piedzīvots jauns kiberuzbrukums? Diennakts laikā tie jau ir vidēji 2200 uzbrukumi. Nereti par urķu jeb hakeru mērķi kļūst tieši mazie uzņēmumi, jo tiem nav tik tehnoloģiski attīstītas datorsistēmas, kas šos uzbrukumus spēj atvairīt vai savlaicīgi identificēt.

Digitālās higiēnas uzvedības indekss

Ar šī indeksa palīdzību būs iespējams novērtēt jaunuzņēmumu un mazo uzņēmumu darbinieku digitālās higiēnas līmeni, izmantojot standartizētu un vienotu pieeju. Vispirms ir būtiski identificēt vājās puses, bet pēc tam ir jāizmēra uzņēmēju attieksme pret digitālo higiēnu un tās praktizēšanu ikdienā.

Rokasgrāmata jeb ceļvedis digitālās higiēnas pasaulē

Izstrādātais mācību materiāls kalpos kā ceļvedis, kurā būs ietverta informācija par digitālās higiēnas modeļiem, tās galvenajām praksēm un būtiskākajām faktoriem, kas rada digitālās higiēnas plaisas. Rokasgrāmata būs noderīga ne vien uzņēmējiem, bet arī profesionālo izglītības iestāžu pārstāvjiem, kuriem ir svarīga loma digitālās higiēnas pratības veicināšanā un attīstīšanā visā sabiedrībā kopumā.

Atvērtās izglītības resursu platforma

Ne mazāk svarīgs projekta mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes izglītības un apmācības risinājumus, pielāgojoties strauji mainīgajai uzņēmējdarbības videi. Tiek izstrādāta atvērtās izglītības resursu platforma un digitālās higiēnas novērtējuma rīks. Tie palīdzēs vēl efektīvāk un pilnvērtīgāk ieviest digitālās higiēnas prakses uzņēmumos. Tiek veidots standartizēts un kvantitatīvs novērtējuma rīks, ko būs iespējams pielietot visos uzņēmumos, neatkarīgi no to pamatdarbības veida. Ar minētā rīka palīdzību varēs veikt individuālo rezultātu aprēķinu, kā arī noteikt dažādu iestāžu reitingus, tā veicinot visaptverošu izpratni par digitālo higiēnu un pareizu rīcību virtuālajā vidē.

ERASMUS+ projekts “Laba digitālā higiēna jaunuzņēmumiem (Good Digital Hygiene for Startups)” ir uzsākts 2022. gada oktobrī – kopā ar partneriem no 5 valstīm – Nīderlandes, Polijas, Grieķijas, Turcijas un Rumānijas. Mēs, Baltijas Datoru Akadēmija (BDA), esam minētā projekta vadošais partneris.

Projekta numurs: 2022-1-LV01-KA220-VET-000086725.