Darbinieku kompetenču vērtēšana: vai uzņēmuma panākumu atslēga

Uzņēmuma komandas sapulce, tiek diskutēts par kompetenču vērtēšanu.

Freepik.com

Darbinieki ir viens no nozīmīgākajiem resursiem uzņēmumā. Darbinieku prāta spējas, apgūtās iemaņas un pieredze palīdz uzņēmumam augt un attīstīties. Taču saprast, vai darbinieks atbilst ne tikai šodienas darba tirgus prasībām, bet būs spējīgs uzņēmumam palīdzēt arī nākotnē, ir liels izaicinājums. Kompetenču vērtēšana ir instruments, kas ļauj darba devējam labāk izprast savu darbinieku potenciālu un pieņemt pamatotus lēmumus par uzņēmuma nākotni.

Kompetence: kas tajā tik īpašs?

Kompetence jeb lietpratība ir spēja pārvarēt izaicinošas situācijas. Tas ir darbinieka īpašību komplekts, kas ļauj tam veiksmīgi tikt galā ar darba pienākumiem pat tad, kad ne darbinieks, ne viņa vadītājs nespēj vārdos izteikt, kāpēc jārīkojas tieši tā un ne citādāk. Kompetents darbinieks spēj analizēt situāciju un rast inovatīvu risinājumu arī tur, kur līdz šim tāda nav bijis.

Pasaule ap mums strauji mainās, un zināšanas noveco. Rodas vajadzība apgūt jaunas prasmes. Veicot darba pienākumus, darbiniekam jāmaina paradumi un jāpielāgo uzvedība. Kompetences izpaužas rīcībā – tās ļauj prognozēt darba rezultātus, sniedz ieskatu uzņēmuma spējā tuvoties saviem mērķiem. Darbinieku kompetences ir tās, kas nodrošina uzņēmuma konkurētspēju.

Tomēr kompetences ir komplekss jēdziens.  No darbiniekiem sagaida, ka tās tiks izmantotas darbā, bet tajā pašā laikā bieži vien vadītāji nespēj izskaidrot – kas tās ir. Darbinieks neticēs kaut kam, par ko vadītājs nespēj iedvest stingru pārliecību. Gadījumos, kad nepieciešama lielāka skaidrība kompetenču pārvaldības jautājumos, ieteicams meklēt eksperta atbalstu.

Kāpēc ir noderīgi vērtēt kompetences?

Kompetenču vērtēšana ir veids, kā noteikt, vai darbiniekam piemīt uzņēmumam vēlamās kompetences atbilstošā līmenī. Atkarībā no uzņēmuma vajadzībām, kompetenču vērtēšanu var veikt regulāri vai tikai noteiktos brīžos, piemēram, uzsākot darba attiecības, darbiniekam atgriežoties darbā pēc ilgas prombūtnes vai uzsākot pildīt jaunus darba pienākumus. Vērtējot kompetences, uzņēmums iegūst svarīgu informāciju, ko var izmantot dažādos personāla vadības procesos:

  • piemērotāko kandidātu atlasē noteiktai lomai vai amatam;
  • esošo darbinieku novērtējumā par spēju sasniegt uzstādītos mērķus;
  • esošo darbinieku mācību vajadzību novērtējumā;
  • darbinieku ilglaicīgas karjeras plānošanā;
  • darbinieku motivācijas sistēmas uzlabošanā.

Kompetenču vērtēšanā izmanto dažādas metodes. Piemēram, kompetenču intervijas, novērojumus, kompetenču vērtēšanas testus un pašnovērtējuma anketas. Tipiski kompetenču vērtēšana ir saistīta ar uzņēmuma vajadzībām atbilstoša kompetenču modeļa izstrādi. Kompetenču modelis ir palīglīdzeklis, kas ļauj formulēt prasības pret darbinieku kompetencēm un pasaka priekšā, kā tās tiks izmantotas personāla vadībā. Veiksmīgi izveidots kompetenču modelis uzņēmuma darbiniekiem vieš skaidrību par kritērijiem, kas tiks izmantoti viņu vērtēšanā, bet vadītājiem ļauj prognozēt uzņēmuma nākotni un efektīvāk plānot resursu izmantošanu un pilnveidošanu.

Bieži kompetenču vērtēšana ir tikai pirmais solis kompetenču pārvaldības procesā. Pēc tam, kad ir iegūti vērtēšanas rezultāti un noskaidrota situācija ar uzņēmuma darbinieku kompetencēm, jāplāno kompetenču pilnveides un attīstības procesa nodrošināšana.

Prast mācīties – arī tā ir kompetence

Vadītājs izvērtē darbinieka kompetences.

Freepik.com

Kompetenču izglītība ir mums visapkārt. To ievieš skolās, universitātēs un darba vietās. Patiesībā tā ir visdabīgākais mācību veids, kas palīdz iegūt jaunas zināšanas un dod iespējas pilnveidot prasmes un iemaņas. Kompetenču attīstība padara darbiniekus produktīvākus šodien un spējīgākus pārvarēt dažādus izaicinājumus nākotnē.

Tomēr kompetenču attīstība pieprasa zināmu atbildību arī no darbinieka, kurš iesaistīts šajā procesā. Iniciatīva mūsdienīgā mācību procesā ir pārgājusi no pasniedzēja uz mācību dalībnieku. Mācību dalībnieks pats rūpējās par savu mācību rezultātu, meklē attīstības iespējas, vērtē piedāvātās mācības un to rezultātus. Pasniedzējs palīdz mācību dalībniekam efektīvāk mācīties un apgūt darbam noderīgas kompetences.

Ja Tava uzņēmuma darbiniekiem ir nepieciešams atbalsts, lai neapjuktu daudzveidīgajā mācību piedāvājumā, mēs esam gatavi palīdzēt. Rīku un tehnoloģiju apguves mācības, profesionālās sertifikācijas sagatavošanās un kvalifikācijas kursi, mācības klātienē un attālināti, ar pasniedzēja līdzdalību vai e-kursu veidā, mēs atradīsim piemērotu mācību risinājumu, lai attīstītu uzņēmuma darbinieku kompetences un veicinātu uzņēmuma kopējo izaugsmi.

Mēs, Baltijas Datoru Akadēmija (BDA), esam eksperti kompetenču vērtēšanā un pārvaldībā, šajā jomā darbojoties jau vairāk nekā 10 gadus. Kompetenču vērtēšana ir būtiska un nepieciešama ikvienā uzņēmumā. Rūpējies par savu darbinieku labbūtību un attīstību, zināšanu un prasmju vērtēšanai piesaistot nozares profesionāļus!