VMware vSAN: instalēšana, konfigurēšana, pārvaldība [V8]

Šo mācību ietvaros būs iespēja iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes VMware vSAN™ klastera plānošanai un izvēršanai, kā arī vSAN pārvaldībai un darbības nodrošināšanai. Kursa galvenais fokuss ir uz prasmju pilnveidi, kas nepieciešamas Day-2 vSAN administratoriem, piemēram, vSAN mezglu pārvaldībai, klastera uzturēšanai, drošības operāciju veikšanai, problēmu novēršanai un vSAN klastera darbību uzlabošanai. Efektīvākai zināšanu nostiprināšanai, tiks nodrošināta praktisko darbu un dažādu citu vingrinājumu veikšana laboratorijā.

 

 

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 32
Cena (bez PVN): 1500,00 
Cena (ar PVN): 1815,00 
Pasniedz: Imants Šķērstens

Plāni

27. augusts, 2024 - 30. augusts, 2024
Vieta:
Attālināti
Valoda:
en
Pasniedz:
Imants Šķērstens
Cena (bez PVN):
1500,00 
Cena (ar PVN):
1815,00 
Sazināties

Piesakies vai uzdod jautājumu!

 

Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu!

Lūdzu ievadi savu vārdu, uzvārdu
Lūdzu ievadi uzņēmuma nosaukumu
Lūdzu ievadi savu telefona numuru
Lūdzu ievadi savu e-pastu

Paldies! Mēs ar Tevi sazināsimies.

Nodarbību grafiks:
27.08.2024 09:00-16:15
28.08.2024 09:00-16:15
29.08.2024 09:00-16:15
30.08.2024 09:00-16:15
Mācību mērķis

Pilnveido zināšanas un prasmes, piemēram, par vSAN mezglu pārvaldību, klastera uzturēšanu, drošības operāciju veikšanu, problēmu novēršanu un vSAN klastera darbību uzlabošanu.

Mērķauditorija
 • Virtuālās infrastruktūras konsultanti;
 • Risinājumu arhitekti un administratori, kuri ir atbildīgi par VMware vSAN 8 atbalsta un administrēšanas nodrošināšanu.
Pēc mācībām tu spēsi
 • Detalizēti aprakstīt vSAN arhitektūru un komponentes;
 • Veidot vSAN koncepciju aprakstus;
 •  Izskaidrot galvenās vSAN funkcijas un lietošanas gadījumus;
 • Identificēt prasības un plānošanas apsvērumus vSAN klasteriem;
 • Izskaidrot vSAN mezglu aparatūras saderības nozīmīgumu;
 • Aprakstīt dažādas vSAN izvēršanas iespējas;
 • Konfigurēt vSAN kļūdu domēnus;
 • Detalizēti aprakstīt, kā definēt un izveidot VM glabāšanas politiku;
 • Apspriest vSAN glabāšanas politikas izmaiņu ietekmi;
 • Detalizēti aprakstīt vSAN noturību un datu pieejamību;
 • Aprakstīt vSAN glabāšanas vietas efektivitāti;
 • Izprast, kā darbojas vSAN šifrēšana;
 • Detalizēti aprakstīt VMware HCI Mesh™ tehnoloģiju un arhitektūru;
 • Detalizēti aprakstīt vSAN failu servisa arhitektūru un konfigurāciju;
 • Izstiepta un divu mezglu vSAN klastera iestatīšana;
 • Aprakstīt vSAN apkopes režīmu un datu evakuācijas iespējas;
 • Definēt soļus, kā izslēgt vSAN klasteri un veikt tā apkopi;
 • Izskaidrot, kā izmantot proaktīvus testus, lai pārbaudītu vSAN klastera integritāti;
 • Izmantot VMware Skyline Health™ vSAN veselības uzraudzībai;
 • Izmantot VMware Skyline Health kļūmes apstākļu noteikšanai;
 • Pielietot vSAN problēmu novēršanas labāko praksi;
 • Aprakstīt vSAN Express Storage Architecture™ koncepcijas.
Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai

Jābūt sekmīgi pabeigtam kursam  VMware vSphere: instalēšana, konfigurēšana, pārvaldība vai līdzvērtīgām mācībām.

Mācību materiāli

VMvare izstrādātie mācību materiāli.

Sertifikācijas eksāmens

Nav paredzēts.

Programma

Kursa ievads 

 • Iepazīstināšana ar mācību būtību un pamatmērķiem.

Ievads vSAN 

 • vSAN arhitektūras aprakstīšana;
 • vSAN programmatūras komponentu: CLOM, DOM, LSOM, CMMDS un RDT aprakstīšana;
 • vSAN objektu un komponentu identificēšana;
 • Objektu bāzētās glabāšanas priekšrocības;
 • Galvenās atšķirības starp All-Flash un Hybrid vSAN arhitektūru;
 • Galvenās vSAN funkcijas un lietošanas gadījumi;
 • vSAN integrācija un saderība ar citām VMware tehnoloģijām.

vSAN klastera plānošana 

 • Prasību un plānošanas apsvērumus indentificēšana vSAN klasteriem;
 • vSAN klastera plānošanas un izvietošanas labākā prakse;
 • Glabāšanas patēriņa noteikšana un plānošana, ņemot vērā datu pieaugumu un kļūmju toleranci;
 • vSAN hostu projektēšana operacionālajām vajadzībām;
 • vSAN tīkla funkciju un prasību identificēšana;
 • vSAN tīkla konfigurācijas labākā prakse.

vSAN klastera izvietošana 

 • Aparatūras saderības nozīmīgums;
 • Draiveru un programmaparatūras versiju saderības nodrošināšana;
 • Rīki draiveru validācijas un instalācijas automatizēšanai;
 • Hosta aparatūras pielietošana optimālai veiktspējai;
 • VMware vSphere® Lifecycle Manager™ pielietošana atjauninājumu veikšanai;
 • vSAN klastera konfigurēšana, izmantojot Cluster QuickStart vedni;
 • Manuāla vSAN klastera konfigurēšana, izmantojot VMware vSphere® Client™;
 •  vSAN kļūdu domēnu konfigurēšana;
 • Izmantot VMware vSphere® High Availability ar vSAN
 • vSAN klastera uzturēšanas iespējas;
 • Atšķirības starp implicitajiem un eksplicitajiem kļūdu domēniem;
 • Explicitus kļūdu domēnu izveidošana.

vSAN glabāšanas politika 

 • vSAN objektu aprakstīšana;
 • Objektu sadalīšana komponentēs;
 • Liecinieku komponentu mērķi;
 • Lielu objektu glabāšana vSAN;
 • Objektu un komponentu izvietojums vSAN datu krātuvē;
 • Glabāšanas politikas nosacījumi vSAN;
 • Virtuālās mašīnas glabāšanas politika;
 • Virtuālās mašīnas glabāšanas politikas virtuāla izmaiņu veikšana;
 • Virtuālās mašīnas glabāšanas politikas atbilstības statuss.

vSAN noturība un datu pieejamība

 • Object Repair Timer uzlaboto opciju aprakstīšana un konfigurēšana;
 • Disku nomaiņa vSAN klasterī;
 • Apkopes uzdevumu definēšana, lai izvairītos no vSAN objektu kļūmēm;
 • Momentuzņēmumu izmantošanas pārvaldības nozīmīgums vSAN klasterī.

vSAN glabāšanas vietas efektivitātes pārvaldība 

 • Deduplikācijas un kompresijas tehnikas;
 • Deduplikācijas un kompresijas režijas;
 • Kompresijas režīmi;
 • Erasure Coding konfigurēšana;
 • Mijmaiņas objekta plānoto piešķiršanu (thin provisioning) konfigurēšana;
 • Glabāšanas vietas atgūšana ar SCSI UNMAP;
 • TRIM/UNMAP konfigurēšana.

vSAN drošības operācijas 

 • Atšķirību identificēšana starp VM un vSAN šifrēšanu;
 • Operāciju veikšana datu drošības uzturēšanai;
 • Datu pārsūtīšanas šifrēšanas darbplūsmas;
 • Key Management Server nomaiņa.

vSAN HCI Mesh

 • vSAN HCI Mesh mērķis;
 • vSAN HCI Mesh tehnoloģiju un arhitektūru detalizēta aprakstīšana;
 • Attālās datu krātuves pievienošana un noņemšana.

vSAN failu serviss un iSCSI mērķa serviss 

 • vSAN failu servisa mērķi;
 • vSAN failu servisa arhitektūras detalizēta aprakstīšana;
 • vSAN failu koplietošanas konfigurēšana;
 • vSAN iSCSI mērķa serviss.

vSAN izstieptie un 2 mezglu klasteri

 • Izstiepto klasteru arhitektūru un lietošanas gadījumu aprakstīšana;
 • vSAN liecinieku mezgla izvietošana un nomaiņa;
 • 2 mezglu klasteru arhitektūru un lietošanas gadījumu aprakstīšana;
 • Glabāšanas politikas nosacījumi vSAN izstieptajiem klasteriem.

vSAN klastera apkope

 • Tipiskās vSAN apkopes operācijas;
 • vSAN apkopes režīmi un datu evakuācijas iespējas;
 • Ietekmes novērtēšana uz klastera objektiem, ievadot apkopes režīmu;
 • Konkrētu datu darbību definēšana, kas nepieciešamas pēc iziešanas no apkopes režīma;
 • Soļi, kā izslēgt un pārstartēt hostus un vSAN klasterus;
 • Startēšanas ierīču labākā prakse;
 • vSAN mezglu nomaiņa.

vSAN klastera uzraudzība 

 • Klientu pieredzes uzlabošanas programma (CEIP) VMware produktu un pakalpojumu pilnveidei;
 • VMware Skyline Health izmantošana vSAN klastera veselības uzraudzīšanai;
 • Brīdinājumu, signālu un paziņojumu pārvaldība, kas saistīti ar vSAN VMware vSphere® Client™;
 • Pielāgotu brīdinājumu izveide un konfigurēšana vSAN veselības problēmu noteikšanai;
 • IOInsight metrikas vSAN veiktspējas noteikšanai;
 • vSAN proaktīvā testa veikšana klastera problēmu identificēšanai.

vSAN problēmu novēršana 

 • Strukturētas pieejas pielietošana konfigurācijas un operacionālo problēmu risināšanai;
 • Problēmu novēršanas metodoloģija kļūmju diagnosticēšanai un optimizētu problēmu novēršanai;
 • VMware Skyline Health pielietošana kļūmju apstākļu izpētīšanai un noteikšanai;
 • Atbilstošo žurnālfailu identificēšana vSAN problēmu novēršanai.

vSAN Express Storage Architecture

 • vSAN Express Storage Architecture mērķi;
 • vSAN Express Storage Architecture komponentes;
 • Atšķirību identificēšana glabāšanas politikās;
 • Kompresijas un šifrēšanas darbību atšķirības.

Ja vēlies uzzināt vairāk par šīm mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv.