Prosci® pārmaiņu vadības pamati

Šis vienas dienas mācību kurss dod ieskatu tā dalībniekiem par Prosci® pārmaiņu vadības ietvaru un pieeju. Pieredzējušu pasniedzēju vadībā mācībās tiek apskatīti pieci izmaiņu vadības principi konkrētam projektam vai izmaiņu iniciatīvai, lai palielinātu izpratni un vēlmi pēc pārmaiņu vadības.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 8
Cena (bez PVN): 450,00 
Cena (ar PVN): 544,50 
Kursa mērķis

Sniegt dalībniekiem izpratni par efektīvas pārmaiņu vadības pamatjēdzieniem un organizatoriskajiem ieguvumiem. Seminārā tiek izmantoti pieci izmaiņu vadības principi konkrētam projektam vai izmaiņu iniciatīvai, lai palielinātu izpratni un vēlmi pēc pārmaiņu vadības.

Kursa mērķauditorija

Sniegt dalībniekiem izpratni par efektīvas pārmaiņu vadības pamatjēdzieniem un organizatoriskajiem ieguvumiem. Seminārā tiek izmantoti pieci izmaiņu vadības principi konkrētam projektam vai izmaiņu iniciatīvai, lai palielinātu izpratni un vēlmi pēc pārmaiņu vadības.

Pēc mācībām tu spēsi
 • Formulēt kopēju pārmaiņu vadības definīciju un to, kā tā ietekmē organizatoriskos rezultātus
 • Izprast saikni starp pārmaiņām tehniskajā un cilvēku pusē
 • Izprast pārmaiņu vadības pētījumus un labās prakses piemērus
 • Uzzināt un pielietot piecus izmaiņu principus
 • Izprast un piemērot Prosci ADKAR modeli individuālām pārmaiņām
 • Attīstīt izpratni par trim organizatorisko pārmaiņu posmiem
 • Izstrādāt rīcības plānu
Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi

Nav

Mācību materiāli
 • Programmas darba grāmata, novērtējumi un izdales materiāli
 • Pārmaiņu vadība: Pārmaiņu cilvēciskā puse (angļu valodā)
Sertifikācijas eksāmens

Nav

Kursa programma

Kas ir pārmaiņu vadība?

 • Kopīgas definīcijas veidošana
 • Rezultātu un mērķu sasniegšana

1. princips: mēs maināmies konkrēta iemesla dēļ

 • Pārmaiņu iemesli
 • Pārmaiņas kā process

2. princips: organizatoriskām pārmaiņām ir vajadzīgas individuālas pārmaiņas

 • Indivīdi kā pārmaiņu vienība
 • Ietekmētās grupas un darba maiņas aspekti

3. princips: organizatoriskie rezultāti ir individuālu pārmaiņu kopīgs rezultāts

 • Cilvēkus loma organizatoriskās pārmaiņās
 • Efektīvu pārmaiņu ROI faktori

4. princips: pārmaiņu vadība ir panākumus veicinoša sistēma

 • Diagnostika un novērtējumi
 • Galvenie panākumu veicinātāji
 • Pārmaiņu vadības lomas
 • Pretestības vadība

5. princips: Mēs izmantojam pārmaiņu vadību, lai apzinātos pārmaiņu ieguvumus

 • Mobilizējam pielāgošanos un pielietošanu
 • Darbību saraksts un nākamie soļi

Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo kursu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti mums e-pastu uz mrn@bda.lv.