Personīgā efektivitāte

Efektivitāte un produktivitāte ir nozīmīgas, lai veidotu pārliecību par savām spējām. Mācību ietvaros varēs apgūt veiksmīga cilvēka paradumus, proaktivitātes veicināšanu, prioritāšu definēšanu un vēl daudz ko citu. Šīs mācības ir vērtīgas visu organizāciju darbiniekiem, neatkarīgi no ieņemamā amata.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 8
Cena (bez PVN): 250,00 
Cena (ar PVN): 302,50 
Pasniedz: Evija Ūpe
Mācību mērķis

Zināšanu un prasmju pilnveidošana par:

 • efektivitāti /personīgo efektivitāti;
 • efektivitātes veidojošo aspektu atpazīšanu un uzlabošanu;
 • savas personīgās atbildības apzināšanos efektivitātes uzlabošanā.
Mērķauditorija

Visu organizāciju darbinieki.

Pēc mācībām Tu pratīsi
 • Izprast personīgās efektivitātes būtību,  lomu un nozīmi organizācijā (darba vidē) un personīgajā dzīvē;
 • Izprast efektivitātes veidojošos aspektus un to uzlabošanas iespējas;
 • Apzināties  un uzņemties atbildību par savas personīgās efektivitātes attīstīšanu.
Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai

Nav specifisku priekšnoteikumu.

Mācību materiāli

Pasniedzējas izstrādāti mācību materiāli un praktisko darbu piemēri.

Sertifikācijas eksāmens

Nav paredzēts.

Programma
 1. Personīga efektivitāte un efektīva (veiksmīga) cilvēka paradumi;
 2. Proaktivitāte;
 3. Vīzija, mērķi;
 4. Prioritātes: to noteikšana, efektīvas personības kodols, izplatītākie izaicinājumi prioritāšu noteikšanā;
 5. Saistība ar prioritātēm: galvenie akcenti laika plānošanā;
 6. Sadarbība kā viens no efektivitātes priekšnoteikumiem;
 7. Līdzsvarota atjaunošanās.

Ja vēlies uzzināt vairāk par šīm mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv.