Personiga efektivitate

Efektivitāte un produktivitāte ir svarīgas pašapziņas veidošanai. Apmācību ietvaros varēsi apgūt veiksmīga cilvēka paradumus, veicinot proaktivitāti, definējot prioritātes un daudz ko citu. Šīs nodarbības ir vērtīgas visu organizāciju darbiniekiem neatkarīgi no viņu ieņemamā amata.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 8
Cena (bez PVN): 250,00 
Cena (ar PVN): 302,50 
Pasniedz: Evija Ūpe
Mācību mērķis

Zināšanu un prasmju uzlabošana par:

 • efektivitāti / personīgo efektivitāti;
 • efektivitātes paaugstināšanas aspektu atpazīšanu un uzlabošanu;
 • savas personīgās atbildības apzināšanos un efektivitātes uzlabošanu.
Mērķauditorija

Dažādu organizāciju darbinieki

Pēc mācībām tu spēsi
 • Izprast personīgās efektivitātes būtību, lomu un nozīmi organizācijā (darba vidē) un personīgajā dzīvē;
 • Izprast efektivitāti veidojošos aspektus un to pilnveidošanas iespējas;
 • Apzināties un uzņemties atbildību par savas personīgās efektivitātes attīstīšanu.
Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai

Nav nepieciešamas priekšzināšanas.

Mācību materiāli

Pasniedzēja izstrādātie mācību materiāli un praktisko darbu piemēri.

Sertifikācijas eksāmens

Nav paredzēts.

Programma
 1. Efektīva (veiksmīga) cilvēka personiskā efektivitāte un paradumi;
 2. Proaktivitāte;
 3. Vīzija, mērķi;
 4. Prioritātes: to noteikšana, efektīvas personības kodols, biežākie izaicinājumi prioritāšu noteikšanā;
 5. Prioritātes: galvenie akcenti laika plānošanā;
 6. Sadarbība kā viens no efektivitātes priekšnoteikumiem;

Ja vēlies uzzināt vairāk par šīm mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv.