Oracle Database: SQL un PL/SQL pamati

Šajā kursā dalībnieki apgūs SQL un PL/SQL pamatus, kā arī uzzinās kādas ir programmēšanas valodas priekšrocības, izmantojot Oracle Database tehnoloģiju. Kursā tiks apskatīti arī relāciju datubāzes jēdzieni.

Šajā kursa ir apvienoti kursi Oracle Database: SQL Workshop I un Oracle Database: PL/SQL Fundamentals.

 

Kursam pieejams ES fondu līdzfinansējums.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 40
Cena (bez PVN): 2300,00 
Cena (ar PVN): 2783,00 
Pasniedz: Jurijs Oļeiņikovs
Jurijs Oļeiņikovs
Jurijs Oļeiņikovs ir Oracle infrastruktūras eksperts - plānošana, ieviešana, uzturēšana – visi procesa posmi. Pasniedzējs ir eksperts traucējummeklēšanā un veiktspējas regulēšanā. Piedalījies neskaitāmās konferencēs un semināros par attiecīgo tēmu. Pasniedzēja zināšanas ir tik plašas, ka visu paveikto nav iespējams uzskaitīt: Oracle Database Server, Oracle Application Server un serveru tehnoloģijas, piemēram, Unix (Sun Solaris), Linux (RedHat, Suse), kā arī Windows platformas (NT, 2000, XP) un Ms Exchange. Unix/Linux programmēšanu, C++, SQL un XHTML/CSS, u.c.

Gints Plivna
Gints Plivna
Gints Plivna ir uzņēmuma “Swedbank” datu arhitekts. Gintam ir padziļināta interese par datubāzēm, pieredze ar relāciju datu bāzu pārvaldības sistēmām (Relational Database Management Systems, RDBMS) Oracle, Teradata, SQL Server, MySQL, kā arī NoSQL DBMS – MongoDB. Oracle SQL un PL/SQL sertificēto kursu pasniedzējs kopš 2007. gada.

Juris Trošins Signis Vāvere
Pieteikties kursam:

Piesakies vai uzdod jautājumu!

 

Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu!

Lūdzu ievadi savu vārdu, uzvārdu
Lūdzu ievadi uzņēmuma nosaukumu
Lūdzu ievadi savu telefona numuru
Lūdzu ievadi savu e-pastu

Paldies! Mēs ar Tevi sazināsimies.

Kursa mērķis
 • Palaist datu manipulācijas paziņojumus (DML), lai atjauninātu datus Oracle datubāzē.
 • Izstrādāt PL/SQL anonīmu bloku, kas darbojas efektīvi.
 • Aprakstīt PL/SQL funkcijas un sintaksi.
 • Apstrādāt izpildlaika kļūdas.
 • Aprakstīt saglabātās procedūras un funkcijas.
 • Izmantot PL/SQL programmēšanas konstrukcijas un nosacīti kontrolēt koda plūsmu (ciklus, vadības struktūras un nepārprotamus kursorus).
 • Izmantot kursorus, lai apstrādātu rindas.
 • Noteikt Oracle Database galvenās strukturālās sastāvdaļas.
 • Izgūt rindu un kolonnu datus no tabulām ar komandu SELECT.
 • Izveidot pārskatus par sakārtotiem un ierobežotiem datiem.
 • Izmantot SQL funkcijas, lai ģenerētu un izgūtu pielāgotus datus.
 • Parādīt datus no vairākām tabulām, izmantojot ANSI SQL 99 JOIN sintaksi.
 • Izveidot apkopoto datu pārskatus.
 • Palaist datu definīcijas valodas (DDL) priekšrakstus, lai izveidotu un pārvaldītu shēmas objektus.
Kursa mērķauditorija
 • Lietojumprogrammu izstrādātāji
 • Veidlapu izstrādātāji
 • Funkcionālie īstenotāji
 • PL/SQL izstrādātāji
 • Portāla izstrādātāji
 • Pārskatu izstrādātāji
 • Tehniskie konsultanti
Pēc mācībām tu spēsi
 • Rakstīt vaicājumus pret vienu un vairākām tabulām, manipulēt ar datiem tabulās un izveidot datu bāzes objektus.
 • Izmantot vienas rindas funkcijas, lai pielāgotu izvadi.
 • Izsaukt konvertēšanas funkcijas un nosacījuma izteiksmes.
 • Izmantot grupas funkcijas, lai ziņotu par apkopotiem datiem.
 • Izveidot lietojumprogrammas koda PL/SQL blokus, kurus var koplietot vairākās veidlapās, atskaitēs un datu pārvaldības lietojumprogrammās.
 • Izstrādāt anonīmus PL/SQL blokus, saglabātās procedūras un funkcijas.
 • Izmantot DML priekšrakstus, lai pārvaldītu datus.
 • Izmantot DDL priekšrakstus, lai pārvaldītu datubāzes objektus.
 • Noteikt PL/SQL mainīgos.
 • Nosacīti kontrolēt koda plūsmu (ciklus, vadības struktūras).
 • Aprakstīt saglabātās procedūras un funkcijas.
 • Izgūt rindu un kolonnu datus no tabulām.
Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi

Dalībniekiem obligāti jāpārzina datu apstrādes jēdzieni un metodes, kā arī programmēšanas jēdzieni.

Mācību materiāli

Oracle University vai BDA mācību materiāli.

Sertifikācijas eksāmens

Nav

Kursa programma

1. Introduction

 • Overview of Oracle Database 12c and related products
 • Overview of relational database management concepts and terminologies
 • Introduction to SQL and its development environments
 • The HR schema and the tables used in this course
 • Oracle Database documentation and additional resources

2. Retrieve Data using the SQL SELECT Statement

 • List the capabilities of SQL SELECT statements
 • Generate a report of data from the output of a basic SELECT statement
 • Use arithmetic expressions and NULL values in the SELECT statement
 • Invoke Column aliases
 • Concatenation operator, literal character strings, alternative quote operator, and the DISTINCT keyword
 • Display the table structure using the DESCRIBE command

3. Restricted and Sorted Data

 • Write queries with a WHERE clause to limit the output retrieved
 • Describe the comparison operators and logical operators
 • Describe the rules of precedence for comparison and logical operators
 • Usage of character string literals in the WHERE clause
 • Write queries with an ORDER BY clause
 • Sort the output in descending and ascending order
 • Substitution Variables

4. Usage of Single-Row Functions to Customize Output

 • List the differences between single row and multiple row functions
 • Manipulate strings using character functions
 • Manipulate numbers with the ROUND, TRUNC, and MOD functions
 • Perform arithmetic with date data
 • Manipulate dates with the DATE functions

5. Conversion Functions and Conditional Expressions

 • Describe implicit and explicit data type conversion
 • Describe the TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions
 • Nesting multiple functions
 • Apply the NVL, NULLIF, and COALESCE functions to data
 • Usage of conditional IF THEN ELSE logic in a SELECT statement

6. Aggregated Data Using the Group Functions

 • Usage of the aggregation functions in SELECT statements to produce meaningful reports
 • Describe the AVG, SUM, MIN, and MAX function
 • How to handle Null Values in a group function?
 • Divide the data in groups by using the GROUP BY clause
 • Exclude groups of date by using the HAVING clause

7. Display Data From Multiple Tables

 • Write SELECT statements to access data from more than one table
 • Join Tables Using SQL:1999 Syntax
 • View data that does not meet a join condition by using outer joins
 • Join a table to itself by using a self join
 • Create Cross Joins

8. Usage of Subqueries to Solve Queries

 • Use a Subquery to Solve a Problem
 • Single-Row Subqueries
 • Group Functions in a Subquery
 • Multiple-Row Subqueries
 • Use the ANY and ALL Operator in Multiple-Row Subqueries
 • Use the EXISTS Operator

9. SET Operators

 • Describe the SET operators
 • Use a SET operator to combine multiple queries into a single query
 • Describe the UNION, UNION ALL, INTERSECT, and MINUS Operators
 • Use the ORDER BY Clause in Set Operations

10.Data Manipulation

 • Add New Rows to a Table
 • Change the Data in a Table
 • Use the DELETE and TRUNCATE Statements
 • How to save and discard changes with the COMMIT and ROLLBACK statements
 • Implement Read Consistency
 • Describe the FOR UPDATE Clause

11. DDL Statements to Create and Manage Tables

 • Categorize Database Objects
 • Create Tables
 • Describe the data types
 • Understand Constraints
 • Create a table using a subquery
 • How to alter a table?
 • How to drop a table?

12. Other Schema Objects

 • Create, modify, and retrieve data from a view
 • Perform Data manipulation language (DML) operations on a view
 • How to drop a view?
 • Create, use, and modify a sequence
 • Create and drop indexes
 • Create and drop synonyms

13. Introduction to PL/SQL

 • PL/SQL Overview
 • List the benefits of PL/SQL Subprograms
 • Overview of the Types of PL/SQL blocks
 • Create a Simple Anonymous Block
 • Generate the Output from a PL/SQL Block

14. PL/SQL Identifiers

 • List the different Types of Identifiers in a PL/SQL subprogram
 • Usage of the Declarative Section to Define Identifiers
 • Use of variables to store data
 • Scalar Data Types
 • %TYPE Attribute
 • Bind Variables
 • Sequences in PL/SQL Expressions

15. Write Executable Statements

 • Basic PL/SQL Block Syntax Guidelines
 • How to comment code?
 • SQL Functions in PL/SQL
 • Data Type Conversion
 • Nested Blocks
 • Operators in PL/SQL

16. Interaction with the Oracle Server

 • SELECT Statements in PL/SQL to Retrieve data
 • Data Manipulation in the Server Using PL/SQL
 • The SQL Cursor concept
 • Learn to use SQL Cursor Attributes to Obtain Feedback on DML
 • How to save and discard transactions?

17. Control Structures

 • Conditional processing Using IF Statements
 • Conditional processing Using CASE Statements
 • Simple Loop Statement
 • While Loop Statement
 • For Loop Statement
 • The Continue Statement

18. Usage of Composite Data Types

 • PL/SQL Records
 • The %ROWTYPE Attribute
 • Insert and Update with PL/SQL Records
 • Associative Arrays (INDEX BY Tables)
 • INDEX BY Table Methods
 • INDEX BY Table of Records

19. Explicit Cursors

 • Understand Explicit Cursors
 • Declare the Cursor
 • How to open the Cursor?
 • Fetching data from the Cursor
 • How to close the Cursor?
 • Cursor FOR loop
 • Explicit Cursor Attributes
 • FOR UPDATE Clause and WHERE CURRENT Clause

20. Exception Handling

 • What are Exceptions?
 • Handle Exceptions with PL/SQL
 • Trap Predefined Oracle Server Errors
 • Trap Non-Predefined Oracle Server Errors
 • Trap User-Defined Exceptions
 • Propagate Exceptions
 • RAISE_APPLICATION_ERROR Procedure

21. Stored Procedures and Functions

 • What are Stored Procedures and Functions?
 • Differentiate between anonymous blocks and subprograms
 • Create a Simple Procedure
 • Create a Simple Procedure with IN parameter
 • Create a Simple Function
 • Execute a Simple Procedure
 • Execute a Simple Function

Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo kursu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti mums e-pastu uz mrn@bda.lv.