NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Krāpniecība ar fiktīviem īres līgumiem

Paaugstināt kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu darbinieku kvalifikāciju, attīstīt prasmes un iepazīstināt tos ar fiktīvo īres līgumu problemātiku, kas ir liels risks piespiedu izsolēs.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 8
Cena (bez PVN): 325,00 
Cena (ar PVN): 393,25 
Kursa mērķis

Paaugstināt kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu darbinieku kvalifikāciju, attīstīt prasmes un iepazīstināt tos ar fiktīvo īres līgumu problemātiku, kas ir liels risks piespiedu izsolēs.

Kursa mērķauditorija

Banku un citu finanšu iestāžu darbinieki, kas izvērtē potenciālo dalību ieķīlāto nekustamo īpašumu izsolēs un pieņem lēmumu par dalību tajās, kā arī banku juristi, kas pārstāv banku intereses piedziņas procesos.

Pēc mācībām tu spēsi
 1. Orientēties informācijā par fiktīvo īres līgumu problemātiku.
 2. Orientēties informācijā par praksē izplatītākās fiktīvo īres līgumu pazīmes.
 3. Analizēt riskus, kas izriet no fiktīviem īres līgumiem.
 4. Kā banku piedziņas juristam būs praktiski piemēri prasību celšanai par fiktīvu īres līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem, kā arī ieteikumi tiesvedību stratēģijai.
 5. Kā lēmumu pieņēmējs izpētes rezultātā pieņemt atbilstošus lēmumus.

Kursa nobeigumā dalībnieki saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.

Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi

Pamata zināšanas lietu un saistību tiesībās, kā arī zināšanas par kreditēšanas procesu.

Mācību materiāli

Elektroniskie materiāli par kursā sniegto informāciju.

Sertifikācijas eksāmens

Kursa nobeigumā dalībnieki saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.

Kursa programma
 • Ievads
 • Fiktīvu īres līgumu vēsture
 • Fiktīvu īres līgumu mērķis, pazīmes
 • Piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu
 • Ievešanās nekustamā īpašuma valdījumā
 • Fiktīvu īres līgumu krimināltiesiskais aspekts
 • Tiesu prakse fiktīvu īres līgumu lietās:
  • Līgumu atzīšana par spēkā neesošiem
  • Zaudējumu piedziņa
 • Dzīvojamo telpu īres likums
 • Atbildes uz jautājumiem

Kursā laikā tiks izskatīti praktiski piemēri un uzdevumi gan individuāli, prasmju trenēšanai, gan grupās.

Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo kursu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti mums e-pastu uz mrn@bda.lv.