NILLTPFN ievērojot personas datu aizsardzības prasības

Šis kurss ļaus gūt zināšanas un praktisku pieredzi personas datu apstrādes organizēšanai un veikšanai, pildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvās prasības.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 8
Cena (bez PVN): 325,00 
Cena (ar PVN): 393,25 
Pasniedz: Anna Vladimirova-Kryukova
Anna Vladimirova-Kryukova
COBALT Latvijas biroja intelektuālā īpašuma un informācijas tehnoloģiju prakses grupas juriste. Pasniedzēja specializējas datu aizsardzībā, tehnoloģiju un ilgtspējas jautājumos, ir Eiropas datu aizsardzības speciāliste (CIPP/E), sertificēta informācijas drošības pārvaldības sistēmu vadošā auditore (ISO/IEC 27001), sertificēta Latvijas Republikas personas datu aizsardzības speciāliste un kiberdrošības speciāliste. Viņai ir arī plaša pieredze komerctiesību jautājumos saistībā ar jaunuzņēmumiem. Pasniedz lekcijas informācijas tehnoloģiju drošībā un datu aizsardzībā Rīgas Juridiskajā augstskolā, Banku augtskolā, Baltijas Datoru akadēmijā un uzņēmumos, kā arī ir autore daudzām publikācijām minētajās jomās.

Pieteikties kursam:

Piesakies vai uzdod jautājumu!

 

Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu!

Lūdzu ievadi savu vārdu, uzvārdu
Lūdzu ievadi uzņēmuma nosaukumu
Lūdzu ievadi savu telefona numuru
Lūdzu ievadi savu e-pastu

Paldies! Mēs ar Tevi sazināsimies.

Kursa mērķis

Nodrošināt kursa dalībniekus ar jaunāko informāciju un praktisku pieredzi personas datu apstrādes organizēšanai un veikšanai, pildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvās prasības

Kursa mērķauditorija

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektu darbinieki, kuru darba pienākumi ir saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi, tajā skaitā par minētā likuma prasību ievērošanu atbildīgie darbinieki; atbilstības kontroles darbinieki; auditori.

Pēc mācībām tu spēsi
 • Orientēties informācijā par normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā;
 • Noteikt, kādi personas dati tiek apstrādāti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu saistītiem mērķiem;
 • Pielietot zināšanas par pamata prasībām, kas jāievēro, organizējot un veicot personas datu apstrādi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā

 

Kursa nobeigumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām un saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.

Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi

Vēlamas pamata zināšanas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvajām prasībām.

Mācību materiāli

Elektroniskie materiāli par kursā sniegto informāciju.

Sertifikācijas eksāmens

Kursa nobeigumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām un saņem BDA apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi.

Kursa programma
 1. Personas datu aizsardzības pamats NILLTPFN kontekstā
 • Ieskats tiesiskajā regulējumā
 • Personas dati, to apstrāde un reģistrēšana NILLTPFN jomā
 • Atbildība par personas datu aizsardzību un sadarbība ar citām personām

Praktiskais darbs grupās

 1. Personas datu apstrādes pamatnosacījumi, pildot NILLTPFN prasības (1. daļa)
 • Personas datu apstrādes nolūks un apjoms
 • Personas datu apstrādes pamati
 • Datu subjektu informēšana par apstrādi
 • Personas datu apstrādes laiks

Praktiskais darbs grupās.

 1. Personas datu apstrādes pamatnosacījumi, pildot NILLTPFN prasības (2. daļa)
 • Personas datu apstrādes vieta un nosūtīšana uz trešajām valstīm
 • Personas datu drošība
 • Datu subjektu tiesības
 • Attiecības ar uzraudzības iestādēm un datu aizsardzības speciālistu

Praktiskais darbs grupās.

4. Zināšanu novērtēšanas tests

Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo kursu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti mums e-pastu uz mrn@bda.lv.