Microsoft Visio pielietojums procesu analīzē un pilnveidošanā

Šis 2 dienu kurss parerdzēts dalībniekiem ar Microsoft Visio pamata prasmēm, kuri vēlas papildināt savas zināšanas par Microsoft Visio rīku un iemācīties, kā labāk to izmantot procesu analīzē un pilnveidošanā savās organizācijās.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 16
Cena (bez PVN): 450,00 
Cena (ar PVN): 544,50 
Pasniedz: Juris Uzulāns
Juris Uzulāns
Jurim Uzulānam ir pieredze risku vadībā, projektu vadībā, izglītības vadībā, kā arī biznesa procesos. Pasniedzējs savu profesionālo kvalifikāciju uzlabo, piedaloties gan starptautiskās, gan vietējās konferencēs.

Pieteikties kursam:

Piesakies vai uzdod jautājumu!

 

Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu!

Lūdzu ievadi savu vārdu, uzvārdu
Lūdzu ievadi uzņēmuma nosaukumu
Lūdzu ievadi savu telefona numuru
Lūdzu ievadi savu e-pastu

Paldies! Mēs ar Tevi sazināsimies.

Kursa mērķis

Kursa mērķis ir papildināt zināšanas par Microsoft Visio un sekmēt Microsoft Visio procesu analīzes un optimizēšanas prasmju attīstību.

Iemācīt plānot procesu analīzi un optimizāciju, izmantojot starptautiski atzītus procesu apraksta un analīzes standartus.

Kursa mērķauditorija

Apmācību programma ir paredzēta kvalitātes procesu, pārmaiņu vadības, biznesa attīstības un projektu vadītājiem, citiem interesentiem, kuri vēlas pilnveidot savas prasmes, kļūstot par vēl pārliecinātākiem profesionāļiem darba vietā.

Pēc mācībām Tu spēsi
 • Izprast procesu analīzes un optimizācijas pamatprincipus un starptautiski atzītu procesu apraksta un analīzes standartu pielietošanu
 • Izprast datu vizualizēšanas principus
 • Izprast procesu analīzes un optimizācijas posmu plānošanu
 • Izmantot Microsoft Visio datu uzlabotai vizualizēšanai
 • Lietot procesu analīzes un optimizācijas metodes un rīkus atbilstoši savas organizācijas specifikai un prasībām
Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi

Zināšanas un prasmes, kuras var apgūt kursā Microsoft Visio pamati – BDA, vai līdzvērtīgas zināšanas un pieredze.

Vēlama pieredze darbā ar Visio 2019. vai jaunāku versiju.

Mācību materiāli

Kursā tiek izmantoti BDA izstrādāti mācību materiāli un praktisko darbu piemēri

Sertifikācijas eksāmens

Sertifikācijas eksāmens nav paredzēts. Kursā noslēgumā iespējams patstāvīgais darbs atbilstoši dalībnieka darba vietas specifikai un prasībām

Kursa programma
 1. Prasību noteikšana, Visio pielāgošana un veidņu izveide
 2. Datu vizualizēšanas pamatprincipi un prasības
 3. Procesu apraksts, analīze un optimizācija
 4. Biznesa procesa modelis un apzīmējumi, BPMN (Business Process Modeling and Notation)
 5. Procesu modelēšanai nepieciešamo datu apkopošana
 6. Procesu modelēšanas metodes un posmi, Visio iespējas un ierobežojumi