Microsoft Power Platform iespēju konsultants

Kursā uzzināsi par Microsoft Power Platform risinājumiem, kurus var izmantot, lai vienkāršotu, papildinātu un automatizētu organizāciju biznesa procesus. Microsoft Power Platform iespēju konsultants ir atbildīgs par organizācijas lietojumu, automatizācijas un risinājumu plānošanu un konfigurēšanu. Konsultants ir kā vidutājs starp lietotājiem un risinājuma izstrādes komandu. Iespēju konsultants rosina un veicina dažādu Power Platform risinājumu izmantošanu organizācijā. Viņš var veikt izpēti, iesaistīt jomas ekspertus un ieinteresētās personas, definēt prasības un sasaistīt prasības ar risinājuma iespējām. Konsultanti ievieš dažādas risinājuma komponentes, tostarp lietojumprogrammu uzlabojumus, pielāgotu lietotāja pieredzi, sistēmas integrāciju, datu konvertēšanu, pielāgotu procesu automatizāciju un vienkāršas vizualizācijas.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 32
Cena (bez PVN): 1300,00 
Cena (ar PVN): 1573,00 
Kursa mērķis

The PL-200T00 course is designed to provide learners with the foundational knowledge and skills needed to design and implement Microsoft Power Platform solutions. The course covers topics such as creating canvas apps, configuring Power Automate flows, and building chatbots using Power Virtual Agents. Learners will also gain an understanding of common data service concepts, including creating custom entities and fields, and using business rules to enforce data quality.
The course is suitable for anyone looking to become a Power Platform functional consultant, or anyone interested in using the Power Platform to automate business processes and build custom applications without writing

Kursa mērķauditorija

A Microsoft Power Platform Functional Consultant is responsible for creating and configuring apps, automations, and solutions. They act as the liaison between users and the implementation team. The functional consultant promotes utilization of solutions within an organization. The functional consultant may perform discovery, engage subject matter experts and stakeholders, capture requirements, and map requirements to features. They implement components of a solution including application enhancements, custom user experiences, system integrations, data conversions, custom process automation, and simple visualizations.

Pēc mācībām tu spēsi
 • Work with an organization to gather requirements and implement Microsoft Power Platform solutions
 • Build model-driven, canvas, and portal apps
 • Create Power Automate flows
 • Design a simple chatbot using Power Virtual Agents
 • Analyze data using Power BI visualizations and dashboards. 
Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi
 • Experience as an IT professional or student
 • Working knowledge of Microsoft Power Platform and its key components
 • Knowledge of Microsoft Dataverse (or general data modeling) and security concepts
Mācību materiāli

Elektroniski mācību materiāli Microsoft Learn mācību vidē
Piekļuve kursa praktisko darbu videi 180 dienas pēc kursa uzsākšanas

Sertifikācijas eksāmens

Preparation for exam: PL-200

Kursa programma

1. Introduction to Microsoft Power Platform:

Lessons

 • Microsoft Power Platform overview

Lab: Validate lab environment

2. Work with Dataverse:

Lessons

 • Work with tables
 • Understand data types and behavior
 • Configure security settings

3. Make model-driven apps with Power Apps:

Lessons

 • Building blocks of model-driven apps
 • Design model-driven apps
 • Forms and views

4. Make canvas apps with Power Apps:

Lessons

 • Power Apps studio
 • Canvas apps capabilities
 • User experience

5. Make portals with Power Apps:

Lessons

 • Power Apps portals architecture
 • Access Microsoft Dataverse in your portal
 • Authentication and user management

6. Introduction to automation:

Lessons

 • Business rules
 • Power Automate overview

7. Build Power Automate cloud flows:

Lessons

 • Fundamentals of cloud flows
 • Triggers
 • Actions

8. Build Power Automate desktop flows:

Lessons

 • Build desktop flows
 • Use desktop flows
 • Process advisor

9. Build business process flows:

Lessons

 • Why use business process flows
 • Using business process flow designer
 • Automating your business process flow

10. Build chatbots with Power Virtual Agents:

Lessons

 • Create a chatbot
 • Configure topics
 • Automate and integrate
 • Configure entities
 • Test and publish chatbots

Lab: Build a chatbot

11. Analyze data with Power Bi:

Lessons

 • Use tabular reporting options in Dataverse
 • Use charts and dashboards in Dataverse
 • Get started with Power BI
 • Model data in Power BI
 • Create visualizations and dashboards
 • Publish and share in Power BI

12. Putting it all together

Lessons

 • Using solutions
 • AI Builder
 • Consultant skills

Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo kursu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti mums e-pastu uz mrn@bda.lv.