Komunikācijas būtība un tās uzlabošanas iespējas ikdienas un darba dzīvē

Visa pamatā ir komunikācija. Bez tās nav iedomājama ikdiena, saziņa ar līdzcilvēkiem un darba pienākumu veikšana, veiksmīgi sasniedzot visus izvirzītos mērķus. Zināšanas un prasmes komunikācijas jomā ir regulāri jāstiprina, lai būtu iespējams pilnveidoties ne tikai profesionāli, bet arīdzan personīgajās dzīves sfērās. Mācību ietvaros piedāvājam apgūt komunikācijas veidus, barjeras, mācīties no biežāk pieļautajām kļūdām un vēl daudz ko citu. Šīs mācības ir vērtīgas visu organizāciju darbiniekiem, neatkarīgi no ieņemamā amata.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 8
Cena (bez PVN): 250,00 
Cena (ar PVN): 302,50 
Pasniedz: Evija Ūpe
Mācību mērķis

Zināšanu un prasmju pilnveidošana par:

 • komunikāciju – tās procesu, veidiem, barjerām, īpatnībām, atgriezenisko saiti u. c. aspektiem;
 • komunikācijas kļūdu atpazīšanu un novēršanu;
 • komunikācijas iemaņu uzlabošanu darbā ar  dažādiem  saskarsmes partneriem (klientu/kolēģi/citu organizāciju pārstāvjiem u. c.);
 • savas personīgās atbildības apzināšanos komunikācijas procesa uzlabošanā.
Mērķauditorija

Visu organizāciju darbinieki.

Pēc mācībām Tu spēsi
 • Izprast komunikācijas būtību,  lomu un nozīmi organizācijā (darba vidē) un personīgajā dzīvē;
 • Atpazīt un novērst izplatītākās komunikācijas kļūdas;
 • Apzināties  un uzņemties atbildību par komunikācijas procesu.
Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai

Nav specifisku priekšnoteikumu.

Mācību materiāli

Pasniedzējas izstrādāti mācību materiāli un praktisko darbu piemēri.

Sertifikācijas eksāmens

Nav paredzēts.

Programma
 1. Komunikācijas būtība, aspekti un loma ikdienas dzīvē;
 2. Komunikācijas process;
 3. Atgriezeniskās saites veidi, pielietošanas nosacījumi un nozīme komunikācijā;
 4. Komunikācijas veidi, to priekšrocības un trūkumi, pielietošanas nosacījumi;
 5. Klausīšanās nozīme komunikācijā;
 6. Saskarsmes pozīcija komunikācijā, komunikācijas barjeras;
 7. Komunikācija un organizācijas (struktūrvienības) iekšējais klimats;
 8. Izaicinājumi komunikācijā strādājot attālinātā režīmā;
 9. Pieņēmumi, viedokļi, fakti , vāji un spēcīgi argumenti komunikācijā.

Nepieciešamības gadījumā mācību tēmas var tikt pielāgotas atbilstoši konkrētās organizācijas darbinieku vajadzībām un interesēm.

Ja vēlies uzzināt vairāk par šīm mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv.