ISO/IEC 27001 Vadošais auditors

ISO/IEC 27001 vadošā auditora mācības sniedz iespēju attīstīt informācijas drošības pārvaldības sistēmas (ISMS) audita veikšanai nepieciešamās zināšanas, izmantojot plaši atzītus audita principus, procedūras un metodes.

Mācību ietvaros ir iespējams iegūt starptautiski atzītu sertifikātu, kas ir atbilstošs Nacionālā kiberdrošības likuma prasībām par kiberdrošības audita veikšanu.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 40
Cena (bez PVN): 2500,00 
Cena (ar PVN): 3025,00 
Pasniedz: Juris Pūce
Mācību mērķis

Mācību ietvaros būs iespēja pilnveidot zināšanas un prasmes iekšējo un ārējo auditu plānošanai un veikšanai atbilstoši ISO 19011 un ISO/IEC 17021-1 sertifikācijas procesam. Pildot dažādus praktiskus vingrinājumus, varēsi uzzināt vairāk par audita metodēm un attīstīt kompetences audita programmas, komandu vadīšanā un konfliktu risināšanu.

Mācību noslēgumā iespējams kārtot eksāmenu un pieteikties PECB sertificētā ISO/IEC 27001 vadošā auditora akreditācijas sertifikātam

Mērķauditorija
  • Auditori, kuri vēlas veikt un vadīt informācijas drošības pārvaldības sistēmu (ISMS) auditus;
  • Vadītāji vai konsultanti, kuri vēlas apgūt informācijas drošības pārvaldības sistēmas audita procesu;
  • Personas, kuras ir atbildīgas par ISMS prasību nodrošināšanu organizācijā;
  • Tehnisko jomu eksperti, kuri vēlas sagatavoties informācijas drošības vadības sistēmas auditam;
  • Ekspertu konsultanti, kuri specializējušies informācijas drošības pārvaldībā.
Pēc mācībām tu spēsi
  • Izskaidrot ISMS pamatjēdzienus un principus, pamatojoties uz ISO/IEC 27001;
  • Interpretēt ISO/IEC 27001 prasības ISMS no auditora viedokļa;
  • Novērtēt ISMS atbilstību ISO/IEC 27001 prasībām, saskaņā ar audita pamatkoncepcijām un principiem;
  • Plānot un veikt ISO/IEC 27001 atbilstības auditu saskaņā ar ISO/IEC 17021-1 prasībām, ISO 19011 vadlīnijām un citām audita paraugprakses metodēm;
  • Pārvaldīt ISO/IEC 27001 audita programmu.
Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai

Izpratne par ISO/IEC 27001 un visaptverošas zināšanas par audita principiem.

Mācību materiāli

PECB izstrādāti mācību materiāli un praktiskie piemēri.

Sertifikācijas eksāmens

Ir paredzēts.

Programma

1. diena: Ievads ISMS un ISO/IEC 27001;

2. diena: Audita principi, sagatavošana un audita uzsākšana;

3. diena: Veicamās darbības audita uzsākšanai;

4. diena: Audita slēgšana;

5. diena: Sertifikācijas eksāmens.

Ja vēlies uzzināt vairāk par mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv.