ISO 31000 Risku vadītājs

Ar dažāda veida riskiem mums nākas sastapties visos dzīves aspektos, sākot ar to, pa kādu maršrutu doties uz darbu līdz pat sarežģītu korporatīvo lēmumu pieņemšanai. Pēdējo desmitgažu laikā, lai labāk izprastu riskus un to būtību, ir izstrādātas metodoloģijas un pieejas, kas atvieglo lēmumu pieņemšanas procesu. Vienu no izcilākajiem riska novēršanas ietvariem nodrošina starptautiskais ISO 31000 standarts, kurā ietverti risku pārvaldības principi, prakses un vadlīnijas.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 24
Cena (bez PVN): 1800,00 
Cena (ar PVN): 2178,00 
Pasniedz: Juris Pūce
Mācību mērķis

Pilnveidot nepieciešamās zināšanas un prasmes par ISO 31000 riska pārvaldības vadlīnijas standarta integrēšanu organizācijā. Standartā ir ietverta informācija par riska pārvaldības principiem, to piemērošanu, pārvaldības sistēmas pamatelementiem un veicamajiem soļiem.  Sekmīgi pabeidzot mācības, ir iespēja kārtot eksāmenu, lai iegūtu PECB Certified ISO 31000 Risk Manager akreditācijas sertifikātu. Akreditācijas sertifikāts atspoguļo spēju ieviest un vadīt riska pārvaldības procesu organizācijā, pamatojoties uz ISO 31000 vadlīnijām un labāko praksi.

Mērķauditorija
  • Vadītāji vai konsultanti, kuri ir atbildīgi par efektīvu riska pārvaldību organizācijā;
  • Personas, kuras vēlas iegūt zināšanas par riska pārvaldības principiem, ietvaru un procesu;
  • Personas, kuras ir atbildīgas par vērtību radīšanu un aizsardzības nodrošināšanu organizācijā;
  • Personas, kuras interesējas par karjeras iespējām risku pārvaldības jomā.
Pēc mācībām tu spēsi
  • Izprast riska pārvaldības principus, kas formulēti pēc ISO 31000 standarta;
  • Izveidot, uzturēt un pastāvīgi pilnveidot riska pārvaldības sistēmu saskaņā ar ISO 31000 vadlīnijām;
  • Piemērot riska pārvaldības procesus saskaņā ar ISO 31000 vadlīnijām.
Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai

Izpratne par ISO 31000 standartu un visaptverošas zināšanas par risku pārvaldību.

Mācību materiāli

PECB izstrādātie mācību materiāli un praktiskie uzdevumi.

Sertifikācijas eksāmens

Ir paredzēts.

Programma

1. diena: Ievads par ISO 31000 standaru, risku pārvaldību un pārvaldības sistēmas izveidi;

2. diena: Risku pārvaldības procesa uzsākšana, risku novērtēšana, vadoties pēc ISO 31000 standarta;

3. diena: Risku identificēšana, reģistrēšana, uzraudzība un pārskatīšana saskaņā ar ISO 31000 standartu.

Ja vēlies uzzināt vairāk par šīm mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv.