AML pamatjautājumi juridisko pakalpojumu sniedzējiem

Mācības ir paredzētas visu juridisko, audita un grāmatvedības pakalpojumu (kā ārpakalpojumu) sniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanai  noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTFN) jomā.

Mācību ietvaros būs iespēja pamatlīmenī apgūt teorētiskos, tiesiskos, praktiskos un organizatoriskos aspektus, tiesību normu prasības, problemātiku, kā arī labāko praksi, protot piemērot dažādu Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo aktu prasības.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 16
Cena (bez PVN): 450,00 
Cena (ar PVN): 544,50 
Pasniedz: Viesturs Burkāns

Plāni

19. septembris, 2024 - 20. septembris, 2024
Vieta:
Attālināti
Valoda:
lv
Pasniedz:
Viesturs Burkāns
Cena (bez PVN):
450,00 
Cena (ar PVN):
544,50 
Sazināties

Piesakies vai uzdod jautājumu!

 

Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu!

Lūdzu ievadi savu vārdu, uzvārdu
Lūdzu ievadi uzņēmuma nosaukumu
Lūdzu ievadi savu telefona numuru
Lūdzu ievadi savu e-pastu

Paldies! Mēs ar Tevi sazināsimies.

Nodarbību grafiks:
19.09.2024 09:00-16:15
20.09.2024 09:00-16:15
Mācību mērķis

Paaugstināt visu līmeņu juridisko pakalpojumu sniedzēju kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos NILLTPFN saistītajiem teorētiskajiem, tiesiskajiem, praktiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesību normu prasībām, problemātiku un labās prakses piemēriem. Kā arī sniegt informāciju par grozījumiem NILLTFN jomā, to ietekmi uz turpmāko darbību un attīstību šajā nozarē.

Mērķauditorija

Juridisko, audita un grāmatvedības pakalpojumu (kā ārpakalpojumu) sniedzēju visa līmeņa topošie un esošie darbinieki, kuru pienākumos ietilpst NILLTPFNL prasību ievērošana un konsultēšana par to (tajā skaitā arī darbā ar klientiem).

Pēc mācībām Tu spēsi
  • Pamata līmenī izprast un mācēt piemērot dažādu Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo aktu prasības NILLTPFN jomā;
  • Analizēt informāciju par publiski pieejamiem sankciju reģistriem.
Priekšnoteikumi mācību apmeklēšanai

Vēlamas zināšanas par juridisko pakalpojumu sniedzēju ikdienas darbu (juridiskajā, finanšu vai grāmatvedības jomās).

Mācību materiāli

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Sertifikācijas eksāmens

Nav paredzēts. Tiek izsniegta BDA sagatavota Apliecība par kursa apguvi.

Programma

Ievads

1. Dažāda veida AML vēsturiskie aspekti, to nozīme un statistika;

2. AML novēršanas un apkarošanas pamatprincipi un elementi (seko naudai, naudas izlietojumam, PEP, tiesību aizsardzības iestādes u. c.).

AML institucionālā sistēma pasaulē un Latvijā

1. G-7, FATF, ANO, Eiropas Padome, Eiropas Savienība un to devums;

2. Latvija – politikas veidotāji, Konsultatīvā Padome, FSAP, uzraudzības un kontroles institūcijas, FID, tiesību aizsardzības iestādes u. tt.

NILLTPFN likuma subjektu daudzveidība un to (sa) darbības atsevišķi aspekti

1. Likuma subjektu daudzveidība un tās mērķis;

2. AML prasību, personas datu aizsardzības un profesionālo darbības jomu aizsardzības prasību attiecības;

3. JPS AML ietvars un ziņošana par aizdomīgiem un citiem darījumiem;

4. JPS un tā personāla ziņošanas pienākuma daudzveidība;

5. JPS un uzrauga attiecību daudzveidība.

Pamatjēdzieni, definīcijas, izpratne

1. Terminu “darbība”, “darījums”, “mēģinājums”, “līdzekļi/manta”, “nelikumīgs”, “noziedzīgs” skaidrojums;

2. NIL, NILL, atbildība, teroristu līdzekļi;

3. Terorisms, tā finansēšana, atbildība;

4. Proliferācija, tās finansēšana, atbildība;

5. Sankcijas, sankciju saraksti, to pārbaude.

FATF

1. 40 rekomendācijas;

2. “pelēkais” un “melnais” saraksts;

3. FATF prasības pret klientiem no augsta riska valstīm.

Klienta identifikācijas prasības

1. Normatīvās prasības (klātienes, neklātienes identifikācija), riski;

2. Dažāda veida dokumentu kopijas, to glabāšana un būtiskākie riski;

3. Identifikācijas problēmas, dokumentu viltojumi.

Klienta izpēte

1. Normatīvās prasības (izpēte, padziļinātā izpēte);

2. Aizdomīgu darījumu noteikšana;

3. Aizdomīgu darījumu izmeklēšana.

Sadarbības veidi ar klientu un to riski

1. Dažādi līguma projektu sagatavošanas aspekti;

2. Atzinumu sniegšana (apjoms, normatīvās prasības, faktiskā izpilde, sekas);

3. Dažāda veida informācijas (ne) atklāšana, tai skaitā arī klientam (apjoms, stadijas).

(Publiskas) negatīvas informācijas par klientu izvērtēšana

1. Normatīvo aktu un citas prasības;

2. Iespējamie riski un atbildība;

3. Cēloniskās sakarības ievērošana;

4. JPS “riska apetīte”

Ziņošana par aizdomīgiem un cita veida darījumiem

1. Aizdomīga darījuma definīcija, raksturojums, galvenās pazīmes;

2. Sliekšņa darījumi;

3. Sadarbības pārtraukšana ar klientu.

PEP/PNP

1. Ievads (korupcija, riski);

2. Dažas korupcijas tipoloģijas;

3. Situāciju izvērtēšana, rezultātu saglabāšana.

NIL iesaldēšana

1. Iesaldēšanas definīcija, process, gadījumi, izņēmumi;

2. FID rīkojumu pārsūdzība;

3. Naudas kustības izmeklēšanas apjoms un robežas.

Sankciju saraksti

1. Sankciju veidi, nacionālais kompetences sadalījums;

2. Normatīvo aktu apskats;

3. Izņēmumu gadījumi.

Atteikums uzsākt sadarbību ar klientu

1. JPS tiesības un pienākumi šai jomā AML skatījumā;

2. Dažāda veida īpašie gadījumi.

Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šīm mācībām, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv.