AML pamatjautājumi juridisko pakalpojumu sniedzējiem

Kurss paredzēts juridisko, audita un grāmatvedības pakalpojumu (kā ārpakalpojumu) sniedzējiem, kuri vēlas paaugstināt juridisko pakalpojumu sniedzēju visu līmeņa darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu (NILLTFN) saistītajiem teorētiskajiem, tiesiskajiem, praktiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesību normu prasībām, problemātiku un labāko praksi. kurss palīdzēs pamata līmenī izprast un mācēt piemērot dažādu Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomās.

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 12
Cena (bez PVN): 400
Pasniedz: Viesturs Burkāns

Plāni

15. augusts, 2023 - 16. augusts, 2023
Vieta:
Attālināti
Valoda:
lv
Pasniedz:
Viesturs Burkāns
Cena (bez PVN):
400,00 
Pieteikties

Piesakies vai uzdod jautājumu!

 

Ja vēlies pieteikties kursam vai uzdot jautājumu par to, droši izmanto šo formu!

Lūdzu ievadi savu vārdu, uzvārdu
Lūdzu ievadi uzņēmuma nosaukumu
Lūdzu ievadi savu telefona numuru
Lūdzu ievadi savu e-pastu

Paldies! Mēs ar Tevi sazināsimies.

Nodarbību grafiks:
15.08.2023 09:00-16:15
16.08.2023 09:00-12:15
Kursa mērķis

Paaugstināt juridisko pakalpojumu sniedzēju visu līmeņa darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu (NILLTFN) saistītajiem teorētiskajiem, tiesiskajiem, praktiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesību normu prasībām, problemātiku un labāko praksi. Kā arī sniegt informāciju par grozījumiem NILLTFN, to ietekmi uz turpmāko darbību un attīstību šajā jomā

Kursa mērķauditorija

Juridisko, audita un grāmatvedības pakalpojumu (kā ārpakalpojumu) sniedzēju visa līmeņa topošie un esošie darbinieki, kuru pienākumos ietilpst NILLTPFNL prasību ievērošana un konsultēšana, tajā skaitā arī darbā ar klientiem

Pēc mācībām tu spēsi

Pamata līmenī izprast un mācēt piemērot dažādu Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomās. Pamata līmenī izprast par publiski pieejamiem reģistriem saistībā ar sankcijām.

Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi

Vēlamas zināšanas juridisko pakalpojumu sniedzēju ikdienas darbā (juridiskajā, finanšu vai grāmatvedības jomās)

Mācību materiāli

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Sertifikācijas eksāmens

Dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām, kā arī saņem Baltijas Datoru Akadēmijas apstiprinātu Apliecību par kursa apguvi

Kursa programma

Ievads

1. Dažāda veida AML vēsturiskie aspekti un to nozīme statistika

2. AML novēršanas un apkarošanas pamatprincipi un elementi (seko naudai, naudas izlietojumam, PEP, tiesību aizsardzības iestādes uc.)

AML institucionālā sistēma pasaulē un Latvijā

1. G-7, FATF, ANO, Eiropas Padome, Eiropas Savienība un to devums

2. Latvija – politikas veidotāji, Konsultatīvā Padome, FSAP, uzraudzības un kontroles institūcijas, FID, tiesību aizsardzības iestādes utt.

NILLTFN likuma subjektu daudzveidība un to (sa) darbības atsevišķi aspekti

1. Likuma subjektu daudzveidība un tās mērķis

2. AML prasību, personas datu aizsardzības un profesionālo darbības jomu aizsardzības prasību attiecības

3. JPS AML ietvars un ziņošana par aizdomīgiem un citiem darījumiem

4. JPS un tā personāla ziņošanas pienākuma daudzveidība

5. JPS un uzrauga attiecību daudzveidība

Pamatjēdzieni, definīcijas, izpratne

1. Kas ir darbība, darījums, mēģinājums, līdzekļi/manta, nelikumīgs, noziedzīgs

2. NIL, NILL, atbildība, teroristu līdzekļi

3. Terorisms, tā finansēšana, atbildība

4. Proliferācija, tās finansēšana, atbildība

5. Sankcijas, sankciju saraksti, to pārbaude

FATF

1. 40 rekomendācijas

2. «pelēkais” un «melnais» saraksts

3. FATF prasības pret klientiem no augsta riska valstīm

Klienta identifikācijas prasības

1. Normatīvās prasības (klātienes, neklātienes identifikācija), riski

2. Dažāda veida dokumentu kopijas, to glabāšana, riski

3. identifikācijas problēmas, dokumentu viltojumi

Klienta izpēte

1. Normatīvās prasības (izpēte, padziļinātā izpēte)

2. Aizdomīgu darījumu noteikšana

3. Aizdomīgu darījumu izmeklēšana

Sadarbības veidi ar klientu un to riski

1. Dažādi līguma projektu sagatavošanas aspekti

2. Atzinumu sniegšana (apjoms, normatīvās prasības, faktiskā izpilde, sekas)

3. dažāda veida informācijas (ne) atklāšana, tai skaitā klientam (apjoms, stadijas)

(Publiskas) negatīvas informācijas par klientu izvērtēšana

1. Normatīvo aktu un citas prasības

2. Iespējamie riski un atbildība

3. Cēloniskās sakarības ievērošana

4. JPS «riska apetīte»

Ziņošana par aizdomīgiem un citiem darījumiem

1. Aizdomīga darījuma definīcija, raksturojums, pazīmes

2. Sliekšņa darījumi

3. Sadarbības pārtraukšana ar klientu

PEP/PNP

1. Ievads (korupcija, riski )

2. Dažas korupcijas tipoloģijas

3. Situāciju izvērtēšana, rezultātu saglabāšana

NIL iesaldēšana

1. Iesaldēšanas definīcija, process, gadījumi, izņēmumi

2. FID rīkojumu pārsūdzība

3. Naudas kustības izmeklēšanas apjoms un robežas

Sankciju saraksti

1. Sankciju veidi, nacionālais kompetences sadalījums

2. Normatīvo aktu apskats

3. Izņēmumu gadījumi

Atteikums uzsākt sadarbību ar klientu

1. JPS tiesības un pienākumi šai jomā AML skatījumā

2. Dažāda veida īpašie gadījumi

Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo kursu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti mums e-pastu uz mrn@bda.lv.