Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Basic Level Training Course

Kurss paredzēts NILLTFN ierindas darbiniekiem, lai paaugstinātu viņu kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (NILLTFN) saistītajiem teorētiskajiem, tiesiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un labāko praksi. Kursa noslēguma dalībnieki kārto testu un saņem apliecību par tā nokārtošanu.

Course duration, academic hours: 16
Price (excl. VAT) 650,00 
Price (with VAT): 786,50 
Lecturer: Viesturs Burkāns Gaida Iļjučonoka
Gaida Iļjučonoka
More than 20 years of work experience working in Latvian commercial banks. Established an internal control system for the prevention of money laundering, managed the bank's internal audit, ensured the compliance function of activities, performed the duties of the position of risk director. The lecturer has also worked at the Financial and Capital Market Commission, managing the Sanctions and Compliance Control Division.

Apply for the course:

Apply or ask a question!

 

If you want to apply for the course or ask a question about it, feel free to use this form.

Please enter your first and last names
Please enter company name
Please enter your phone number
Please enter your email

Thank you! We will contact you.

Course target

Paaugstināt banku un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (NILLTFN) saistītajiem teorētiskajiem, tiesiskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un labāko praksi. Kā arī sniegt informāciju par grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. 

Audience

Kredītiestāžu un maksājumu iestāžu menedžeri, topošie un esošie NILLTFN ierindas darbinieki. 

At Course Completion

Dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām, kā arī saņem Baltijas Datoru Akadēmijas apstiprinātu sertifikātu par kursa apguvi. 

Prerequisites

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Training materials
  • Tiesiskie pamati cīņai ar NILLTF
  • Starptautiskās finanšu sankcijas
  • NILLTF un sankciju riska novērtējums (vai novērtējuma veikšanas pamatprincipi)
  • Ievads.  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas sabiedriskās bīstamības aktuālās izpausmes.
  • Kriminālā atbildība
  • Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem
  • Ziņošana par sliekšņu darījumiem
  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas tipoloģijas
  • Kas man vēl būtu jāzina un jāsaprot?

Zināšanu novērtēšanas tests

Certification Exam
Course outline

If you want to get more information about this course, contact us by phone +371 67505091 or send us an e-mail at mrn@bda.lv.