Datu atlase ar Oracle SQL

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 15
Cena (bez PVN): 250,00 
Cena (ar PVN): 302,50 
Pasniedz: Gints Plivna
Gints Plivna
Gints Plivna ir uzņēmuma “Swedbank” datu arhitekts. Gintam ir padziļināta interese par datubāzēm, pieredze ar relāciju datu bāzu pārvaldības sistēmām (Relational Database Management Systems, RDBMS) Oracle, Teradata, SQL Server, MySQL, kā arī NoSQL DBMS – MongoDB. Oracle SQL un PL/SQL sertificēto kursu pasniedzējs kopš 2007. gada.