Mācības pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei

Izglītības un zinātnes ministrijas finansētas programmas “Inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesa pilnveidei digitālajā vidē” ietvaros laika periodā no 2020. gada augusta sākuma līdz 2020. gada decembrim tiek organizētas mācības vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem ar mērķi paaugstināt vispārējās un profesionālas izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošanā mūsdienīga mācību procesa pilnveidei digitālajā vidē.

Programmas saturu veido trīs izvēles tēmas, katru no tām iespējams apgūt 2 līmeņu izglītības tehnoloģiju kompetences grupās − Pamata un Profesionālā.

Piedāvātās tēmas:
1. Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
2. Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
3. Padziļinātā IT pratība

Mācību programmas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei tiks īstenotas 36 (trīsdesmit sešu) akadēmisko stundu apjomā.

Pēc mācību programmas pilnīgas apguves mācību dalībniekiem tiek izsniegts pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei apliecinošs sertifikāts par 36 akadēmiskajām stundām.

Mācību programmas apguve tiks nodrošināta pasniedzēju vadībā ar praktisku pieredzi mūsdienīga mācību procesa pilnveidei digitālajā vidē. Mācības tiks organizētas Rīgā (mācību norises vietas adrese katrai grupai tiks precizēta). Piedāvājam iespēju piedalīties mācībās attālināti − tiešsaistē (online).

Lai pieteiktos, klikšķiniet uz kalendāra aktīvās saites un aizpildiet pieteikuma informāciju.

Mācību grafiks − 2020. gada augusts–decembris

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
3.grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P
16. 13:00 Septembris
16:15
30. 13:00
16:15
14. 13:15 15. 10:00 16. 10:00 Oktobris
16:30 17:15 17:15
28. 13:15
16:30
11. 13:15 Novembris
16:30

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
6.grupa  − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P
    4. 13:00 5. 10:00 6. 10:00 Novembris
16:15 17:15 17:15
    9. 10:00 10. 10:00   Decembris
17:15 17:15

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
7.grupa  − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P
4. 10:00 5. 10:00 6. 10:00 Novembris
17:15 17:15 17:15
9. 10:00 10. 10:00
17:15 13:15

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
8.grupa  − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P
12. 10:00 13. 10:00 Novembris
17:15 17:15
19. 10:00 20. 10:00
17:15 17:15
25. 13:15
16:30

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
9.grupa  − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P
16. 10:00 17. 10:00   19. 10:00 20. 10:00 Novembris
17:15 13:15 17:15 17:15
23. 10:00        
17:15

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
11.grupa - mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P  
26. 17:00         Oktobris
20:00
2. 17:00   4. 17:00     Novembris
20:00 20:00
9. 17:00        
20:00
16. 17:00        
20:00
23. 17:00        
20:00
30. 17:00   2. 17:00     Novembris / Decembris
20:00 20:00
7. 17:00         Decembris
20:00

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
1.grupa - mācības attālināti (online) (Padziļinātais līmenis)
P O T C P
26. 10:00 27. 10:00 Novembris
17:15 17:15
2. 13:00 3. 10:00 4. 10:00 Decembris
16:15 17:15 17:15

Digitālā mācību satura veidošana un izmantošana mācību procesā
2.grupa - mācības attālināti (online) (Padziļinātais līmenis)
P O T C P S  
          24. 10:00 Oktobris
17:15
          7. 10:00 Novembris
17:15
          14. 10:00
17:15
          21. 10:00
13:15
        11. 10:00   Decembris
17:15


Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
4.grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P S  
          7. 10:00 Novembris
17:15
          14. 10:00
17:15
          21. 10:00
17:15
          28. 10:00
17:15
          5. 10:00 Decembris
13:15

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
5.grupa (Pamata līmenis)
P O T C P  
28. 10:00         Septembris
17:15
5. 10:00         Oktobris
16:25
12. 10:00        
16:25
19. 10:00        
16:25
26. 10:00        
16:25

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
6.grupa (Pamata līmenis)
P O T C P  
        2. 10:00 Oktobris
17:15
        9. 10:00
16:25
        16. 10:00
16:25
        23. 10:00
16:25
        30. 10:00
16:25

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
7.grupa (Pamata līmenis)
P O T C P  
  20. 10:00   22. 10:00   Oktobris
17:15 16:25
  27. 10:00      
16:25
  3. 10:00       Novembris
16:25
  10. 10:00      
16:25

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
8.grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P  
      5. 10:00   Novembris
17:15
9. 10:00        
16:25
16. 10:00        
16:25
23. 10:00        
16:25
30. 10:00        
16:25

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
9.grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P  
        6. 10:00 Novembris
17:15
        13. 10:00
16:25
        20. 10:00
16:25
        27. 10:00
16:25
        4. 10:00 Decembris
16:25

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
10.grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P  
      12. 10:00   Novembris
17:15
      19. 10:00  
16:25
      26. 10:00  
16:25
      3. 10:00   Decembris
16:25
      10. 10:00  
16:25

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
12.grupa - mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P  
      5. 16:15 6. 16:15 Novembris
19:15 19:15
      19. 16:15 20. 16:15
19:15 19:15
      26. 16:15 27. 16:15
19:15 19:15
      3. 16:15 4. 16:15 Decembris
19:15 19:15
  8. 16:15      
19:15

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
13.grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P
19. 10:00 20. 10:00 21. 10:00 22. 10:00 23. 10:00 Oktobris
17:15 17:15 17:15 17:15 13:15

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
14.grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P  
    4. 10:00 5. 10:00 6. 10:00 Novembris
17:15 17:15 17:15
9. 10:00 10. 10:00      
17:15 13:15

Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību
15.grupa − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P  
        4. 10:00 Decembris
17:15
      10. 10:00 11. 10:00
17:15 17:15
14. 10:00 15. 10:00      
17:15 13:15


Padziļinātā IT pratība
1.grupa  − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P
14. 10:00 Oktobris
13:00
19. 10:00 20. 10:00 23. 10:00
17:15 17:15 13:15
28. 10:00
13:00
11. 10:00 Novembris
13:00
25. 10:00
13:00

Padziļinātā IT pratība
2.grupa - mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P
26. 10:00 27. 10:00 28. 10:00 29. 10:00 Oktobris
17:15 17:15 17:15 17:15
2. 10:00 Novembris
13:15

Padziļinātā IT pratība
3.grupa  − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P
7. 10:00 8. 10:00 9. 10:00 10. 10:00 11. 10:00 Decembris
17:15 17:15 17:15 17:15 13:15

Padziļinātā IT pratība
4.grupa  − mācības attālināti (online) (Pamata līmenis)
P O T C P S  
  24. 10:00         Novembris
17:15
          5. 10:00 Decembris
17:15
14. 10:00 15. 10:00 16. 10:00      
17:15 17:15 13:15

Padziļinātā IT pratība
1.grupa - mācības attālināti (online) (Padziļinātais līmenis)
P O T C P
25. 10:00 27. 10:00 Novembris
17:15 17:15
    2. 10:00   4. 10:00 Decembris
17:15 13:15
    16. 10:00    
17:15

*Mācību grafikā iespējamas izmaiņas