Atpakaļ

Dalība organizācijās

SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" (BDA) ir Latvijas vadošo informācijas tehnoloģiju asociāciju biedrs:

Latvijas IT Klasteris

Latvijas IT Klasteris dibināts 2001. gadā ar mērķi veicināt Latvijas IT nozares uzņēmumu eksportspēju, zināšanu un pieredzes apmaiņu starp IT Klastera uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs. 

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA)

BDA piedalās LATA valdes darbā un LATA organizētajos pasākumos savas kompetences ietvaros. BDA atbalsta atvērtību un atvērtos standartus, kā arī godīgu konkurenci Latvijas IT tirgū. LATA apvieno organizācijas un privātpersonas – informācijas tehnoloģiju piegādātājus un lietotājus, kuri apzinās ekonomisko izdevīgumu sev, savai organizācijai vai sabiedrībai kopumā, izmantojot atvērtās tehnoloģijas Latvijā.

Sadarbībā ar LATA un citiem Latvijas, Lietuvas un Igaunijas partneriem, Eiropas Savienības līdzfinansētās Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci sektorālās apakšprogrammas ietvaros īsteno projektu „Bezmaksas programmatūras lietošanas veicināšana Baltijas valstīs”.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)

BDA kā uzņēmumam ir svarīgi būt orientētam uz informāciju tehnoloģijās izglītotu un attīstītu sabiedrību.

LIKTA vīzija ir – Latvijas apstākļos labākais uzplaukuma sasniegšanas ceļš ir uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstība, kas rada augstu pievienoto vērtību un pēc kā pasaulē ir arvien pieaugošs pieprasījums. Ir jāizpilda noteikti priekšnosacījumi, lai nākotnē Informācijas un Komunikāciju Tehnoloģiju (IKT) nozare veidotu nozīmīgu daļu Latvijas iekšzemes kopprodukta un eksporta. Informācijas sabiedrības attīstība visās nozarēs un dzīves sfērās ir būtisks attīstības faktors, kas sekmē Latvijas uzņēmumu produktivitāti un iedzīvotāju izglītības un labklājības pieaugumu.