Atpakaļ

Apmācības vadības pakalpojumi

Baltijas Datoru akadēmijas apmācību vadības pakalpojumi:

 • Noteikt uzņēmuma un darbinieku apmācību vajadzības;
 • Izstrādāt ieteikumus apmācības procesa organizēšanai un uzlabošanai;
 • Izstrādāt apmācību vadības sistēmas izmantošanas koncepciju;
 • Uzstādīt un ieviest uzņēmumā apmācības vadības sistēmu;
 • Apmācīt uzņēmuma apmācību organizatorus, e-kursu izstrādātājus un pasniedzējus;
 • Izstrādāt e-kursus uzņēmuma vajadzībām.

Apmācību vadības risinājumu ieviešana - darbinieku vai studentu apmācību vajadzību noteikšana konkrētajā brīdī un šo vajadzību apmierināšana maksimāli efektīvā veidā.

Apmācību vadību var veiksmīgi automatizēt, izmantojot speciālu programmu „Apmācību Vadības Sistēma” (AVS) .Apmācību vadība tiek veidota ar internetā bāzētu lietotāja saskarni, ļaujot tās izmantot gan uzņēmuma iekšējā tīklā, gan arī Internetā.


Apmācību vadības sistēmas ieviešanas priekšrocības:

1. Mācību administratoriem: 

 • Novērtēt zināšanas, plānojot nepieciešamās apmācības;
 • Nozīmēt mācību kursus vai pārbaudes testus;
 • Saņemt atskaites par mācību un testu rezultātiem;
 • Organizēt dažādas aptaujas;
 • Uzkrāt un izmantot informāciju par darbinieku/studenta zināšanām, prasmēm, pabeigtajiem kursiem.

2. Kursu pasniedzējiem un izstrādātājiem:

 • Sagatavoti rīki e-kursu izstrādei un sagatavošanai;
 • Vide e-kursu publicēšanai un pasniegšanai;
 • Automātiski testi un citi rīki zināšanu novērtēšanai;
 • Rīki darbinieku/studentu aktivitātes novērošanai un kontrolei.

3. Apmācību dalībniekiem:

 • Iespēja piekļūt sev paredzētiem mācību kursiem, materiāliem, zināšanu novērtēšanas un pārbaudes testiem;
 • Iespēja komunicēt ar citiem mācību kursa dalībniekiem un pasniedzēju, izmantojot diskusijas, komunikāciju tiešsaistē (čats), e-pastu, skype, video konferences u.c.

Izmantošanas scenāriji - apmācību vadība ir aktuāla jebkuram uzņēmumam, kas ikdienā nodarbojas ar darbinieku vai citu interesentu apmācību.


Ieguvumi ieviešot apmācību vadības sistēmu (AVS):

1) Ātra apmācību organizēšana lielam cilvēku skaitam - organizācijā ar vairākiem desmitiem vai simtiem darbinieku ir nepieciešams informēt darbiniekus par jaunu datorsistēmu, produktu, pakalpojumu, darba procedūru vai citu būtisku jautājumu. Ja šāda informācija tiek izplatīta ar e-pasta palīdzību vai tiek publicēta uzņēmuma veb lapā, daudzi to var nepamanīt. Šajā gadījumā apmācību vadības sistēmā var izveidot vienkāršu e-kursu, kurā tiek sniegta nepieciešamā informācija. E-kursu jāapgūst tiem darbiniekiem, kuriem tas ir nepieciešams darba pienākumu veikšanai. E-kursam pievienotie testi ļauj pārliecināties, ka darbinieki to ir veiksmīgi apguvuši un izpratuši. Apmācību administrators (piemēram, uzņēmuma vadība) no AVS saņem atskaiti par apmācību rezultātiem.


2) Ģeogrāfisko attālumu pārvarēšana - situācijā, kad ir grūti sapulcināt darbiniekus/studējošos vienā vietā apmācību norisei. Piemēram, uzņēmums ar filiālēm visā Latvijā vai mācību centrs, kas apmāca aizņemtus cilvēkus. Šādās situācijās AVS ļauj publicēt informāciju, kas ir sagatavota e-kursa veidā, tiek papildināta ar pasniedzēja aktīvu kursa pasniegšanu, izmantojot dažādus komunikāciju rīkus – video konferences, skype, komunikāciju tiešsaistē (čatu), diskusiju grupas, e-pasts u.c.


3) Darbinieku zināšanu uzturēšana - ikdienas darbā uzņēmuma darbinieki lielākoties ir pietiekami sagatavoti, lai pildītu savus darba pienākumus. Taču, pieņemot darbā jaunu darbinieku, ir nepieciešams nodrošināt apmācības darbam ar izmantojamām sistēmām vai lietotajām procedūrām. Ja nepieciešamā apmācība ir sagatavota e-kursu veidā, izmantojot AVS, darbinieks patstāvīgi var apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, negaidot nedēļu vai mēnesi, līdz uzņēmuma mācību centrs būs nokomplektējis apmācāmo grupu un/vai sarunājis pasniedzēju.


Šis piemērs ļaus Jums labāk izprast AVS lomu apmācību vadībā. 

Zināšanu novērtēšana - viegli sagatavojami, automātiski novērtējami testi ir ļoti universāls rīks. Testus var izmantot lai:

 • Noteiktu zināšanu līmeni pirms apmācībām, plānotu apmācību saturu vai sadalītu apmācībās iesaistāmos cilvēku apmācību grupās atbilstoši viņu zināšanu līmenim;
 • Noteiktu zināšanu līmeni pēc apmācību pabeigšanas, lai novērtētu, kādā apmērā sasniegti apmācībām izvirzītie mērķi;
 • Organizētu darbinieku ikmēneša zināšanu pārbaudi vai ikgadējo atestāciju.

BDA ir specializējusies Moodle apmācību vadības sistēmas izmantošanā un ieviešanā. Latvijā šī brīvā, atvērtā koda platforma ir kļuvusi par industrijas standartu gan biznesa, gan akadēmiskajā vidē.