Skolotāju mācības programmā "Mana Latvija.lv. Dari digitāli!"

Kopš 2018. gada aprīļa, Baltijas Datoru akadēmija, valsts vienotās komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas ietvaros, nodrošina digitālo aģentu mācības. Līdz 2020. gada jūnijam paredzēts izglītot 6000 digitālos aģentus – bibliotekārus, skolotājus, valsts, pašvaldību iestāžu darbiniekus un žurnālistus, kuri par e-risinājumiem spēs konsultēt iedzīvotājus un uzņēmējus.

“Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” programmas īstenotājs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm, komunikācijas aģentūru “Communications & Strategies” un Baltijas Datoru akadēmiju.

Programmas mērķis ir palielināt sabiedrības interesi un attīstīt prasmes valsts un pašvaldību e-risinājumu izmantošanā, kas ietver zināšanas par elektroniskiem pakalpojumiem, IKT platformām, e-rīkiem un drošības jautājumiem.

Programmas finansējuma avots ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts Nr. Nr.2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" un projekts Nr.2.2.1.1/17/I/015 "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma".

No 2018. augusta notiks bezmaksas mācības vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolotājiem. Mācību grupas plānots veidot kā Rīgā, tā arī reģionālas nozīmes centros. Mācību forma – vienas dienas klātienes mācības (8 akadēmiskās stundas) ar praktiskām nodarbībām, izmantojot datoru, grupās no 8 līdz 15 personām.

Mācībās īpaši tiek aicināti piedalīties:

  • sociālo zinību skolotāji; 
  • informātikas skolotāji; 
  • klašu audzinātāji; 
  • skolu bibliotekāri;
  • skolu direktori;
  • skolu direktoru vietnieki;
  • karjeras konsultanti;
  • aprobācijas koordinatori.

Pieteikties mācībām var elektroniski, spiežot uz saites: https://goo.gl/forms/WB90lBn70rfjTCMq1

Vairāk par programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” var uzzināt tīmekļa vietnē mana.latvija.lv.

Projekta koordinatore: Elīna Plāne
Tālrunis un e-pasts uzziņām: Elina.Plane@bda.lv, tālr.: 28729288.

logo

Pasākums ir saņēmis Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” finansējumu.