Mazo un mikro komersantu, pašnodarbināto projekta sasniegumi 2017-2018. gadā

Baltijas Datoru akadēmija jau otro gadu apmāca pašnodarbinātos un mazo uzņēmumu darbiniekus projektā Nr. 1.2.2.3/16/I/002 “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”.

Divu gadu laikā apmācīti jau 2224 mācību dalībnieki no 809 komersantiem. Studenti augstu vērtē kursā iegūtās zināšanas, pasniedzēju profesionalitāti un individuālo pieeju.

Projektu organizē Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Eiropas reģionālās Attīstības fondu (ERAF).

Projekta norises laiks: 2017. gada janvāris - 2020. gada decembris.

Šobrīd piedāvājam jau vairāk kā 60 kursus un tie aptver sekojošus mācību blokus:

  • Digitālās tehnoloģijas;
  • Uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija;
  • Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai.

Kursi tiek nodrošināti visā Latvijā.

Aicinām mazo un mikro uzņēmumu darbiniekus, pašnodarbinātos pieteikties projektam.

Vairāk informācijas: www.mmu.lv

MMU statistika