Kompetenču pārvaldības modelis

29.janvārī Latvijas universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU SIIC)  pulcēja uz semināru par izstrādātā kompetenču pārvaldības modeļa aprobācijas rezultātiem skolās. Kompetenču pārvaldības modelis pedagogiem izstrādāts sadarbojoties SIA Baltijas Datoru akadēmijas (BDA) un LU SIIC pētniekiem un aprobēts iesaistīto skolu praksē. Seminārs notika ERAF finansētā projekta “Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai[1]” ietvaros.

Skolu vadības komandas kopā ar kompetenču pārvaldības modeļa izstrādātājiem diskutēja par modeļa izmantošanas pieredzi skolās un tā novērtējumu, īpaši atzīmējot, ka Latvijas skolās tā ir bijusi jauna prakse. Skolu vadītāji diskusijā iezīmēja vairākus aspektus, kas viņiem ir svarīgi, domājot par skolotāju kompetenču pārvaldības procesu ieviešanu praksē:

  •  Skolas vadībai nepieciešama kompetenču pārvaldes jēdzienu skaidrība, lai gūtu izpratni, ka runājam vienotā valodā.
  • Direktors un direktora vietnieks dažkārt kopā vēro stundas, un tas palīdz gūt šo vienoto valodu skolas vadības līmenī.
  • Es, kā direktors vēlos būt kā eksperts, kas prot vērtēt skolotāju kompetences. Vajadzīga prakse, lai mācītos to veikt.
  • Ja kompetenču pārvaldību grib skolā ieviest, tas jādara bieži, jāpieradina, jāskaidro, jāslavē skolotāji. Nepieciešamas regulāras attīstības sarunas.

 “Tāpat skolu vadītāji atzina, ka kompetenču pārvaldības pieeja skolās sniegtu būtisku ieguldījumu, lai skolotāju profesionālā pilnveide kļūtu personalizēta.”

Valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa paplašināja seminārā dalībnieku ieskatu par kompetenču pārvaldības iedzīvināšanu valsts pārvaldē.  

BDA pētnieks Uldis Zandbergs skaidroja Kompetenču pārvaldības procesu nozīmi organizācijās, jo īpaši personāla (skolotāju) novērtēšanā un apmācībā, kā arī iepazīstināja ar  plāniem izstrādātā Kompetenču pārvaldības modeļa praktiskai ieviešanai organizācijās (skolās).

LU SIIC direktore Dace Namsone rosināja skolu vadības komandas iesaistīties turpmākajos pētījumos par skolas vadītāju un skolotāju kompetenču pārvaldību.

 

Papildu informācija:

https://www.siic.lu.lv/

http://www.bda.lv/bda4/lv/Home/Pages/projects


[1] Projekta līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/252