Kompetenču pārvaldības sistēmas prototipa izveide

Praktiskās ievirzes pētījuma  “Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai” ietvaros  SIA “Baltijas Datoru akadēmija” (BDA) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru  in noslēgusi līgumu par kompetenču pārvaldības sistēmas prototipa izstrādi.  Balstoties uz līdzšinējiem pētījuma rezultātiem  ir formulēta funkcionalitāte, kuru vēlams realizēt kompetenču pārvaldības sistēmā. Identificētas prioritārās kompetenču pārvaldības procesa daļas, kuru realizācija prototipā nodrošinās kompetenču pārvaldības procesa modeļa validāciju.

Projekta ietvaros ir izveidots biznesa prasību  atbalstu saraksts par līdzšinējiem rezultātiem, kurus vēlams realizēt prototipā, kas raksturo pētniecības starprezultātu praktisko pielietojumu neformālajā izglītībā.

Projekta līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/252

Projekta īstenošanai paredzēti 36 mēneši (līdz 2020. gada 31. janvārim), un tā kopējās attiecināmās izmaksas – 543 073.51 eiro, tai skaitā ERAF ieguldījums – 271 536.75 eiro.

Projekts tiek īstenots 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” pirmajā projektu kārtas ietvaros.

Nacionālais attīstības Plāns 2020

 

Publicēts: 2018. gada 29.oktobrī